Vyhledávání budoucnosti

Držitel MacArthurovy ceny Jon Kleinberg spojuje lidi stejně jako vědecké disciplíny. "Jon Kleinberg je vědcem působ


Držitel MacArthurovy ceny Jon Kleinberg spojuje lidi stejně jako vědecké
disciplíny.

"Jon Kleinberg je vědcem působícím v oboru informatiky. Má reputaci člověka,
který se pouští do řešení důležitých praktických problémů. Pro zkoumané jevy v
průběhu výzkumu vytváří detailní matematické popisy," říkají webové stránky
Nadace Johna D. a Catherine T. MacArthurových. Kleinberg, jinak profesor na
Cornellově univerzitě, je posledním vítězem ceny MacArthurovy společnosti,
často též nazývané jako grant "pro génie".
Kleinbergův výzkum pokrývá různorodé tématické oblasti včetně počítačového a
sociálního síťování, směrování v sítích a vyhledávání v nich. Věnuje se i
studiu genotypů a analýze struktury proteinů. V základech těchto disciplín
našel překvapující podobnosti.
Například objevil specifický způsob sestavení síťového prostředí, kdy se jeden
uzel může efektivně spojit s jiným odlehlým uzlem, a to bez znalosti celkové
topologie sítě. Myšlenka je založena na konceptu tzv. šesti stupňů separace,
který tvrdí, že dva libovolní lidé mohou mezi sebou najít spojení přes sdílené
vztahy k jiným lidem. Mimo jiné to znamená, že se mezi nimi zrealizuje spojení
přes řetězec nejvýše pěti dalších osob, kde každá zná minimálně jednu další.
Kleinbergovy objevy ovlivňují návrh decentralizovaných peer-to-peer služeb pro
sdílení souborů, jako je například Freenet a současně i sociálních sítí typu
LiveJournal.com.
Během svého působení u IBM Kleinberg ukázal, jak mohou být vyhledávače
zdokonaleny, když se vezme do úvahy nejen obsah stránek, ale také počet a
kvalita odkazů na ně. Vyvinul koncept "autorit" (například výrobce PC) a
"rozbočovačů" (recenzí takových PC) a přišel na to, jak rekurzivně najít
nejlepší rozbočovače a autority pro určité vyhledávání. Jeho algoritmy lze
použít i pro definování a vysvětlování sociálních skupin a způsobů jejich
propojení. V tomto rozhovoru vysvětlil americkému Computerworldu, kam by mohly
některé jeho myšlenky vést.

Využívají dnešní hlavní veřejné vyhledávače vaše principy vyhledávání v síti?
Ano, ale co přesně dělají, je přísně střeženým tajemstvím. Všechny mají velmi
široce vyladěné metody, které kombinují informace z odkazů s informacemi z
obsahu. Vyhledávačem, který nejpřímějším způsobem pracuje s technikou
rozbočovačů a autorit, je Teoma používaná u serveru Ask Jeeves.

Je vyhledávání již konečně vyspělou technologií?
Ještě stále se pohybuje v raném stadiu vývoje. Čím více se v této oblasti
udělá, tím je jasnější, že jde o velmi problematickou záležitost. To co byste
od vyhledávače chtěl a očekával, je, aby se choval podobně, jako když hovoříte
s nějakým člověkem velmi znalým dané věci. Namísto toho do políčka napíšete
několik slov a vyhledávač vám dá nějaké více či méně relevantní odkazy. Je
ovšem působivé, jak daleko se s tím lze dostat.

Můžete uvést příklad otázky, kterou byste chtěl položit vyhledávačům
budoucnosti?
"Jaké byly reakce na uvedení Mac OS X Tiger? Byli s ním lidé spokojeni a jak na
to reagovala společnost Apple?" Dnes můžete pátrat na různých místech, až
nakonec naleznete stránku, kde na to nějaký člověk odpovídá. Momentálně ale
není k dispozici žádný způsob, jak přimět vyhledávač, aby na to odpověděl sám.

Co nás ještě v oblasti vyhledávání může čekat?
Vyhledávací nástroje nejsou navrženy tak, aby uměly sledovat události
vyvíjející se v čase. Když se chceme na webu dozvědět nejnovější zprávy,
nepoužíváme vyhledávače, ale namísto toho navštívíme nějaký zpravodajský
server. Tak to ovšem být ani zdaleka nemusí. Například ve sféře blogů už se
začíná objevovat snaha o vytvoření nástrojů, které by podobné schopnosti měly.

Odkud k nám tyto vývojové změny přijdou?
Mezi univerzitním výzkumem a firmami, jako jsou Google, Yahoo a Microsoft,
existují mnohé zpětné vazby. Tyto společnosti provozují masové služby, jež jsou
svou podstatou nesmírně novátorské. Pro firmy samotné je ovšem poměrně
riskantní usilovat o všechny zajímavé novinky, jež se v prvních náznacích
objevují. Hrozí zde samozřejmě zmařené investice. Naproti tomu na univerzitách
existuje prostor pro zabývání se i poněkud bláznivými myšlenkami, které v
konečném důsledku nemusejí přinést kýžené ovoce.

Přináší váš výzkum nějaké poučení pro vývojáře informačních systémů?
Když se zamyslíte nad novými on-line médii a novými způsoby on-line komunikace
- tedy nejen nad instant messagingem, ale i nad internetovou telefonií a
podobnými věcmi - pak musíte zákonitě dojít i k tématu sociálních sítí a ke
způsobům, jakými je lidé používají. Tyto nástroje tu jsou pro vzájemné
propojování osob a obecně pro informování. Jejich úspěšné nasazení souvisí se
samotnou podstatou těchto nástrojů.

Nějaká jiná rada lidem od výpočetní techniky?
Politicky orientované výroky se stále více polarizují. Nevíme, do jaké míry to
je vlivem médií, jež používáme. Existuje v blozích a v on-line diskusích něco,
co nějakým způsobem zapříčiňuje toto vyhraňování? Myslím, že toto téma
představuje důležitou výzvu pro pracovníky IT, neboť je v naší moci vytvářet
nástroje, které podobné vyjadřování formují.
Pomoci zvýšit úroveň vyjadřování lidí prostřednictvím informačních technologií
by pro nás byla úžasná a báječná věc.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.