Vyjádřete své emoce graficky

V americkém Redmondu se zrodila nová produktová řada softwarových nástrojů, které jsou zaměřeny na návrháře, desi...


V americkém Redmondu se zrodila nová produktová řada softwarových nástrojů,
které jsou zaměřeny na návrháře, designéry a počítačové umělce. Pokud hledáte
rastrově-vektorový grafický editor, program pro interaktivní přípravu webových
stránek nebo softwarového návrháře grafických uživatelských rozhraní (GUI)
svých aplikací, pak si zcela určitě najdete mezi členy rodiny Microsoft
Expression svého oblíbence.
Sada Expression seskupuje tři aplikace, jimiž jsou Graphic Designer,
Interactive Designer a Web Designer. Ačkoliv všichni tři adepti nabízejí své
služby v oblasti designu, jejich cílové publikum se liší. Graphic Designer je
grafickým editorem, který si poradí s přípravou rastrových i vektorových
kompozic. Své uplatnění proto nachází zejména u grafiků, návrhářů a uměleckých
specialistů. Číslem jedna pro tvůrce webových stránek se může stát Web
Designer, jenž disponuje všemi nezbytnými prostředky pro vizuální stavbu
webových sídel. Velkou trojku doplňuje Interactive Designer, s jehož pomocí lze
vykouzlit efektní grafická uživatelská rozhraní, která v sobě mohou integrovat
bohatou 2D a 3D počítačovou grafiku, animace, multimédia a sofistikované
efekty. Program ocení především návrháři vizuálních kabátků moderních
počítačových aplikací, kteří úpěnlivě čekají na flexibilní editor, s nímž by se
mohli konečně věnovat spíše umělecké než programátorské práci.
Ještě než přistoupíme k podrobnějšímu představení všech programů z trojlístku
Microsoft Expression, je třeba říci, že všechny testované nástroje jsou
neustále ve vývoji. Společnost Microsoft ovšem pravidelně uvolňuje jejich
testovací neboli takzvané CTP verze (Community Technology Preview), které jsou
pro zájemce připraveny k volnému stažení z internetu. V době, kdy jsme
realizovali náš test, byly jako nejaktuálnější k dispozici edice z července
2006. Na druhou stranu, i když se nejedná přímo o finální edice, programy jsou
zcela funkční a použitelné. Aplikace sady Microsoft Expression jsou z hlediska
funkcionality vybaveny opravdu štědře.
Interactive Designer
Jak říká jedno ze zlatých pravidel vývoje softwaru, s přívětivější a oku
lahodící počítačovou aplikací se pracuje daleko lépe a snadněji než s jejím
nonkonformním protějškem. Bohužel, doposud byla tvorba GUI aplikací plně v
rukou programátorů, kteří když chtěli nabídnout uživatelům něco extra, tak si
museli veškerou funkcionalitu nakódovat sami. Je zřejmé, že takovýto přístup
nebyl tím pravým ořechovým. Stěžejním problémem byla náročnost budování
atraktivních grafických uživatelských rozhraní: popravdě řečeno, šlo přece
jenom spíše o běh na dlouhou trať než o záležitost, kterou by bylo možné
vyřídit během jednoho odpoledne. Na vývoj GUI se pochopitelně vázaly nemalé
náklady, a to jak časové, tak personální a finanční. Odhlédneme-li od poněkud
strastiplné etapy programování uživatelských rozhraní, pak narazíme na další
potíž ne každý vývojář dovede navrhnout přívětivé GUI. Ačkoliv si to mnozí
programátoři nechtějí přiznat, stavba vizuálních motivů aplikací je spíše
otázkou pro návrháře, designéry a psychology než pro tvůrce průzračně čistého
zdrojového kódu. Profesionální designéři sice dovedou sestavit grafický layout
budoucí aplikace, ale návrhářské práce se většinou odehrávají v ryze grafickém
prostředí specializovaných editorů. Zatímco tedy programátoři pracují v
integrovaném vývojovém prostředí, grafici věří svým vlastním nástrojům.
