Všechna telefonní čísla v ČR se změní

Český Telecom zahájil přípravu na celostátní přečíslování telefonních stanic. Přečíslování proběhne v zář...


Český Telecom zahájil přípravu na celostátní přečíslování telefonních stanic.
Přečíslování proběhne v září 2002 na základě Číslovacího plánu veřejných
telefonních sítí. Plán byl zveřejněn Českým telekomunikačním úřadem v
Telekomunikačním věstníku. Přečíslování se bude týkat všech telefonních stanic
v ČR.
Přečíslování provádí Český Telecom na základě rozhodnutí ministerstva dopravy a
spojů a celá akce má dva důvody. Tím prvním je nutnost uvolnit číslovací
prostor pro další konkurenční operátory, kteří vstoupí na trh po liberalizaci
telekomunikačních služeb. Druhým důvodem pak je potřeba harmonizace českého
číslovacího plánu s mezinárodními doporučeními a systémem Evropské unie.
V průběhu let 2001-2002 bude probíhat příprava a technické zabezpečení akce ze
strany Českého Telecomu a dalších telekomunikačních společností v ČR. Samotné
přečíslování se uskuteční celostátně v noci z 21. 9. 2002 na 22. 9. 2002. Již s
předstihem k 1. 6. 2000 proběhlo přečíslování doplňkových služeb Českého
Telecomu (např. informace o telefonních číslech nově 1180, či ohlašovna poruch
13129).
Nejpozději v září 2001 bude zahájena informativní kampaň, která umožní
zákazníkům Českého Telecomu co nejsnazší přechod na nová čísla. V blízké době
zprovozní Český Telecom celostátně dostupnou telefonní linku, která bude
poskytovat informace o všech uskutečněných přečíslováních v jeho síti.
Přečíslování všech telefonních stanic Českého Telecomu mj. staví do jiného
světla argumenty jeho konkurentů, kteří považovali "neměnnost" čísla v síti
Českého Telecomu za jeho velkou (a nespravedlivou) výhodu v boji o zákazníka.
0 2749 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.