Vyčetli jsme z žebříčku

V našem každoročním přehledu CW 100 největších IT společností v České republice dosáhla společnost TH system dí...


V našem každoročním přehledu CW 100 největších IT společností v České republice
dosáhla společnost TH system díky meziročnímu nárůstu obratu o 987 milionů
korun (s celkovým obratem 3 947 milionů korun) první místo.
Na druhou příčku klesla česká pobočka globální společnosti Hewlett-Packard, jež
loni žebříček s přehledem vedla. Třetí pozice společnosti Siemens nepřekvapila
zdejší pobočka německého koncernu patří mezi stálice našeho IT nebe. Je třeba
podotknout, že po reorganizaci, která loni zcela změnila strukturu celé
společnosti Siemens, je výsledný obrat české pobočky součtem výsledků bývalého
Siemensu Nixdorf, Siemensu Komunikační systémy a části Siemensu Telekomunikace.
Po dvouletém poklesu tržeb se společnost PVT ( 4. místo) v roce 1998 opět
zařadila mezi firmy zaznamenávající zdravý růst. Již druhý rok se obrat 5.
firmy v pořadí distributora výpočetní techniky společnosti ProCa drží nad
hranicí 1 miliardy korun. Nárůst obratu přesahující 100 milionů korun
naznačuje, že firma i v dnešních obtížných podmínkách vystihuje potřeby svých
odběratelů. Ještě větší nárůst obratu (+370 milionů korun) zaznamenal další
distributor první desítky společnost Levi International (6. místo).
Jen loňské rozdělení společnosti AutoCont na 2 samostatné firmy (AutoCont 1 325
mil. Kč, AT Computers 1 306 mil. Kč, 7. + 8. místo) odsunulo českého značkového
výrobce, distributora a prodejce z první pětky našeho žebříčku. Bude zajímavé
sledovat, jak se oběma společnostem povede v letošním roce.
Na 9. místě se umístil opět distributor společnost A&A, neboli po TH systemu
další z dítek mezinárodního distribučního kolosu CHS Electronics. Zcela ve
stylu letošních výsledků zaujímají 10. a 11. místo opět distributoři výpočetní
techniky, tentokrát společnosti Libra Eletronics a Konsigna.
Porovnáme-li výsledky zúčastněných firem v letech 1998 a 1997, je zřejmé, že
nejlépe si vedla společnost Intentia se 129% růstem tržeb, přičemž více než 100
% nárůst zaznamenala ještě společnost DNS (+103%). Z dalších jmenujme alespoň
společnosti Eprint (+92,5 %), Abakus Distribution (+84,7 %), Armor (+82,6 %),
CESNET (+72,5 %), JBA (+64,2 %), Speedware (+62,2 %) a Merz (+61,5 %). Roční
přírůstek nad 50 % zaznamenaly ještě společnosti Logica (+58 %) a Andersen
Consulting (+53 %).
Zaměříme-li se na výkonnost firem (počítanou jako obrat/počet pracovníků v
období mezi roky 1996 a 1998), potom je jednoznačným favoritem společnost CHI
Peripherals. Tento distributor dosáhl v roce 1998 s 5 pracovníky obratu 168
mil. Kč, což představuje nárůst výkonnosti o téměř 300 %. Druhá v pořadí se
umístila společnost CESNET (+177 %), třetí skončila společnost MHM Computers
(+134 %).
Je třeba se alespoň stručně zmínit o změnách, ke kterým v loňském roce mezi IT
společnostmi v ČR došlo. Společnost Logica díky prosincové (1998) akvizici
systémového integrátora FCC Folprecht již v žebříčku prezentuje společný obrat
obou původních firem. O změnách ve společnosti Siemens jsme se již zmiňovali.
APP Group letos zařadila do soutěže svoji tuzemskou divizi APP Czech. Pod
výsledky debis IT Services Czech se zapsala i část společnosti Oaza, jejíž
akvizice taktéž proběhla v loňském roce. Opačný případ představují společnosti
Benefitt a Diatryma, jež v žebříčku vystupují zvlášť, ačkoli dnes jsou díky
svému strategickému partnerství firmou jedinou.
Musíme však bohužel konstatovat, že výsledky našeho žebříčku nemohou odrážet
skutečnou strukturu našeho trhu informačních technologií na to chybí mezi
zúčastněnými společnostmi příliš mnoho důležitých jmen. Ne že bychom jim nedali
příležitost. Nicméně stále větší počet poboček globálních firem odpovídá na
dotazy na hospodářské výsledky v ČR zdvořilým, leč nesmlouvavým stanoviskem:
"Lokální výsledky neposkytujeme." K tradičním "tajnůstkářům", mezi které patří
např. společnosti Compaq, Dell, ICL, Progress Software, a od loňska IBM, se
letos připojily společnosti Microsoft a Unisys.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří se nebáli nést svou kůži na trh a
rozhodli se své výsledky zveřejnit. Vzhledem k současné hospodářské situaci v
naší zemi nikoho nepřekvapí, že obraty některých firem stoupají jen nepatrně,
či dokonce klesjí. Přesto si troufáme tvrdit, že odvětví informačních
technologií patří mezi nejzdravější v rámci celé naší ekonomiky, a podmínky u
nás panující jsou v mnoha ohledech naprosto srovnatelné s vyspělým světem.
9 1452 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.