Vybrali jsme z kartotéky

Na počátku přišla roztomilá a šikovná (IQ 136) 5letá princeznička Karolina. Katka pouhé dva měsíce po narození pr...


Na počátku přišla roztomilá a šikovná (IQ 136) 5letá princeznička Karolina.
Katka pouhé dva měsíce po narození prodělala těžký zánět mozkových blan s
vysokými horečkami a další dva měsíce strávila v nemocnici. Katka trpěla
bolestmi hlavy a úpornými nočními děsy, při kterých každý den několikrát za noc
budila celou rodinu zoufalým křikem. Podle psycholožky šlo o hyperaktivní formu
lehké mozkové dysfunkce. EEG nález byl abnormální, iritační. Rodiče se obávali
nástupu do školy a uvažovali o odkladu.
Hyperaktivita se projevovala i při terapii: Katka by si mnohem raději povídala
s terapeutkou než trénovala. Terapii nesporně pomohl vřelý vztah malé pacientky
a terapeutky. Po 14 sezeních noční děsy zmizely a už se nevrátily, hlavička
nebolela. Katka, zcela bez příznaků, nastoupila do školy a je nejlepší ve třídě.
S prvním případem epilepsie jsme zaznamenali podobný úspěch, jako autor metody
Dr. Sterman v roce 1970. 12letý Štěpán přišel s epilepsií s těžkými záchvaty
dvakrát týdně. Po sérii 10 sezení následovalo 14 dní bez záchvatů, během nichž
rodiče (i terapeuti) střídali horoucí přání, ať ten zázrak vydrží, s pochybami.
Pak přišly tři těžké záchvaty ve dvou dnech, po nichž nadšení vystřídalo
zmrazení a nejistota: neudělali jsme něco špatně?
Terapeuti, rodiče i pacient nicméně vydrželi s nervy a pokračovali. Po další
sérii následoval měsíc bez záchvatů! Štěpán absolvoval už 37 sezení a už jsme
začínali věřit. Pak však přišla krize: Štěpán dostal celou sérii tak těžkých
záchvatů, že musel do nemocnice. Ošetřující neuroložka dokonce vyslovila názor,
že to způsobil EEG-Biofeedback. Z terapeutů lil pot.
Otec nicméně počítačové metodě věřil: díky Internetu znal Stermanovy dlouhodobé
výsledky. Štěpán se vrátil do terapie a od té doby už neměl ani jeden záchvat.
Po 4 měsících bez záchvatů jsme ve vzájemné shodě terapii (celkem 53 sezení)
ukončili s tím, že podle potřeby budeme pokračovat. Potřeba však nenastala:
dnes je Štěpán bez záchvatů plné 2 roky!
Rodiče 8letého chlapce s diagnózou epilepsie a poruchou řeči
"Ráno se obvykle probouzel se špatnou až agresivní náladou. Kvůli každé
maličkosti se rozplakal. V noci měl noční můry, plakal, mluvil ze spaní,
drkotal zuby a převaloval se celou noc. Poruchy v tempu řeči. Stav po 30
sezeních: velké zlepšení po všech stránkách. Je zcela bez záchvatů. V noci spí
klidně až na malé výjimky. Má ke všemu znatelně pozitivnější přístup. Řeč se
zlepšila (i dle hodnocení logopedky)."
Rodiče 11leté dívky s diagnózou dětská mozková obrna, kvadruparézní forma s
dyskinetickým syndromem. (po 4měsíční terapii 1x týdně)
"Pozorujeme, že se J. déle a lépe soustřeďuje při řešení domácích úkolů, to se
projevuje i u čtení. Déle a rychleji čte nahlas a když si čte sama, vydrží s
knihou déle. Lepší soustředění se projevuje i při počítání, řeší několik
příkladů násobení nebo dělení víceciferných čísel plynule a bez chyb. Je
uvolněnější, má lepší náladu, zdá se nám, že některé věci si tolik nepřipouští
jako dříve. Zlepšení je vidět i ve srozumitelnosti a plynulosti řeči, což
potvrdila i logopedka. Podle jejího vyjádření se jí zdá J. při návštěvě
klidnější, bez výrazných rušivých pohybů. Po 15 sezeních se poprvé v životě bez
pomoci posadila a postavila."
