Vše začalo v mateřské školce

Našimi klíčovými milníky jsou lidé Nedostatečná kvalita dat o zákaznících ve firemních systémech je notoricky ...


Našimi klíčovými milníky jsou lidé

Nedostatečná kvalita dat o zákaznících ve firemních systémech je notoricky
známou nepříjemností u celé řady podniků. Touto problematikou a vůbec
technologiemi datových skladů se již deset let úspěšně zabývá společnost
Adastra. O rozhovor jsme proto požádali jejího generálního ředitele Jana
Červinku.

Adastra letos slaví 10 let od svého vzniku. Mohl byste pojmenovat či vytyčit
mezníky, které v rozvoji společnosti považujete za klíčové?
Každý takový mezník mám spojený s lidmi. Když se nad tím zamyslím, vždy šlo o
setkání a začátek spolupráce s některým z mých nynějších kolegů. Právě díky nim
je dnes Adastra po deseti letech působení firmou o 300 lidech s obratem bezmála
400 milionů korun. K prvnímu z těchto důležitých setkání v mém životě došlo už
v mateřské školce. Tam jsem se potkal s Petrem Jechem, mým kamarádem a
spolumajitelem Adastry, kterou jsme založili o pár desítek let později. Jednou
jsem se zúčastnil konference o data warehousingu, kam přišel Jan Mrazek. A to
bylo další z osudových setkání v mém profesním životě a v životě Adastry. Díky
jeho vstupu do firmy jsme pak založili pobočku v Kanadě a začali naši skutečnou
mezinárodní expanzi. Před rokem jsme v managementu Adastry společně s Markem
Poláškem, tehdy naším dlouholetým zaměstnancem, postavili plán na vybudování
kompetence nejen v naší tradiční oblasti (data warehousingu a business
intelligence), ale obecně v oblasti softwarových řešení. Marek dnes vede
nejrychleji expandující skupinu v rámci Adastry, která se zabývá aplikačním
vývojem. I když mám prostor jmenovat jenom několik osob, vlastně každý z těch
300 lidí, kteří dnes tvoří Adastru, přinesl něco nového.

Budou pro vás i nadále stěžejní oblasti data warehousingu, datové integrace a
business intelligence, jak je tomu doposud? Naše tradiční oblast, tedy již
zmiňované data warehousing a business intelligence, je určitě naším denním
chlebem. Máme za sebou stovky projektů a zákazníci nám důvěřují. Nechceme tuto
jejich důvěru zklamat, a tak i nadále budeme rozvíjet kompetence ve
warehousingu a poskytovat doufám rostoucí kvalitu a konzistentně dobré služby.
Data warehousing jsme vždy chápali ne technologicky, ale byznysově. Z toho
vznikla celá řada našich obchodních řešení, chcete-li, produktů, které dnes
nabízíme. Mají jedno společné jsou jakousi nadstavbou nad datovými sklady.
Patří sem třeba naše řešení pro konsolidaci klienta a data quality s názvem
Adastra Purity, řešení proti praní špinavých peněz Adastra Anti-Money
Laundering System, řešení pro zamezení podvodům s názvem Adastra Fraud
Management System. Další oblastí, kterou pak intenzivně rozvíjíme, jsou
softwarová řešení obecně. Patří sem vývoj a testování aplikací, integrace
aplikací nebo obecně řešení softwarové architektury a integrace. Vycházíme ze
stejného algoritmu jako u warehousingu pochopení byznysové potřeby zákazníka,
technologie jsou až druhotné. Zároveň rozšiřujeme naši působnost do zahraničí,
monitorujeme příležitosti pro regionální expanzi a jdeme za nimi.

