Vylepšete si nastavení BIOSu

Jestliže je uživatelské rozhraní Windows tou světlejší tváří, kterou počítač ukazuje světu, pak BIOS je jeho tem...


Jestliže je uživatelské rozhraní Windows tou světlejší tváří, kterou počítač
ukazuje světu, pak BIOS je jeho temným, skličujícím podvědomím. BIOS (neboli
Basic Input/Output System) je klíčem pro základní funkce počítače, jako např.
načítání stisku klávesy z klávesnice nebo vykreslení obrazového bodu na monitor.
Tento malý program pracuje "v zákulisí" překládaje uživatelsky přívětivou
podobu příkazů ve Windows na nuly a jedničky, kterým rozumí hardware počítače.
A podobně jako lidské podvědomí i BIOS má velký vliv na chování a výkon vašeho
PC.
S tím, jak se objevují nové technologie a staré bugy, uveřejňují výrobci
počítačů updatované verze BIOSu, které řeší dřívější problémy a zlepšují výkon.
Podívejte se proto na web vašeho výrobce PC pro případnou aktualizaci. Před tím
se však přesvědčete, že máte zjištěno číslo současné verze obvykle se zobrazí
na monitoru ihned po spuštění počítače (jestliže se zobrazí příliš krátce,
stiskněte Pause).
Aktualizace BIOSu je velmi jednoduchá, obvykle je třeba pouze spustit malý
program z diskety, je třeba ji však provádět obezřetně. Jestliže se vyskytne
problém, může vám zůstat nepoužitelná základní deska přečtěte si proto předem
veškeré instrukce v "readme" souboru updatu BIOSu a vždy se přesně držte pokynů.
Jestliže BIOS je podvědomím vašeho PC, jeho Setup utilita je základem, na němž
postavíte charakter počítače. Utilita umožňuje uživatelské nastavení pro
ovládání pevných disků, paměti, grafické karty, úsporného provozu, USB portů a
dalšího hardwaru. Program býval uložený na disku, dnes však bývá běžně ukládán
na stejném ROM čipu, jako je samotný BIOS, což umožňuje snazší přístup. Pro
otevření Setupu stiskněte klávesu či kombinaci kláves, které jsou vám pro vstup
do něj nabídnuty při startu PC. Různí výrobci používají různé klávesy, obvykle
jde o Delete, F1 nebo F10 (nápověda se objeví ihned po zobrazení čísla verze
BIOSu, pokud ne, nahlédněte do dokumentace systému).
Protože je Setup utilita obvykle dodávána tvůrcem BIOSu a je uložena na stejném
čipu, nazývá se často BIOS Setup utilita. A protože ukládá informace o
nastavení v čipu hodin/kalendáře (který je typu CMOS), je často označována i
jako CMOS Setup program. CMOS čip přitom disponuje vlastní baterií, aby udržel
nastavení i při vypnutí PC.
Setup utilita ovlivňuje velké množství hardwarových nastavení od těch zřejmých,
jako je čas na vašem počítači, až po ty "tajemné", mezi něž patří např. počet
stavů přerušení, který koordinuje tok dat mezi RAM a CPU.

Neubližte počítači
Jestliže pracujete se Setup ultilitou svého PC, používejte stejné pravidlo,
jaké používají začínající chirurgové při operaci mozku: Jestliže nevíte, k čemu
daná položka slouží, nevrtejte se v ní. Nechtěná změna ve stavech přerušení či
dalších záhadných nastaveních může snížit výkon nebo dokonce způsobit
nestabilitu či zhroucení systému.
Máte-li podezření, že jste při práci se Setup utilitou neúmyslně změnili nějaké
nastavení, hrajte raději na jistotu a začněte znovu každý Setup program má v
menu volbu, která umožňuje vystoupit z něj bez uložení provedených změn. Stejně
tak můžete použít volbu pro návrat nastavení k defaultním hodnotám. Lepší však
obvykle je tuto možnost ignorovat, jestliže totiž výrobce PC vyladil váš
systém, defaultní nastavení výrobce BIOSu nemusejí být právě těmi optimálními.
Před provedením změn je také dobré zazálohovat si původní nastavení. To je
praktické i z toho důvodu, že ve chvíli, kdy odejde baterie napájející čip
hodin/kalendáře, zmizí i veškerá nastavení BIOSu. Jestliže Setup utilita přímo
nabízí i možnost zálohování, použijte ji. Pokud ne, zapište si nastavení na
papír nebo si nastavení uložte použitím klávesy Print Screen (to však nefunguje
všude).

