Vyberte si multimédia pro Web Director nebo Flash?

Srovnání multimédií pro Internet Určitě jste již někdy narazili na stránky, které byly vtipně udělány a jejichž ...


Srovnání multimédií pro Internet
Určitě jste již někdy narazili na stránky, které byly vtipně udělány a jejichž
grafika vás zaujala. Bohužel při bližším zkoumání jste asi zjistili, že nejde o
HTML. To vaše zklamání zase nemuselo být tak velké určitě šlo o Flash nebo
Director. A právě s rozdíly mezi nimi se dnes seznámíme.
V minulosti existovalo mnoho plug-inů pro video, audio a multimédia fungujících
v reálném čase. Protože všechny tyto různé technologie byly tvořeny jako
multimédia pro Web, platili za to uživatelé svoji cenu. Pokaždé, když narazili
na novou multimediální věc, museli si pravděpodobně stáhnout nový plug-in, aby
si ji mohli prohlédnout. Takže nejenže tímto strávili strašně dlouhou dobu na
Internetu, ale museli také navštívit jinou adresu, stáhnout plug-in a často
znovu spustit svoje internetové prohlížeče, a teprve si mohli prohlédnout, co
chtěli vidět.
Jen málokdo přežil
Ale v poslední době došlo v oblasti plug-inů k oddělení zrna od plev, a nyní
může většina uživatelů surfovat bez problémů prohlížeče jsou již od instalování
vybaveny všemi potřebnými plug-iny. Dva hlavní, které přežily zkoušku času,
jsou Flash a Shockwave a co je dosti zajímavé, oba jsou produkty společnosti
Macromedia.
Je ovšem jasné, že dokonce i dva plug-iny je příliš mnoho. Vývojáři obsahu se
musí stále rozhodovat, zda budou vyvíjet pro Flash, nebo Shockwave. Toto
rozhodování je nesnadné zejména pro některé typy obsahu, protože oba nástroje
jsou stejně schopné. Protože každý z nich má své přednosti, zejména v kontextu
Webu, jsou tábory příznivců Flash a Shockwave rozděleny. Někteří lidé mají rádi
Flash, jiní by se ho ani nedotkli a milují Shockwave.
Nelehké rozhodování
Obsah Flashe vytvořený pro plug-in Flash se sestavuje v programu Flash. Obsah
Shockwave vytvořený pro plug-in Shockwave se realizuje z programu nazývaného
Director, dlouholetého to programu pro tvorbu CD-ROMů. Protože je Director
jediný program, který je schopen tvořit obsah Shockwave, zdá se podivné, proč
termín Shockwave vůbec existuje. Důvod zde ovšem je. Dříve, než společnost
Macromedia zakoupila FutureSplash a přejmenovala ho na Flash, označoval termín
Shockwave soubor plug-inů používaných pro mnoho produktů společnosti Macromedia
včetně programů Freehand a Authorware. Avšak všechny plug-iny kromě Directoru
zmizely, zatímco termín Shockwave se udržel při životě.
Pro účely tohoto článku budeme používat termín Flash k označování obsahu Flash,
plug-inu Flash nebo prostředí pro tvorbu Flash. Když použijeme termín
Shockwave, budeme mluvit o obsahu Shockwave nebo plug-inu Shockwave. A když
budeme mluvit o Directoru, budeme mínit nástroj používaný k tvorbě obsahu
Shockwave. Protože obsahy Shockwave a Flash jsou často označovány jako filmy,
budeme používat také tento termín.
O co vlastně jde
Director (původní název VideoWorks) je starší z obou produktů a byl původně
zaměřen na tvorbu CD-ROMů. Po tom, co před několika lety svět CD-ROMů
zkolaboval, povstal z prachu nový Director zaměřený více na Web. Tento nový
Director má určité části starého programu, ale má přidány vlastnosti jako
použitelnost pro přenos v reálném čase a má k dispozici dosti ucelenou sadu
příkazů zabudovaných do svého programovacího jazyka (Lingo), které je možno
používat k přístupu a správě internetových zdrojů.
Na druhé straně Flash byl od počátku navrhován jako internetově orientované
řešení. Director byl vždy bitmapově zaměřen, zatímco Flash je vektorově
orientovaný. Samozřejmě vektory jsou klíčem k malým velikostem většiny filmů
Flash. Tento fakt ve spojení s tím, že Flash byl navržen s ohledem na
přehrávání v reálném čase, často činí obsah Flashe vhodnější, než je obsah
Directoru.
