Vyhodnoťte si IT procesy

Nový produkt Cleverlance Information System (CIS), což je řešení pro IT Governance, uvedla na náš trh společnost Cleve...


Nový produkt Cleverlance Information System (CIS), což je řešení pro IT
Governance, uvedla na náš trh společnost Cleverlance. Jde o integrovatelný
modulární systém, určený pro firmy se středně velkým a velkým IT oddělením,
který může být sestaven a individuálně přizpůsoben.
Produkt CIS přináší především zefektivnění IT procesů. Umožňuje sblížení IT
strategie s obchodní strategií firmy či zlepšení interní kontroly nad IT
činnostmi a náklady. CIS dále dovoluje vykazovat efektivitu a kvalitu IT v
reálném čase, vytvářet postupy pro redukování celkových nákladů v IT,
konsolidaci a sdílení požadavků na IT napříč organizací nebo nepřetržité
vyhodnocování IT procesů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.