Výpadky energie jsou nebezpečnější než viry

Ten, kdo v roce 1988 zaplatil za akcie firmy APC 100 dolarů, má dnes v ruce akcie za 15 000 dolarů. A protože množství a...


Ten, kdo v roce 1988 zaplatil za akcie firmy APC 100 dolarů, má dnes v ruce
akcie za 15 000 dolarů. A protože množství akcií je stále stejné, stejně rychle
jako jejich hodnota roste i hodnota firmy. Ta dnes činí úctyhodné 4 miliardy
dolarů.
Společnost APC vznikla v roce 1981, ale až o 3 roky později se firma začala
věnovat tomu, co je dnes pro ni nejcharakterističtější výrobě UPS (Uninterruble
Power Supply).
První produkty tohoto druhu byly určeny pro desktopy, obrat přineslo setkání s
představiteli firmy Novell výsledkem byl první produkt vyvinutý k ochraně sítě.
APC dnes nabízí nejen produkty k ochraně desktopů, serverů, dat
a jejich vyhledávání, ale i produkty, které slouží k managementu sítí.
Společnost APC je dnes globální společností působící ve 120 zemích, s 5 000
zaměstnanci a ziskem v roce 1997 ve výši 873 milionů dolarů.
Philippe DArgent je viceprezidentem společnosti a jejím generálním ředitelem
pro oblast Evropy, Středního východu (včetně Pákistánu) a Afriky. Je to region,
který vykazuje mimořádně vysoký růst, ve 3. čtvrtletí loňského roku to bylo 45
%, a tento růst významně přispívá k tomu, že podíl na trhu firmy APC více než
dvakrát převyšuje výsledek dosažený jejím největším konkurentem.
Proč jsou UPS tak důležité?
Třeba proto, že 45,3 % případů ztráty dat jde na vrub energetickým výpadkům. To
je 15x víc, než kolik dat se ztratí díky virům. Přitom obvykle o virech
hovoříme jako o největším nebezpečí pro data. Příznivou zprávou však je, že na
rozdíl od virů, u kterých nikdy nevíte, kdy vás napadnou, nevíte, kdy jste
zasažení a kromě detektoru virů nemáte příliš mnoho šancí, jak se bránit
(přičemž potřebujete vždycky tu nejnovější verzi, protože viry inovují velice
rychle), tak škodám způsobeným energetickým výpadkem lze předejít.
Jak ovlivní trh s UPS deregulace telekomunikací, která dnes probíhá v zemích EU?
Jednak deregulace telekomunikačních monopolů a jednak deregulace energetických
monopolů. V obou případech to má stejný průběh. Dosud monopolní společnosti
jsou nuceny vstoupit na pole volné soutěže. Musí tedy investovat do inzerce. Na
druhé straně nemohou zvyšovat ceny za služby, spíše naopak. Jediné, kde se dá
ušetřit, je kvalita služeb. Vidíme to v USA, kde už deregulace proběhla.
Výsledkem bylo, že kvalita např. služeb poskytovaných dodavateli energie
poklesla. Z 97% časového pokrytí na 95 %. Jsou uzavírány úplně nové typy
kontraktů. Pokud vám nevadí více energetických výpadků, máte možnost získat
mnohem
výhodnější ceny. A naopak ty instituce, které potřebují stoprocentní servis,
jako třeba banky, ty musí za dodávky energie zaplatit nesmírně vysokou cenu.
Největší firmy na tuto cenu obvykle přistoupí, ale pro podniky střední
velikosti je takovýto kontrakt cenově nedostupný. Pro společnost, jakou je APC,
to představuje obrovské možnosti. Uvědomme si, že např. 95% kontrakt znamená za
rok 8 hodin bez proudu. A firmy si musí chránit svá data, musí udržet klíčové
aktivity v provozu.
Loni v červnu jste koupili společnost Silcon. Co bylo důvodem tohoto nákupu?
