Výběrové řízení nebude?

Podle zásad Ministerstva dopravy a spojů (MDS) ČR uveřejněných na Internetu chce MDS navrhnout vládě, aby udělila lic...


Podle zásad Ministerstva dopravy a spojů (MDS) ČR uveřejněných na Internetu
chce MDS navrhnout vládě, aby udělila licence na provoz systému 3. generace
mobilních telefonů UMTS třem stávajícím operátorům, EuroTelu, RadioMobilu a
Českému Mobilu bez výběrového řízení.
Pouze v případě, že některý z operátorů nepřijme nabízené podmínky, vyhlásí MDS
výběrové řízení na jeho licenci. Případná další výběrová řízení by podle MDS
byla vypsána na základě vývoje trhu. Cena za licenci by měla být stanovena jako
součet nutných administrativních nákladů spojených s jejich vydáním a poplatku
stanoveného vládou. Stávající operátoři by měli získat 2 x 10 až 15 MHz plus 5
MHz podle stavu uvolnění kmitočtového pásma. Podle předběžného plánu MDS by měl
být jeho návrh ve vládě projednáván v září, samotné přidělování licencí by mělo
proběhnout začátkem roku 2001. Licence by měly obsahovat závazné podmínky a
časové limity, za kterých budou poskytovány širokopásmové služby včetně
podmínky částečného pokrytí obyvatel. Vydávání licencí bude úkolem Českého
telekomunikačního úřadu.
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) je mobilní telekomunikační
systém třetí generace poskytující účastníkům kromě služeb poskytovaných systémy
2. generace (GSM 900/ /1800, DECT apod.) zejména vysokorychlostní přístup k
existujícím i budoucím multimediálním službám, k Internetu a dalším službám
založeným na IP.(dar)
0 1774 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.