Vraťte se zpět v čase!

Asi každému se občas stane, že by nějakou věc velice rád vrátil zpět. Koneckonců, proto máme podobnou funkci v řad...


Asi každému se občas stane, že by nějakou věc velice rád vrátil zpět.
Koneckonců, proto máme podobnou funkci v řadě aplikací a je to i jeden z důvodů
existence zálohovacích technologií. Zálohování celého PC je však novinka.
Aplikaci s charakteristickým názvem SecondChance začala nabízet americká
společnost PowerQuest. Software vyjde na 69 dolarů a k dispozici má být již v
polovině srpna.
SecondChance používá tzv. DataKeeper, což je místo, kde jsou v pravidelných
intervalech zálohovány soubory celé řady typů (systém, dokumenty, registry...).
Automaticky jsou zálohovány všechny soubory, které jsou oproti "minulému stavu"
nové, změněné nebo přejmenované. Uživatel si přitom může sám zvolit rozmezí
zálohovacího intervalu.
Ačkoliv se to nezdá, neustálý běh programu na pozadí není příliš náročný na
paměť (výrobce udává 160 KB RAM). Co se týče místa na disku, které je vyhrazeno
zálohovaným informacím, můžete se dostat až do objemu mnoha MB. Program je
primárně nastaven tak, aby pro své potřeby pracoval s 10 % kapacity celého
disku.
Pokud tedy např. nainstalujete aplikaci, která váš systém učiní nestabilním,
SecondChance vše dokáže vrátit do původního stavu. Zálohované informace se
uchovávají v boot-sektoru disku, nemůžete je např. umístit na sdílený síťový
disk.
Důležité podle výrobce je, že systém lze uvést do původního stavu, aniž by
přitom došlo ke ztrátě informací (později napsaného textu apod.). Program
zkontroluje, jaké soubory byly změněny, a nabídne vám zkopírování nejnovějších
verzí na jiný disk (nebo další paměťové médium). Teprve pak uvede celý systém
do původního stavu.
9 2014 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.