Plně jsme pokrývali celý IT segment až do úrovně mainframů. Ty jsme neměli.
Celkově jsme tedy obsáhli 65 % produktů na trhu, zbylých 35 % představovaly
velké systémy. Protože jsme chtěli získat i těchto 35 % usoudili jsme, že
nejlepší způsob bude koupit specializovanou firmu. Rozhodli jsme se pro
společnost Silcon, což byl podle mého názoru vynikající tah, neboť tato firma
disponovala přesně komplementárním spektrem produktů. Měli také výbornou pozici
v Evropě, ale zato prakticky neexistovali v USA, takže jsme tam mohli okamžitě
začít prodávat. To byla obrovská růstová příležitost. Tato 76milionová koupě
nám také přinesla továrnu v Dánsku a díky ní jsme získali i certifikát ISO 14
000. A musím podotknout, že jsme zatím jediný výrobce, který toto ISO nabízí.
Ovlivní nějak prodej UPS zavedení eura?
Jistě. Zavádění jednotné evropské měny nutí řadu firem ke změně u softwaru.
Tyto aplikace vyžadují výkonnější stroje, výkonnější servery a přechod na euro
je tedy impulzem k výměně zastaralé technologie. A tady se otvírá prostor i pro
trh UPS.
Další věc Internet. Jak ten ovlivňuje vaši produkci?
Na Síti se toho bude odehrávat čím dál víc. Nejde jen o často zmiňovaný
elektronický obchod, ale třeba i o hlasové služby. Stále více bude používáno IP
telefonování. A zatímco telefony většinou fungují, u PC je downtime tedy čas,
kdy počítač nepracuje, mnohem vyšší. Jenomže tento downtime bude stát čím dál
víc peněz. Když se zákazník nedovolá, půjde jinam. Dělali jsme na toto téma
průzkum v Německu hodina výpadku stojí malou společnost 25 000 dolarů. Dnes. V
momentě, kdy se na síť dostane hlas a dojde k výraznějšímu rozšíření
e-businessu, bude tato částka mnohem vyšší.
Co můžete říci o produktech APC vyvinutých speciálně pro východní a střední
Evropu?
Ano, vyvíjíme pro tuto oblast specifické produkty, protože východ je velice
konkurenční prostředí pokud jde o ceny. A pak jsou tu specifika týkající se
kvality dodávané elektřiny. Tomu musíme přizpůsobit naše výrobky. Během tohoto
roku chceme uvést na trh produkty, které budou sice velice "inteligentní", ale
zároveň budou cenově dostupné a přizpůsobené kvalitě elektrické sítě.
Máte velice bohaté zkušenosti z IT prostředí. Myslíte si, že se počítačové
firmy něčím liší od ostatních?
Myslím, že ano. Je velký rozdíl mezi prostředím IT a ostatními sférami. Hlavně
pokud jde o oblast PC. Především se to týká délky životního cyklu produktu. V
PC byznysu ještě před tím, než uvedete produkt na trh, musíte mít naplánovanou
jeho "smrt". Protože život produktu v IT je tak krátký, je nesmírně důležité,
kdy produkt uvedete, na kdy naplánujete ony tři měsíce jeho "dospělosti", kolik
ho prodáte a jak budete řídit jeho odchod ze scény. Profitabilita IT byznysu
záleží na tom, jak dokážete naplánovat a uskutečnit uvedení a stažení produktu.
Veškerý zisk může být tentam, když špatně odhadnete onu poslední fázi, kdy jsou
nízké marže a kdy se snažíte vyprodat zásoby. V ostatních průmyslových
odvětvích je životní cyklus produktů delší a plánování je tedy mnohem
pohodlnější. Z druhé strany se případná chyba daleko víc vymstí, v PC byznysu
máte možnost omyly poměrně rychle napravovat.
Děkuji vám za rozhovor.
9 0076 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.