O případech dospělých nechám hovořit samotné klienty:
Majitel počítačové firmy, 25 let, z dětství dysgrafie, dyslexie, porucha
pozornosti, hyperaktivita:
"Zlepšil se výkon mého mozku, stihnu toho víc. Když zákazník vidí chybu, můj
mozek hned ví, co by s tím mohlo být. Zlepšilo se psaní: dříve jsem psal jen
hesla, nyní souvislý text. Píšu na klávesnici všemi deseti, dříve jen dvěma
prsty. Mám méně problémů s pravopisem: dříve jsem při kontrole nacházel až 50 %
překlepů, teď půl procenta. Zrychlilo se mi čtení. Zlepšila se mi paměť,
zapamatuji si větší celky a vše se mi lépe vybavuje. Zlepšila se kombinační
schopnost. Zlepšily se automatické reakce při řízení auta a soustředění při
řízení. Získávám zakázky, o kterých se mi ani nesnilo (dřív jsem neuměl
prodat.)" (Po 25 sezeních)
Studentka, 27 let, klinická deprese:
"EEG Biofeedback mi byl indikován na dlouholeté nediagnostikované depresivní
stavy se sebevražednými myšlenkami. Přestože první tréninky pro mne byly zcela
vyčerpávající, už po pěti sezeních se zlepšila má soustředivost, lépe jsem
vnímala okolí a věci "nad povrchem mne samé". Trénink mne vytrhoval ze zlých
myšlenek a časem mi přinesl úlevu až radost. Cítila jsem se pevnější, mé
tvořivé úmysly se přestaly drolit vnějšími skličujícími okolnostmi. Biofeedback
výborně překlenul období, než u mě začaly zabírat později předepsaná
antidepresiva, ale na rozdíl od nich mě nijak netlumil." (Po 10 sezeních)
Po ústupu depresivních symptomů si dovolila se začít prosazovat, dnes pracuje
jako vedoucí redaktorka mezinárodního žurnálu.
Tolik případy, které sledujeme delší dobu, a které vyjadřují také hlavní typy
potíží, u kterých je EEG-Biofeedback efektivní. K některým z nich se pojí další
potíže: k depresím např. poruchy spánku, k lehkým mozkovým dysfunkcím tzv.
vývojové vady řeči v předškolním věku. EEG-Biofeedback si je schopen poradit s
poruchami spánku obvykle během 10-20 sezení. S nimi se na nás také lidé
nejčastěji obracejí.
Později přišli lidé bez nemocí, prostě pro zlepšení výkonu nebo zbavení se
stresu. O problémech při tzv. manažerském stresu se toho třeba nedozvíme mnoho,
protože tito lidé obvykle nechtějí mít diagnózu: přicházejí na kondiční
trénink, odborná vyšetření zdvořile odmítnou, a jakmile se zbaví příznaků,
nenápadně se rozloučí. Někdy si přejí zůstat v anonymitě, což je jejich plné
právo. Dlouhodobé sledování jejich stavu je tím však znemožněno.
Posledním byl dle svého udání 50letý ředitel export/import firmy. V posledních
dvou letech se dostával na jednáních do napětí, začal se rozčilovat. Občas ho
bolela hlava, což řešil analgetiky. V nedávných měsících začal mít potíže s
usínáním místo spaní myslel na starosti s firmou. Po 10 sezeních se ke mně
objednal na konzultaci. Zářil spokojeností: potíže se spánkem zmizely, hlava
nebolí, nerozčiluje se. Děkuje, už nic nepotřebuje. Na mé připomenutí možných
zdravotních následků stresu slíbil, že už si dá pozor.
Kromě popsaných potíží existuje i řada indikací profesních. Je to preventivní,
kondiční trénink (fitnes) pro duševně pracující profesionály, a trénink pro
špičkové výkony (manažeři, piloti, řidiči, operátoři, dispečeři, bezpečnostní
složky a sportovci zvláště střelba a golf).
U EEG Biofeedbacku klient zpravidla o sobě nehovoří. Je tedy také ideální
metodou pro lidi, kteří se neradi svěřují, a pro nositele různých úředních a
služebních tajemství.
8 2944 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.