VRML tvorba dokonalých WWW stránek

V edici Tvorba dokonalých WWW stránek, kterou vydává nakladatelství Grada, došlo po HTML a skriptovacích jazycích i na...


V edici Tvorba dokonalých WWW stránek, kterou vydává nakladatelství Grada,
došlo po HTML a skriptovacích jazycích i na technologii, o níž se již dlouho
mluví, ale poněkud méně se používá VRML.
Začneme historií jazyka pro modelování virtuální reality, seznámíme se se
základními pojmy (graf, prototyp, událost, pole, uzel...), povíme si něco o
struktuře dokumentu ve formátu VRML, o spolupráci VRML s HTML, skriptovacími
jazyky...
Potom již začne hlavní část knihy, která se věnuje uzlům. Seznámíme se zde se
základy VRML. 4. kapitola je nazvána Programování ve VRML (zejména využití
Javy).
Programovací jazyky mívají svá vizuální vývojová prostředí. V případě VRML také
nemusíme psát kód ručně, ale lze využít některého modelovacího programu (ať už
přímo generujího kód VRML, nebo 3D Studio Max či např. nějaký CADový program s
možností exportu vytvořeného souboru). O nich je kapitola pátá. Závěr knihy pak
patří prohlížečům VRML (především software od Microsoftu a Silicon Graphics),
relevantním adresám na Webu a rejstříku.
Celého jazyka neznalý, zkusil jsem se podle této knihy VRML naučit. Myslím, že
se mi to relativně podařilo (samozřejmě neumím posoudit, zda jsem naopak
nezískal nějaké vysloveně škodlivé návyky) a z tohoto důvodu mohu knihu
doporučit.
Snad jen poznámku: O VRML se někdy hovoří jako o formátovacím jazyce na úrovni
HTML, ale není to tak docela pravda. Syntaxe se spíše blíží "skutečnému"
programování (reakce na události lze přirovnat ke skriptovacím jazykům), takže
je poměrně obtížné zvládnout celou technologii "jen tak mimochodem" a při
listování knihou za jízdy autobusu.
Pro ty, kdo sami nechtějí vytvářet prezentace, se hodí jen počátek a konec
knihy (úvod, popis možností vytvořit VRML v 3D Studiu Max, prohlížeče). Obecně
si myslím, že tyto kapitoly mohly být delší a stálo za to zde zmínit více
aplikací. Tím pádem by kniha byla přínosem pro podstatně větší skupinu čtenářů.
Nicméně, mezi záplavou publikací o HTML představuje recenzovaná kniha stejně
zaplnění mezery na trhu. Je zde možnost se blíže podívat na technologii, o níž
se sice všeobecně ví, že existuje, ale jen málokdo má o ní přesnější představu.
(Jakub Zrzavý: VRML tvorba dokonalých WWW stránek, vydala Grada, 1999, 202
stran, 195 Kč)
9 0769 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.