Východní Evropa vede - Nejvíce pirátů ve Vietnamu

Ve studii Globální softwarové pirátství, zveřejněné minulý týden společností Business Software Alliance (BSA), je ...


Ve studii Globální softwarové pirátství, zveřejněné minulý týden společností
Business Software Alliance (BSA), je za loňský rok východní Evropa uvedena jako
oblast s největší koncentrací softwarových pirátů, s malým odstupem ji
následuje asijsko-pacifický region.
Východní Evropa má nelegálně nainstalováno 63 % softwaru, což představuje pro
softwarové společnosti ztrátu ve výši 404 milionů dolarů. Mezi
východoevropskými státy vedou Ukrajina a Rusko s 89, respektive 88 %. Na třetím
místě je Polsko, které snížilo podíl nelegálně instalovaných programů mezi lety
1999 a 2000 o 6 % na 54 %.
Pirátství v oblasti Asie vzrostlo ze 47 % na 51 %, což podle BSA představuje
ztrátu ve výši 4,1 miliardy dolarů. První místo držel Vietnam s 97 % pirátského
softwaru před Čínou (94 %) a Indonésií s 89 %.
Průzkum dále uvedl snížení celosvětových ztrát o 3,5 % ze 12,2 miliardy dolarů
v roce 1999 na 11,8 miliardy v loňském roce. Pokles byl způsoben hlavně situací
v USA, kde softwarové pirátství kleslo o 1 % na hodnotu 24 %, v Kanadě poklesl
podíl nelegálního softwaru o 3 % na 38 %.
1 1006 / kap

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.