Vylepšená křišťálová koule pro testování sítě

Hraní hry typu "co když" umožňující předpovídání, jak se bude chovat nová aplikace ve firemním intranetu, vyžadov...


Hraní hry typu "co když" umožňující předpovídání, jak se bude chovat nová
aplikace ve firemním intranetu, vyžadovalo dříve od IT množství vybavení a
značnou dávku trpělivosti. S verzí 4.0 systému Shunra Virtual Enterprise (dříve
Shunra Storm) však může být většina únavné práce typu "pokus-omyl" vykonána za
testera automaticky.


Nová verze tohoto balíku hardwaru a softwaru obsahuje v rámci svého
excelentního enginu pro simulaci WAN i velmi potřebnou automatizaci testování,
takže nabízí snazší způsob testování odezvy aplikací pro širokou paletu scénářů
WAN. Nový je rovněž reportingový modul, který odvádí výbornou práci, pokud jde
o poskytování detailních informací o průběhu každého testu. Skvělá je nyní
rovněž integrace s nástroji pro zátěžové testování.

Začínáme jednoduše
Mohli jsme si dopřát ten luxus provozovat zařízení Shunra v naší laboratoři po
několik let a můžeme potvrdit, jak užitečné je při hodnocení síťového hardwaru
nebo aplikací. Naposled jsme Shunra Storm ve verzi 3.5 použili při testování
zařízení pro akceleraci WAN a jím realizovaná emulace byla vynikající. Mohli
jsme vytvářet různé spoje WAN se všemi jejich linkovými nedostatky a jednoduše
je zatížit, kdykoliv jsme potřebovali. Jednou z věcí, která ale ve staré verzi
chyběla, byl nějaký způsob, jak testování v rámci širší škály testovacích
podmínek automatizovat, takže jsme s radostí shledali, že ve verzi 4.0 je tento
problém již vyřešen. Instalace zařízení Shunra VE o výšce 3 U je přímočará:
Správní port připojíte do své lokální sítě a své testovací klienty a servery k
ostatním dostupným rozhraním. Naše testovací jednotka byla vybavena čtyřmi
10/100Mb/s metalickými ethernetovými porty a dvěma 1Gb optickými (Fibre SC)
porty. (Lze získat také samotný software, Shunra VE Desktop, který je
alternativou pro menší firmy, jež potřebují simulovat jednodušší WAN.)
Novinkou je, že software Shunra vyžaduje databázi MySQL, aby mohl sledovat
výsledky testů. Ta je součástí softwarové instalace.

Co nabídne
Kouzlo systému Shunra začíná u VE Modeleru. Ten používá pro kreslení testované
topologie Microsoft Visio a nabízí vlastní tvary Visio pro definování koncových
bodů, multisíťových bran, QoS bran nebo obláčků WAN. Všechny tyto symboly mají
uživatelsky definovatelné vlastnosti, takže mohou přesně reprezentovat každou
část WAN, která má být testována. Například obláček WAN definuje latenci,
ztrátu paketů a další chyby spoje, brány definují rychlosti spojů, možnosti
řazení do front či využití šířky pásma. IT oddělení pak může propojit jakýkoliv
počet symbolů, aby vytvořilo tak jednoduchou nebo komplexní simulaci WAN, jak
potřebuje.
Tato verze se vyznačuje několika novými tvary, které simulaci WAN vylepšují.
Tvar Packet Modifier dynamicky mění obsah datových paketů, když procházejí přes
Shunra VE. Nastavení v Packet Modifieru, jako MAC (Media Access Control)
adresa, IP adresa a port, umožňují IT oddělení testovat integritu dat, stejně
jako výkon aplikací.
Dalším novým tvarem je Twister. Tento modifikátor spojů systému Shunra vytváří
alternativní cesty provozu za běhu testu, takže do simulace přidává uživatelsky
definovanou úroveň nejistoty. Twister může měnit cestu, jíž bude paket putovat,
na základě celé řady kritérií, jako je pravděpodobnost, čas a počet paketů. V
systému Shunra VE tak mohou být prováděny testovací simulace zobrazující
záložní WAN spoje nebo vyvažování zátěže mezi spoji. Když jsou splněna
předdefinovaná kritéria, přesune Twister provoz na sekundární spoj a dynamicky
mění datovou cestu.
Poté, co je WAN ve Visiu podrobně popsána, je natažena do zařízení a emulace
začíná. Zatímco běží simulace, mohou testeři v reálném čase sledovat statistiky
o provozu ve WAN. Rolovací tabulky a grafy VE Reporteru přesně zobrazují, co se
při emulaci WAN děje.