S ohledem na speciální postupy obou produktů při zpracování média se může zdát,
že Flash je pro některé projekty samozřejmou volbou, zatímco pro jiné projekty
je jasným řešením Director. Ale opak je pravdou! Společnost Macromedia
zaznamenala, jak je Flash úspěšný, a zvolila integraci přehrávání Flashe do
Directoru. Loni na Macromedias UCon 99 byl oficiálně představen Flash 4 spolu
s updatem na Director 7, který umožňuje import a práci s novými filmy Flash 4.
Zatímco Director umožňuje importovat obsah Flashe, Flash import obsahu
Shockwave neumí. V Directoru je film Flash jednoduše nástrojem typu Flash,
stejně jako obrázek je nástrojem typu bitmapa nebo hudba je nástrojem typu waw.
Flash nelze tak snadno rozšířit. Byl navržen spíše s ohledem na efektivitu než
na rozšiřitelnost.
Pro volbu mezi Flash a Shockwave se musíme podívat nejen na jejich vývoj a jak
byly vytvořeny, ale musíme také porozumět způsobu, jakým se s nimi pracuje.
Vlastní práce
Abychom v Directoru vytvořili základní animaci, jednoduše přetáhneme položku na
jeviště, zvolíme poslední rám ze score a poté ho přesuneme na jeviště. Při
pohledu na časovou osu Flash 4, která je věrnou obdobou Directoru, bychom si
mohli myslet, že proces bude podobný. Ale bohužel. Nejdříve musíme uchopit
položku a z knihovny symbolů ji umístit na jeviště, poté vytvoříme na časové
ose koncový rám a konečně stanovíme pohyb mezi počátečním a koncovým bodem.
Může se zdát, že to představuje jen několik kroků navíc, ale proces se od
Directoru dosti liší. Skutečným problémem prostředí Flash je však to, že
komponenty tvořící prostředí nemají jasně definované role. Director využívá
jednoduché metafory Herec-Partitura-Jeviště. Položka Herec obsahuje všechny
nástroje, které rozmisťujeme na partituře Directoru. Výsledky pak vidíme na
jevišti. Sledování nástrojů je snadné a můžeme jednoduše zjistit, co se ve
filmu děje, pouhým pohledem na partituru.
Flash pak poskytuje knihovnu symbolů, která je podobná položce Herec Directoru,
časovou osu, která je podobná partituře Directoru, a jeviště, které jak jste
již jistě uhodli je podobné jevišti Directoru. Klíčové slovo je však slovo
"podobný". Mezi těmito dvěma produkty stále existují podstatné rozdíly.
Začněme pohledem na položku Herec Directoru a na knihovnu symbolů Flash. Jak
již bylo řečeno, Herec Directoru obsahuje všechny nástroje, které ve filmu
používáme. Ve filmech můžeme používat více herců, sdílet herce mezi filmy a
dynamicky načítat herce do filmů. Sdílení herců mezi filmy je důležité v
Shockwave, protože to znamená, že diváci nemusí stahovat stejný obsah dvakrát
při prohlížení různých filmů. Schopnost dynamického načítání je také důležitá
při tvorbě složitých filmů v Shockwave, protože můžeme nechat filmy načítat
herce při jejich přehrávání, čímž se ušetří cenný čas a často se tak vyhneme
spojování více filmů dohromady (příklad filmů Shockwave, které sdílejí herce a
načítají je dynamicky, jsou na adrese www.tree-axis.com). Knihovna symbolů
Flash také obsahuje soubor nástrojů. V každém filmu je povolena pouze jedna
knihovna. Můžeme však organizovat obsah takové knihovny vytvořením
pojmenovaných složek. Avšak na rozdíl od Shockwave nemůžeme ve Flashi sdílet
knihovny ani je dynamicky načítat. Další nevýhodou knihoven symbolů je to, že
neobsahují všechny nástroje filmu, ale pouze ty, které jsme označili jako
symboly. Zbytečný rozdíl mezi symboly a ne-symboly může udělat ze správy
nástrojů ve Flashi noční můru. Knihovna symbolů Flash, které jsou podobné
hercům v Directoru, je neohrabanější, protože obsahuje pouze nástroje, které
jsme označili jako symboly.
