Vstupte do roku 2000 bez problémů

Informační systémy byly v minulosti často budovány bez velkých strategických výhledů do budoucnosti. Výsledkem jsou ...


Informační systémy byly v minulosti často budovány bez velkých strategických
výhledů do budoucnosti. Výsledkem jsou vysoké náklady na jejich údržbu a
rozvoj. Problém přechodu IS do roku 2000 se odví-jí od známé skutečnosti, že
při vyjadřování datových formátů bylo od počátku existence výpočetních systémů
využíváno pouze posledních 2 číslic vyjadřujících rok (tedy rok 1998 je
zapisován jako 98). Existují proto 2 důvody jednak úspora v té době drahé
operační paměti, ale důležitějším důvodem byl zřejmě fakt, že obvyklý zápis
data v Americe jsou právě jen poslední dvě číslice. Proto ve chvíli, kdy dojde
k překlopení data do roku 2000, poslední 2 cifry jsou 00. To samo o sobě nemusí
znamenat nutně problém již v roce 2000, neboť záleží na interpretaci těchto
čísel a u většiny nových systémů budou i tak programy fungovat bezchybně. Avšak
přibližně v roce 2040 nastane opět nutnost úpravy aplikací, případně celých
systémů.
Možné následky
Důsledky špatné funkce práce s datem jsou různorodé, a podle některých
pesimistů jen malá část z nich je skutečně známa.
Porovnávání jedním z důsledků známým dokonce již dnes, jsou nekorektní výsledky
některých funkcí, které využívají porovnání dat mezi sebou. Pokud totiž pracují
jen na řádech desetiletí, rok 2000 bude vlastně znamenat starší datum než např.
rok 1994. To také ale znamená, že systémy mohou považovat staré záznamy za
údaje vlastně budoucí, což znamená poruchy ve vyhledávání apod.
Rozeznání stáří nejrůznější údaje vyjadřující stáří zařízení, osob, složek
apod. budou najednou uvedeny v chaos, neboť na základě problému uvedeného výše
budou všechny údaje vyjadřující rok 2000 a více považovány za o století starší.
Třídění položky v databázích jsou tříděny podle určitých klíčů, a pokud tímto
klíčem je datum, může dojít k naprosto špatnému setřídění všech položek
pracujících s datem novějším než 31. 12. 1999.
Přestupný rok rok 2000 nebude rozeznán jako rok přestupný, kterým ve
skutečnosti je. Proto dojde k posunu dat, neboť v systémech nebude v tomto roce
existovat 29. únor.
Ekonomické a sociální důsledky
Odhady celkových ekonomických nákladů se pohybují v obrovských částkách, kdy
nejnovější z nich zní na 3 mld. dolarů. A důsledky skutečných selhání, která v
případě opomenutí nápravy mohou vzniknout, se pohybují v astronomických
číslech. Největší náklady dopadnou samozřejmě na USA, protože využívá
informační technologie nejvíce a nejdéle. Navíc je v USA i nejvyšší
informovanost, neboť řada zemí a společností naprosto existenci možného
problému ignoruje.
V podstatě každá činnost, která nějakým způsobem spoléhá na informační systémy,
je potenciálně ohrožena, ale to neznamená, že vždy musí dojít ke kolapsu. Velmi
ohroženy jsou bankovní operace, nejrůznější vyúčtování, automatická řízení
provozů apod.
Čeho se rok 2000 týká
Nejjednodušší řešení problému je u starších PC, kdy většinou stačí upgradovat
některé části tzv. patchemi. U některých velmi starých (tzn. 4 a více let)
systémů a u neznačkových výrobců, nemusí patch vůbec existovat. Částečně může
problém napravit vlastní softwarové vybavení, ale ne vždy. Pokud jde o samotné
programové vybavení PC systémů, problémy mohou nastat u starších databází,
proprietárních programů, ale ne u vlastních operačních systémů.
Nejvíce jsou ohroženy interně vytvářené aplikace, u kterých je nutné ověřit
funkčnost vlastními silami organizace. Samozřejmě, že díky svému charakteru
jsou nejvíce ohroženy databázové systémy, kde však opravu zajišťují přímo
výrobci.
Velkou neznámou jsou samostatné systémy, které pracují na základě mikročipů
(např. čtečky kreditních karet a vlastně všechna elektronika, která používá
datum).
Jak provést úpravu aplikací
Jak již bylo řečeno výše, pokud se náprava týká dodávaného vybavení, měla by
být zajištěna výrobcem, a uživatel musí pouze zajistit včasný upgrade, ale také
otestování, zda nedochází k problémům u vlastních aplikací. A právě oprava
vlastních aplikací a jejich otestování bude pro většinu organizací
nejdůležitějším bodem.
Je nutné ověřit funkci tisíců řádků kódu a předem je velmi nesnadné určit, kde
se může případná chyba skrývat. A protože mluvíme o převedení programů i
několik let starých, často není k dispozici žádná dokumentace. Zároveň je nutné
zajistit správu chybových stavů a jejich nápravy a také testovací data, která
jsou využita pro vlastní ověření funkce.
Úspěšné převedení informačního systému do nového tisíciletí není reálně možné
bez pomoci výkonných automatických nástrojů. Samozřejmě, že ani tyto nástroje
neumožňují transformovat a analyzovat kód bez lidské účasti. Současné
zkušenosti ukazují, že reálná míra přínosu těchto nástrojů je přibližně 30 až
40 procent.
Jednou ze společností, která nabízí řešení pro přechod aplikací do roku 2000,
je Compuware se svou sadou nástrojů Production 2000. Tyto nástroje zahrnují
správu testování a chyb, generování zkušebních dat, "zestárnutí" dat a jiné.
Součástí balíku jsou jednak konverzní programy pro prostředí sálových počítačů,
nástroje pro architekturu klient/server, ale také návody a nástroje na
převedení mainframových systémů do architektury klient/server.
QACenter
Provádí automatizované testy, jejich řízení a spouštění pro ověření změn
souvisejících s přechodem roku 2000. QACenter je obzvlášť vhodný pro testování
středních systémů, neboť mimo široké podpory 4GL jazyků obsahuje i systém pro
testování znakově orientovaných aplikací.
File-AID/CS
Umožňuje vytvářet znovupoužitelné množiny testovacích dat, která nechá uměle
"zestárnout". Potom je možné sledovat účinky využití těchto dat v aplikacích v
budoucnosti vzdálené několik měsíců či let.
XPEDITER/SQL
Tento interaktivní ladicí nástroj pro uložené procedury databázových strojů
Oracle, Sybase a Microsoft SQL Server, dokáže rychle identifikovat a řešit
nalezené chyby a obsahuje kompletní testovací prostředky společně se systémem
pro správu komplexních projektů a podpory týmové spolupráce.
Fault-XPERT
Aby byl co nejvíce redukován nutný čas, kdy informační systém nepracuje,
Fault-XPERT identifikuje, která aplikace selhala a pomáhá najít nejkritičtější
problémy a vyřešit je.
Touchpoint Testing
Automatizuje 3 kritické fáze testování testování funkčních jednotek, regresivní
testování a testování v čase, a tak umožňuje simulovat budoucí kalendářní data
v reálném prostředí.
8 1834 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.