Automatika pro každého
Testovací procesy pomáhá ve verzi 4.0 automatizovat několik nových modulů. VE
Predictor, který těží z těsné integrace se systémy Mercury LoadRunner a Segue
SilkPerformer, řídí několik generátorů zátěže, několik virtuálních klientů a
topologii WAN (předtím popsanou VE Modelerem).
S využitím skriptu vytvořeného v LoadRunneru jsme ve VE Predictoru vymysleli
plán testování, abychom kontrolovali injektory LoadRunneru a definovali cílové
úrovně služeb. Opravdu se nám líbilo, že jsme byli schopni vytvářet a provádět
testy přímo z VE Predictoru, přičemž jsme využívali výhod skriptování i enginu
pro generování zátěže LoadRunneru, a potom sledovat výsledky testů ve snadno
čitelném grafickém layoutu.
Další nový modul, VE Profiler, dovádí automatizaci ještě o krok dále tím, že
testerům dovoluje definovat řadu rychlostí spojů a podmínek WAN, namísto jediné
definice WAN jako ve VE Predictoru. Co jej činí unikátním, je to, že testeři
mohou definovat matici testovacích kritérií, která mají být vyhodnocena. Pro
všechny parametry (jako je využití šířky pásma, latence, ztráta paketů a
virtuální uživatelé) mohou testeři nastavit počáteční hodnotu, maximální
hodnotu (Shunra VE podporuje až OC12) a definovat krokové přírůstky. VE
Profiler využívá během provádění také generátor zátěže a testovací skript
LoadRunneru nebo SilkPerformeru.
Na konci průvodce pro definici testu VE Profiler určí počet iterací
vyžadovaných pro otestování všech kombinací parametrů a odhadne čas pro
dokončení testu. Jednou z věcí, kterých jsme si rychle všimli, je to, že jsme
museli zůstat trochu při zemi ohledně rozsahů, jež jsme chtěli testovat, i
ohledně počtu parametrů, abychom test mohli provést v rozumném čase. Nejprve
jsme vytvořili test, který měl vykonat přes 15 tisíc iterací a jeho dokončení
by zabralo dva měsíce nepřetržitého běhu. Abyste dosáhli nejlepších výsledků,
použijte větší krokové hodnoty a omezte parametry pouze na to, co vás opravdu
zajímá.

Kvalitní výstupy
Jednou z impozantních nových funkcí verze 4.0 je VE Reporter, velmi komplexní
utilita pro reporting a tvorbu grafů, která poskytuje hluboké informace pro
každý testovací scénář. VE Reporter ukládá s každou iterací testu spoustu dat
včetně těch o počtu paketů v obláčku, minimální a maximální latenci, využití
šířky pásma či kvalitě sítě.
Všechna tato data jsou dostupná prostřednictví snadno čitelných grafů a mohou
být exportována do Wordu, Excelu nebo HTML. VE Reporter nabízí excelentní
viditelnost do úzkých hrdel sítě, neboť zobrazuje informace o kritickém provozu
v každém bodě simulace.
Sada Shunra VE 4.0 je nepostradatelným nástrojem pro velké organizace, jež
potřebují provádět testy v poli pro nové aplikace, ale chtějí se vyhnout
nákladným pokusům v reálném terénu.
Jistou nevýhodou je cena systému. Máte-li však dostatečný rozpočet, náklady
stojí za to, že je IT schopno podívat se do křišťálové koule Shunra a dopředu
ví, jak se bude aplikace chovat.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.