V Directoru můžeme vytvořit objekt na jevišti a tím se v herci automaticky
vytvoří odpovídající nástroj. Ve Flashi se na jevišti nakreslený objekt
neukládá do knihovny symbolů, protože Flash s těmito objekty zachází jako s
ne-symboly (s kterými nelze manipulovat tak široce jako se symboly), a to dokud
nejsou výslovně převedeny na symboly. Objekt můžeme upravovat a výsledky svých
úprav uvidíme na jevišti v (téměř) reálném čase. Ve Flashi je jeviště prostorem
k provádění úprav, takže výsledky nemůžete vidět, dokud se nepřepnete mezi
jevištěm a editorem. Flash poskytuje rozhraní typu "vše v jednom", kde je
jeviště součástí okna časová osa. Partitura Directoru má předdefinovaný počet
kanálů. V jakémkoliv okamžiku může být kanál buď prázdný, nebo může obsahovat
instanci jednoho nástroje. Instance můžete seskupovat dohromady vizuálně,
jakýmkoliv způsobem chcete.
Existují i výhody
Na druhé straně Flash využívá k organizování instancí nástroje na časové ose
koncepce pojmenovaných vrstev (jako vrstvy Photoshopu). Každá vrstva může
obsahovat více než jednu instanci, ale každá vrstva může být animována pouze
jedním způsobem. Director se může zdát obsáhlejší. Protože nemůžeme mít více
instancí v jednom kanálu, je snadnější vizuální organizace filmu. Způsob, jakým
Flash seskupuje více objektů do jedné vrstvy, může být zavádějící, protože
můžeme snadno ztratit přehled o tom, jaké objekty patří do různých vrstev.
Zkušenosti jsou základ
Při volbě technologie však také vstupuje do hry i něco jiného než pouze
vývojové prostředí. Je to zkušenost uživatelů. Jaké je srovnání Flashe a
Shockwave, když přijde na skutečné prohlížení uživatelem? Obsah Flashe je téměř
okamžitý, a to je částečně důvod, proč je Flash tak zajímavý. Shockwave se
bohužel zobrazuje s lištou postupu a reklamou firmy Macromedia, které se
objevují při stahování. Jestliže však navrhneme film v Directoru tak, aby
pracoval v reálném čase, nebo jestliže načítáme malý film, který potom načítá
náš hlavní film, nebude lišta postupu a reklama zobrazena příliš dlouho. Přesto
jejich zobrazování narušuje surfování po Internetu. Kdo touží vidět lištu a
reklamu déle než pár sekund? Lišta postupu podporuje nedbalé programování a
reklama je jednoduše protivná. Proto se říká, že vývojáři ve Flashi to mají
snadnější, protože funkci v reálném čase dostávají zdarma, zatímco vývojáři
Directoru musí pracovat trochu více, než dosáhnou správné funkce svých filmů v
reálném čase. Abychom viděli ten rozdíl, stačí si prohlédnout stejnou animaci
ve Flashi a v Shockwave. Není mnoho rozdílů, ale stále platí, že Flash je jasně
lepší. To, co chybí Shockwave, je pocit bezprostřednosti, a to převažuje
interaktivní schopnosti, které skýtá. Director má plně vyvinutý skriptovací
jazyk (výše zmíněné Lingo), který je možno použít k sestavení kompletních
multimediálních aplikací. Kromě toho lze prostředí Directoru rozšířit
takzvanými Xtras.
Různá Xtras
Existuje mnoho různých typů Xtras (které jsou obvykle psány v C++ pomocí
standardu API). Jsou to typy, které rozšiřují vývojové prostředí nebo umožňují
použití unikátních typů multimediálních nástrojů. Skriptovací Xtra, jako
například 3-D Groove (které lze použít k poskytování 3-D obsahu v reálném
čase), umožňuje poskytování téměř jakéhokoliv představitelného typu obsahu.
Dříve je museli uživatelé stahovat ručně, Shockwave 7 je však schopen stáhnout
a nainstalovat požadované Xtras za uživatele, čímž se Xtras téměř zprůhledňují.
Dřívější verze Flashe byly dosti omezené s ohledem na druhy vytvořených obsahů.
To ve spojení s nedokonalostí vývojářské báze pro Flash vedlo k vytváření
filmů, které vypadaly skoro stejně. V současné době už tomu tak není, ale
stejně nám může připadat, že většina filmů Flashe se chová v podstatě stejným
způsobem. Další ze špatných věcí je způsob, jakým se Flashe vypořádává s hrami.