Mluvíte o byznysovém pohledu na IT řešení. Z řady provedených průzkumů ale
vyplývá, že největším problémem informační infrastruktury je pořád využití dat
uživateli z obchodní sféry. Co vy na to?
K čemu je bance exaktně kalkulovaná pravděpodobnost, že klientovi je možné bez
rizika nabídnout spotřebitelský úvěr, když neumí tuto informaci doručit na
pobočku v okamžiku, kdy tam klient přijde o půjčku požádat? Vyřizování úvěru
pak netrvá vteřiny, ale dny, což zvyšuje riziko, že klienta přebere jiná banka
nebo finanční instituce. I kdyby se podařilo doručit informaci o řekněme
předschváleném úvěru na pobočku včas, k čemu to bude, pokud bankovní prodejce
není motivován na jejím prodeji správně nastaveným bonusovým schématem? A tak
dále. Jinými slovy, pokud chceme, aby naše řešení skutečně zafungovalo,
pomáháme našim zákazníkům nejen technologicky. Klíčem je tak notoricky
opakované integrování softwarových řešení do obchodních procesů. Abychom to
mohli důvěryhodně dělat, vychováváme skupinu analytiků, zabývajících se
byznysem. Jsou to lidé nejen technicky kompetentní, ale specializovaní na
určitou vertikálu telekomunikace, finance, pojišťovnictví. Ti pak tedy tvoří
jakýsi most, který propojuje svět IT se světem byznysu.

Přede dvěma měsíci jste dokončili v eBance implementaci řešení na podporu boje
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Mohl byste nám jej blíže
představit? Anti-Money Laundering System (AMLS) je vlastním produktem Adastry,
postaveným nad datovým skladem využívající technologií data miningu. Aplikace
plně respektuje legislativu a národní specifika České republiky, jeho primárním
cílem je pomoci finančním institucím při naplňování požadavků stanovených ČNB.
Technologicky se jedná o aplikaci typu klient/server, velký důraz je kladen na
bezpečnost, a to na dvou úrovních zabezpečení dat samotné aplikace a definice
přístupových práv oprávněných uživatelů. Aplikace provádí audit (monitoring)
všech událostí a uživatelských akcí, ke kterým v systému došlo. Řešení je
vysoce flexibilní a customizovatelné, takže dokáže převzít a podporovat již
zaběhnutá a osvědčená pravidla. Z pohledu zákazníka je významnou vlastností
produktu i uživatelsky přátelské rozhraní, díky němuž může úpravy sledovaných
ukazatelů a proměnných provádět sám uživatel, a není tak nucen při každé běžné
provozní úpravě nastavení kontaktovat dodavatele.

Můžete uvést nějaký další zajímavý projekt, který jste realizovali v poslední
době nebo na kterém právě pracujete?
Nedávno jsme uvedli na trh novou verzi řešení pro data quality. Jmenuje se
Purity.360 a představuje důležitou součást našich komplexních řešení,
zaměřených na budování zákaznických systémů a databází, datových skladů nebo
ODS (Operational Data Stores). Výhodou tohoto řešení je absolutní lokalizace je
šité na míru zejména českému a slovenskému národnímu prostředí a respektuje
všechna jeho specifika (diakritiku, strukturu domovních adres apod.). Kromě
čištění dat umožňuje takzvanou identifikaci dat, jako je identifikace klienta,
domácnosti, adresy, vozidla, telefonního čísla, geokódu atd.

Jak se podle vás budou softwarové technologie pro práce s daty vyvíjet do
budoucna? O co je momentálně mezi zákazníky největší zájem?
Vývoj samotných technologií je lineární a nedá se podle mě očekávat nějaká
revoluce. Zajímavější je pohled na jejich byznysové využití. Z tohoto pohledu
je stále největší zájem mezi našimi zákazníky o všechny druhy řešení, která
usnadňují, umožňují nebo podporují klientskou orientaci firmy od zákaznických
ODS (Operational Data Stores) často fungujících v reálném čase pro podporu call
center a prodejních aplikací až po sofistikovaná řešení využívající data mining
pro cross-selling nebo behaviorální kreditní scoring.

Kořeny dnešní mezinárodní korporace Adastra leží v Praze roku 1994. Původně
však vznikla jako pobočka firmy Speedware, kterou pak čeští vlastníci v roce
2000 odkoupili a na jejích základech vybudovali firmu novou. Společnost Adastra
nyní poskytuje portfolio řešení datových skladů a vývoje obchodních aplikací
pro podniky v Evropě a Severní Americe.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.