Výdaje na IT stále rostou

Léto pokročilo do druhé třetiny a střídavě ukazuje svou vlídnější i tu méně vlídnou tvář. Dovolené jsou v pln...


Léto pokročilo do druhé třetiny a střídavě ukazuje svou vlídnější i tu méně
vlídnou tvář. Dovolené jsou v plném proudu a kdo v českém průmyslu IT jen
trochu může, snaží se nabrat něco nových sil před podzimním finišem. Kdy také
jindy, když ne v červenci? Zpráv z domova přichází minimum a je čas na malé
ohlédnutí prostřednictvím několika více či méně závažných statistik. Skvělou
příležitost nám k tomu dává náš celosvětový zpravodajský servis IDG News.
Velmi potěšitelnou zprávou je, že výdaje na informační technologie v
celosvětovém měřítku stále rostou. Podle průzkumu zveřejněného firmou Gartner
je sice tento růst menší než v předchozích letech, nicméně je stále zajímavý.
Celkem 56,4 % z 589 po celém světě dotazovaných velkých organizací uvedlo, že
hodlají v letošním roce zvýšit oproti loňsku svůj rozpočet na IT. U dalších
22,4 % dotazovaných společností zůstane pro letošek tento rozpočet ve stejné
výši. Zatímco loni vykazoval trh v oblasti IT růst ve výši 13,3 %, v letošním
roce to bude podle firmy Gartner 10,1 % a odhad pro rok 2002 hovoří o
6,1procentním růstu. Přitom se rozšiřuje využívání leasingu v oblasti hardwaru
a dochází k celkovému růstu výdajů na externí služby. Další zajímavá statistika
publikovaná na IDG News se týká mobilní komunikace. Podle ní se v loňském roce
na amerických letištích ztratilo tedy ve většině případů bylo ukradeno více než
266 000 mobilních telefonů a zařízení typu PDA. Nekrade se tedy jenom v Ruzyni
(viz ještě čerstvá zkušenost Karla Taschnera popsaná na tomto místě zhruba před
měsícem), ale ostražitost se na cestách vyplatí vždy a všude. Jiné statistické
údaje se týkají elektronické komerce. O tom, že cesta k zavedení mechanismů
mobilní komunikace v oblasti elektronického obchodu do praktického života bude
ještě dlouhá, svědčí skutečnost, že pouhá 3 % uživatelů mobilních telefonů v
USA mají v úmyslu využívat toto zařízení k něčemu takovému, jako je nákup zboží
po Internetu. Zajímavá jsou i některá čísla z oblasti bezpečnosti. Celkem 87 %
amerických on-line zákazníků o sobě odmítá udat podrobnější údaje, než jaké
jsou nezbytně nutné pro provedení transakce, a obchodníkům nezbývá, než se s
touto skutečností smířit. Obavy ze zneužití osobních dat jsou zřejmě způsobeny
i takovou relativně nevinnou záležitostí, jako je rozrůstající se spamming. Z
průzkumů totiž vyplývá, že více než třetinu veškeré byznysové korepondence
tvoří nevyžádané zprávy nebo zbytečná sdělení příliš aktivních spolupracovníků.
Statistiky amerických pojišťoven zase ukazují, že nejvíce žádostí o náhradu
škody za zničené PC přichází z důvodu nehody (např. pád notebooku). Na druhém
místě v tomto žebříčku je krádež. Tolik více či méně podnětné prázdninové
statistiky. A co zajímavého najdete v tomto čísle Computerworldu? Kromě
tradičních rubrik jsme pro vás připravili také jednu novinku. Je to první
sloupek věnovaný pohledům do světa moderní vědy. Plníme tak další z vašich
přání zájem o četbu tohoto druhu totiž projevilo v naší poslední čtenářské
anketě naprosto dominantních 93 % respondentů. Podobné materiály by se proto
měly začít objevovat v časopise častěji. Těšíme se na vaše názory!
1 1199 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.