Přemýšleli jste někdy, proč existuje tak málo her pro Flash, a to zejména ve
srovnání s rozsáhlými knihovnami her pro Shockwave? Podívejte se na
Shockwave.com společnosti Macromedia a zjistíte, že nemůžete najít téměř žádnou
hru pro Flash. Důvodem je to, že interaktivita Flashe je v podstatě omezena na
rolování a akce myší, které spouštějí zvuky a animace, a s takovou
interaktivitou je téměř nemožné vytvořit zajímavou hru. A pamatujte si, že
stávající verze Shockwave mohou zahrnovat obsah Flashe, čímž dostanete to
nejlepší z obou programů. Vidíte, že zatímco Flash není dostatečně připraven
pro svět počítačových her, je velmi vhodný pro kreslené filmy nebo díla
využívající základní interaktivity. To je spojeno s tím, že společnost
Macromedia pokračuje v rozšiřování interaktivních možností Flashe. Kromě
standardních rolovacích a tlačítkových ovládacích prvků umožňuje Flash 4
poskytovat bohatší obsah, jako například editovatelná textová pole, která lze
používat k vkládání dat. Nové Actions (miniprogramy spojené s prvky Flashe)
jsou ve verzi 4 používány ke zjednodušení vytváření aplikací pro elektronický
obchod. Je však jasné, že společnost Macromedia zaměřuje Flash a Shockwave na
různé trhy. Flash 4 je zaměřen na internetové rozhraní a animaci, zatímco
Director se prosazuje jako řešení pro tvorbu her a dalších vysoce
interaktivních on-line aplikací.
Faktory k úvaze
Dříve než se rozhodnete pro program, existují další dva faktory, které je nutno
zvážit. Vaši diváci a váš rozpočet. Hlavním faktorem rozhodujícím mezi Flash a
Shockwave je cena. Mezi balíky je podstatný cenový rozdíl:
Cena Flash 4 je za krabicovou verzi 10 416 Kč. Je k dispozici jak pro Mac, tak
PC (upgrade je za 5 916 Kč).
Director 8 Shockwave Internet Studio se prodává za cenu 52 072 Kč, pro PC i Mac.
Balík obsahuje Fireworks 2, zvukový editor (BIAS Peak LE pro Mac, SoundForgeXP
pro Windows) a víceuživatelský server, který umožňuje vytvářet víceuživatelské
filmy (upgrade je za 15 659 Kč).
Nejdříve testujte
Oba programy jsou k dispozici v 30denních plně funkčních verzích zdarma. Místo
dlouhého stahování bych doporučoval raději si na stránkách www.macromedia.cz
objednat za 150 Kč zkušební, plně funkční verze všech programů firmy Macromedia
na CD. Oba plug-iny, jak Flash, tak i Shockwave, jsou k disposici zdarma, buď
na Internetu, nebo na již zmíněném CD.
Jak přicházejí vyšší verze, Flash a Shockwave se k sobě stále více přibližují.
Vývojové prostředí Flash 4 je, minimálně co se týče vnějšího vzhledu, více
podobné Directoru, než tomu bylo kdykoliv předtím. Přestože asi přijde ještě
několik verzí, zdá se, že konečné sloučení je nevyhnutelné. Můžeme jen doufat,
že supernové dítě Flash/Shockwave převezme programovatelnost a rozsáhlost
Directoru (spolu s vyspělostí vývojového prostředí) a spojí ji s
bezprostředností a všudypřítomností Flashe.
Je stále nejisté, který produkt pohltí ten druhý. Jak jsme již řekli, nelze
obsah Shockwave zahrnout do filmů Flashe. Jestliže však společnost Macromedia
bude pokračovat s vývojem Flashe jako nástroje pro tvorbu internetových
aplikací, neexistuje důvod, proč by se Flash nemohl stát také obousměrnou
cestou. Jediná věc je jistá, že jednoho dne bude pouze jeden produkt, a ten
bude slavný. Do té doby však musíme stále volit mezi jablky a pomeranči: Chcete
získat vynikající rozhraní Shockwave? Vyšší počet uživatelů Flashe? Úspěšně
rozvinutou interaktivitu Shockwave? Bezprostřednost Flashe? Záleží jen na vás...
0 1902 / alsn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.