Nevyřešenou tak zůstává otázka, jak zabezpečit, aby mohly obě uvedené skupiny
pracovníků mezi sebou komunikovat na bázi jistých standardů. Přesněji řečeno,
potřebujeme takový nástroj, s nímž grafici vybrousí uživatelské rozhraní, a to
pak jako meziprodukt poskytnou vývojářům, kteří posléze naprogramují funkční
jádro, čímž vdechnou aplikaci život. Právě takovýmto nástrojem je Interactive
Designer. Interactive Designer je editor uživatelských rozhraní s hojnou
nadílkou vestavěných nástrojů. Vše je připraveno pro to, aby měl návrhář
všechny potřebné prostředky na dosah ruky. Základem jsou vektorové nástroje pro
vytváření a manipulaci s objekty, které jsou umísťovány na pracovní plochu
(anebo scénu, chcete-li). Ovšem nejsou to pouze jednotlivá grafická primitiva a
jejich kombinace, z čeho můžete vybírat. Kdykoliv je vám k dispozici košatá
knihovna ovládacích prvků, které smíte jednoduše "nakreslit". Po vložení nové
instance ovládacího prvku se tato stává zcela konfigurovatelnou. Návrhář může
nastavit desítky atributů a vlastností, které ovlivňují jednak vnější vzhled
instance a jednak její chování. Výborné je, že uživatelské rozhraní lze
navrhovat tak, aby se dokázalo přizpůsobit ploše vymezené hlavním oknem
vyvíjené aplikace. Pokud tedy uživatel upraví rozměry viditelné plochy, GUI
tuto změnu zaregistruje a chytře upraví svoji dosavadní podobu. Vysoce ceněným
rysem programu je jistě silná podpora multimédií do dokumentů mohou návrháři
začleňovat audio i videoukázky, obrázky, a dokonce i trojrozměrné objekty (ty
lze importovat v podobě objektových souborů). Kromě toho máte možnost vytvářet
modely ve třech rozměrech i z pouhých 2D bitových map. Fanoušky animace potěší
časová osa, pomocí které mohou spolehlivě kontrolovat tok animačních snímků.
Jako samozřejmost bereme implementaci nástrojů pro práci s textem, ovšem v této
souvislosti je nutno podotknout, že zdejší text není reprezentován vektory,
nýbrž instancemi ovládacích prvků (to proto, aby byl text použitelný také při
programování ve Visual Studiu 2005). Editor si velice dobře rozumí s XAML
(eXtensible Application Markup Language), což je deklarativní programovací
jazyk vycházející ze značkovacího jazyka XML. XAML, jenž vzešel z dílny
Microsoftu, dovede precizně popsat všechny objekty (a jejich atributy), které
tvoří grafické uživatelské rozhraní. Jazyk XAML je horkým kandidátem na hit
budoucích let, neboť je pevně zasazeným kolečkem v mozaice grafických
aplikačních programových rozhraní nové generace, jež jsou zastřešena pod
značkou Windows Presentation Foundation (WPF). Jak návrhář sestavuje grafickou
strukturu svého projektu, editor Interactive Designer v pozadí tiše generuje
veškerý odpovídající kód jazyka XAML. Editor je přitom dvojcestný, což znamená,
že pokud má návrhář chuť, může rovnou zapsat XAML kód a pak si prohlédnout,
jaký efekt byl tímto způsobem dosažen. Designér však nemusí být programátorem,
ačkoliv znalost jazyka XAML není vůbec na škodu. Připravené uživatelské
rozhraní lze exportovat do souboru .xaml, který může být poté předán vývojářům
pro použití uvnitř Visual Studia 2005. Interactive Designer dokonce umožňuje i
zakládání kompletních projektů. Program v sobě integruje rovněž pokročilý
editor zdrojového kódu, který dovede spolupracovat s jazyky Visual Basic 2005 a
C# 2.0. Navržený projekt může být přeložen a otestován, aniž byste museli
opustit prostředí aplikace. Na základě vyřčeného je zřejmé, že ačkoliv se
Interactive Designer soustřeďuje na vizuální návrh, nečiní mu žádné větší
potíže ani přímá programátorská práce. Graphic Designer
Dalším z edice Microsoft Expression je Graphic Designer, který hraje roli
hybridního grafického editoru, jenž se vedle vektorové grafiky nezalekne ani
práce s rastrovými daty. Program je celkem vyspělý, ať už máme na mysli
provádění operací s vektorovými křivkami nebo aplikování efektů na bitové mapy.
