Všudypřítomná a neviditelná technologie

Jak bude vypadat typické IT oddělení za 10 let ode dneška? Tuto otázku dostal známý vynálezce, podnikatel a technoopti...


Jak bude vypadat typické IT oddělení za 10 let ode dneška? Tuto otázku dostal
známý vynálezce, podnikatel a technooptimista Ray Kurzweil v rozhovoru pro náš
partnerský magazín CIO. Kurzweilovy předpovědi bývají dosti radikální a ani
tentokrát nezklamal.
Kurzweil s i představuje si, že hodně ze současného IT vybavení nebude za 10
let vůbec existovat. Zmizí routery, servery i počítače na stolech.
"Technologie bude velice mobilní a tak malá, že bude prakticky neviditelná.
Každý bude on-line. Obraz si necháme promítat přímo na sítnici. Výpočetní
substrát bude všudypřítomný... IT oddělení se bude zabývat bezpečností a
zejména ochranou proti softwarovým patogenům. To jsou již dnes důležité
záležitosti, ale v budoucnu se z nich stanou zásadní problémy, se kterými se
bude civilizace potýkat. Výhledově budeme spouštět software nejenom ve vnějším
prostředí, ale i v těle a v mozku, takže detekce patogenů bude nesmírně
důležitá," uvedl doslova Ray Kurzweil.
Díky stále větší integraci technologie do našich životů by měla dramaticky
vzrůst produktivita práce. Dnes se počítače podílejí na výrobním procesu ve
fázi návrhu a při řízení výroby nebo řešení logistiky. S rostoucí automatizací
se však podle Kurzweila dostaneme do bodu, v němž bude možné vytvořit prakticky
jakýkoliv výrobek s minimálními náklady. Jediným potřebným vstupem pak bude
informace popisující výrobní postup.
Kurzweil však odmítá, že by popsané trendy vedly ke ztrátě možnosti výdělku
většiny lidí. Poukazuje na uplynulá dvě století, kdy postupná automatizace a
související růst produktivity naopak zapříčinily bezprecedentní vzrůst
blahobytu.
Kolem roku 2020 pak podle Kurzweila začne další stadium využívání technologie.
Bude již natolik pokročilá, aby se stala přímo součástí lidských těl a mozků a
posloužila k vylepšení omezených lidských schopností. Kurzweil zopakoval svůj
argument o technologickém rozvoji jako exponenciálním evolučním procesu.
Jednou vyvinutá technologie usnadňuje totiž vývoj dalšího stupně. Zatímco první
počítače vznikaly za pomoci rýsovacích prken a šroubováků, dnes probíhá výroba
mikroprocesorů do značné míry automatizovaně, k čemuž samy procesory významně
přispívají. Život za několik desetiletí tak možná bude velmi odlišný.
Zajímavé však je, že ani při popsaném tempu vývoje nemusí dojít k žádné
"šokové" změně. Ačkoliv svět roku 2030 bude pro současníka jen obtížně
představitelným místem, změny postupují po relativně malých krocích, které
dávají lidem čas se přizpůsobit.
Každý malý posun přitom chápeme jako v tu chvíli dobře opodstatněné rozhodnutí
řešící aktuální potřebu. Příkladem takového procesu je podle Kurzweila právě
postupné splývání člověka se stroji. 17. března 2005 má vyjít nová Kurzweilova
kniha nazvaná v originále The Singularity Is Near s podtitulem When Humans
Transcend Biology, v níž tento vizionář podrobněji rozebere svoje argumenty.

Další informace
Rozhovor Raye Kurzweila pro časopis CIO. Český překlad tohoto materiálu se
objeví v Business Worldu 12/2004, který dostanou předplatitelé CW spolu s
příštím vydáním.
www.cio.com/archive/101504/ interview.html
Potomci Moorova zákona. Článek o tom, jak exponenciální růst slibuje zásadní
proměnu technologií v průběhu několika málo let, viz CW 28/2004.
Připravovaná kniha Singularity Is Near
www.amazon.com/exec/obidos/tg/ detail/-/0670033847/

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.