Na co se zaměřit
Než začnete se změnami v BIOSu, nahlédněte do manuálu PC nebo základní desky,
mnohé z nich totiž nabízejí krátké vysvětlení ke každému nastavení ta se liší
podle výrobce i modelu, avšak následující byste měli najít téměř na všech PC:
Optimalizace a nastavení kompatibility: Setup utilita obsahuje nastavení, která
ovlivňují výkon hardwaru. Ta občas nejsou optimálně nastavena přímo od výrobce,
a to jak u běžných, tak na objednávku stavěných PC. Prohlédněte si celý Setup
program typicky např. nastavení AGP módu a DMA bývají dobrými kandidáty pro
optimalizaci. Tato nastavení je dobré projít také v rámci troubleshootingu u
nově instalovaného hardwaru: změnou či snížením daného nastavení můžete např.
zprovoznit zdánlivě nekompatibilní grafickou kartu, CD-ROM mechaniku nebo jiné
zařízení.
Nastavení pevného disku: Obvykle na druhé stránce či jako Advanced volbu s
titulkem IDE najdete tabulku, jež obsahuje veškeré konfigurační parametry pro
EIDE pevné disky přímo zapojené na základní desce. (SCSI disky a EIDE disky
připojené prostřednictvím rozšiřující karty budou mít své vlastní konfigurační
programy.) Zatímco většina PC vyrobených v posledních letech dokáže souvisle
detekovat a konfigurovat nové harddisky, některé vyžadují manuální instalaci.
Popis této procedury ke konkrétnímu disku pak budete mít k dispozici opět v
dokumentaci i s uvedením změn, které je v tabulce na monitoru nezbytné provést.
Disketová mechanika: Tato volba umožňuje nastavit typ disketové mechaniky (tj.
typicky 3,5palcová, 1,44 MB), kterou si označíte jako disk A: nebo B:. Toto
nastavení je vhodné zkontrolovat, máte-li s disketovou mechanikou problémy.
Některé ze Setup utilit mají samostatné bezpečnostní nastavení "Floppy Read
only", které zabraňuje tomu, aby byla vaše data zapsána na disketu a smazána v
počítači.
Bootovací sekvence: Toto nastavení determinuje, kde počítač nejdříve hledá
instrukce pro bootování např. "A: a pak C:", "C: a pak A:" nebo "C:, Zip".
Chcete-li bootovat z CR-ROMu, Zip nebo Ls-120 mechaniky, pak využijete právě
tuto volbu.
Ochrana heslem: Jestliže je umožněna, BIOS se vás bude ptát na heslo ještě před
započetím bootovacího procesu. U této volby buďte velmi opatrní jestliže totiž
heslo zapomenete, budete nuceni resetovat jumper na základní desce nebo odpojit
baterii CMOS čipu, což současně zapříčiní ztrátu všech nastavení, a v nejhorším
případě si budete muset koupit novou základní desku.
IRQ nastavení: Jestliže potřebujete dodatečné nastavení IRQ pro nový hardware,
můžete jedno uvolnit vyřazením nepoužívané funkce, např. sériového portu,
paralelního či USB portu.
Nastavení paralelních portů: Zde si vyberete mód, který je pro váš hardware
nejlepší. ECP nebo EPP módy mohou výrazně zrychlit práci tiskárny i dalších
zařízení.
RPM větráku a teplota CPU: Tyto kritické parametry by měly být pravidelně
kontrolovány pro ujištění, že náležitě fungují.

Webové odkazy
Zdrojem informací týkajících se konfigurace BIOSu může být samozřejmě i
internet zde uvádíme několik zajímavých webových stránek, na kterých najdete
podrobnosti o optimalizaci BIOSu:
www.wimsbios.com
http://burks.bton.ac.uk/burks/pcinfo/hardware/bios_sg/bios_sg.htm
www.tomshardware.com/mainboard/19970101/index.html#the_settings
www.rojakpot.com/bog.aspx

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.