Aplikace pracuje v multidokumentovém rozvržení, jehož nedělitelnou součástí
jsou palety s nástroji. Palety seskupují snad všechno důležité náčiní, které
můžete od grafického programu očekávat. Vedle základních grafických primitiv
(úsečky, obdélníky, elipsy) lze pracovat s výsečemi, grafickými cestami či
Bézierovými a B-spline křivkami. Samozřejmostí jsou grafické štětce, které
mohou malovat snad na tisíc různých způsobů. Editor před uživatele předkládá
kolekce předem připravených grafických stylů, které lze okamžitě upotřebit bez
jakéhokoliv dlouhého nastavování. Graphic Designer umožňuje pracovat s
vrstvami, které mohou být naplněny vektory a rastry.
Pokud necháme vektory stranou a budeme se věnovat pouze rastrům, záhy zjistíme,
že i v této oblasti vývojáři neponechali nic náhodě. Hutná nabídka skýtá
desítky grafických efektů, díky kterým lze původní vzhled obrázku změnit
doslova k nepoznání. Spokojeni jsme byli také s prostředky pro úpravu barevné
kompozice rastru: konfigurovat smíme jas, kontrast, nasycení a barevnou
rovnováhu. Program dovede také vykonat automatickou úpravu kontrastu bitové
mapy. Výtečná je podpora křivek a úrovní, jejichž prostřednictvím se dají
realizovat vesměs užitečné grafické efekty (kupříkladu zvýraznění podrobností,
které na obrázku nebyly vidět, zesvětlení nebo ztmavení obrázku či pečlivá
korekce barev). Určování prahu, posterizace, nastavování průhlednosti,
invertování a převod obrázku na jeho šedotónový protějšek to je výčet dalších
významných funkcí, jimiž Graphic Designer disponuje. Rastrové ilustrace lze
převádět do vektorové podoby, čímž z bitové mřížky dat získáme zjednodušený
vektorový model. Úroveň vektorizace je nastavitelná, a ačkoliv dosažené
výsledky nejsou špatné, máme dojem, že zde má editor ještě své rezervy. Graphic
Designer nezapomíná ani na retušování fotografií. K dispozici jsou nástroje,
které si během okamžiku poradí s odstraněním známého "efektu červených očí" či
s inteligentním vymazáním nežádoucích objektů na pozadí snímků. Mnohé z
grafických efektů jsou "živé", což znamená, že po jejich nanesení není změněn
originální obraz. Takovéto efekty mohou být dále konfigurovány či odebrány.
Hotová grafická díla mohou být exportována do poměrně velkého množství souborů
různých grafických formátů. Z rastrových formátů máme na výběr mezi TIFF, JPG,
BMP, PNG a GIF. Cílem exportu se mohou stát také formáty programů Adobe
Photoshop (PSD) a Adobe Illustrator (AI). Stranou nezůstaly ani univerzálnější
formáty, jako jsou zapouzdřený PostScript (.eps) a PDF. Pro úplnost dodejme, že
k dispozici je taktéž export do XAML, již zmíněného deklarativního
programovacího jazyka. Uživatelské rozhraní grafického editoru je v mnoha
směrech specifické, takže nám chvíli trvalo, než jsme si na něj zvykli. Editor
je však příjemně svižný, což je vlastnost, kterou u testovacích verzí nevídáme
nijak často. V každém případě jde o dobrý nástroj, který svým uživatelům bohatě
poslouží.
Web Designer
Zanedlouho poté, co Microsoft uvedl druhou testovací betaverzi své připravované
sady kancelářských aplikací Office 2007, si mnoho uživatelů začalo lámat hlavu
nad tím, kam se poděl oblíbený vizuální editor webových stránek FrontPage. A
skutečně, po programu jako by se slehla zem nikde žádné informace, které by
naznačovaly budoucí pouť tohoto softwaru. Inu, tyto tajnosti nevěstily nic
dobrého, což se nakonec také potvrdilo Microsoft FrontPage 2003 byl poslední
samostatně vydanou edicí návrháře webových sídel. Ačkoliv FrontPage došel na
samý konec svého životního cyklu, v žádném případě to neznamená, že by
softwarový gigant ukončil tradici vizuálního webového vývoje. Štafetu tak
přebírají dvě zcela nové aplikace, z nichž jedna, s názvem Web Designer, byla
začleněna do rodiny Microsoft Expression (druhou aplikací je Microsoft Office
SharePoint Designer 2007, která bude pro změnu zařazena do portfolia
kancelářských programů Office 2007). Web Designer je již na první pohled
propracovaným nástrojem, který se opravdu velice podobá důvěrně známému
FrontPage. Jakmile jsme však učinili první krůčky v novém prostředí, dospěli
jsme k poznání, že novinek a vylepšení je více, než se vůbec může zdát.
Bezesporu nepřehlédnutelné jsou zabudované projektové šablony, a to jak pro
webová sídla, tak i samostatné webové stránky. Pokud budete potřebovat rychle
sestavit svou webovou prezentaci, můžete volit z několika desítek startovacích
sad, které se mohou pochlubit příjemným vizuálním ztvárněním, základní
funkcionalitou a kompatibilitou se standardy XHTML a CSS. Založení nového
webového serveru se tak stává otázkou několika klepnutí myší, což přijde vhod
zejména začátečníkům a nováčkům v oboru internetových aplikací.
Další novinkou je upravené integrované prostředí programu: Web Designer působí
profesionálněji, což je dáno nejenom uhlazenějšími vizuálními styly, ale také
okamžitou přístupností důležitých nástrojů. Díky přátelskému layoutu přejde
práce s programem rychle do krve, což platí dvojnásob pro uživatele, kteří mají
zkušenosti s FrontPagem. Na webové dokumenty můžeme nahlížet ve třech režimech:
návrhový režim, režim zdrojového kódu HTML/XHTML a kombinovaný režim. I když se
začátečníci budou pohybovat nejspíše v návrhářském modu, pochvalu si zaslouží
editor zdrojového kódu, který zvýrazňuje syntaxi a zavádí inteligentní
technologii IntelliSense, která sleduje kroky uživatele a nabízí mu pomoc při
explicitním psaní kódu.
S nabídkou funkcí a programových rysů, které Web Designer zahrnuje, jsme byli
spokojeni. Kreativní tvůrci webů mohou využívat všechny nejnovější technologie,
jako jsou kaskádové styly CSS, XHTML a ASP.Net 2.0. Vytvořená webová sídla
mohou intenzivně pracovat s daty z různých zdrojů (databáze Microsoft Access,
Microsoft SQL Server 2005 či Oracle). Novinkou je začlenění podpory pro
validaci, s jejíž pomocí lze rychle ověřit, zda webový dokument vyhovuje
kritériím požadovaným standardy HTML/XHTML/CSS. Web Designer vám dovolí ověřit,
zda vaše stránky vyhovují normám správného návrhu webového obsahu. Tyto normy
jsou sdruženy v dokumentu Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), který
byl vypracován konsorciem W3C. Jejich primární smysl spočívá ve vytvoření
takového webového obsahu, který mohou bez potíží prohlížet i handicapovaní lidé.
Zhodnocení programů
Po provedení testů můžeme prohlásit, že všechny tři produkty zastřešené pod
marketingovou značkou Expression jsou životaschopnými softwarovými aplikacemi,
které potěší grafiky, návrháře, designéry a tvůrce webů. Nástroje jsou
projektovány tak, aby s nimi mohli pracovat i nováčci a méně zkušení uživatelé.
Funkční vybavení je více než dostatečné, takže uživatelé se mohou věnovat více
vyjadřování svých uměleckých pocitů než pečlivému studiu technických detailů.
To je jistě dobrá zpráva, protože k prvním reálným výsledkům se můžete
dopracovat již po relativně krátké době strávené s nástroji Expression. Počin
vytvořit návrhářské trio produktů proto jednoznačně kvitujeme. Pokud byste si
programy rádi vyzkoušeli, nechte se vést následujícími webovými adresami:
www.microsoft.com/cze/msdn/designeri/default.mspx (další informace v češtině),
www.microsoft.com/products/expression/en/default.mspx (domovský portál v
angličtině).
(wep) 6 1515
Microsoft Expression
přívětivé pracovní prostředí, široká nabídka funkcí a programových rysů,
implementace sofistikovaných technologií do programů Interactive Designer a Web
Designer
zatím neúplná dokumentace, absence výukových materiálů zaměřených na nováčky a
začátečníky
Výrobce: Microsoft, www.microsoft.cz
Cena: prozatím nestanovena, CTP verze zdarma
Platformy: Windows XP SP2, Windows Server 2003 SP1, Windows Vista

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.