Vypalování CD

V dnešní době, kdy ceny vypalovacích CD mechanik klesají neuvěřitelným tempem a přitom jejich výkonost stále rost...


V dnešní době, kdy ceny vypalovacích CD mechanik klesají neuvěřitelným tempem
a přitom jejich výkonost stále roste, se stává tento způsob ukládání dat
velice populárním. Kniha Vypalování CD je tedy příjemným a poměrně přehledným
návodem, jak se v této problematice orientovat.
Úvodní kapitola je obecně věnována CD rekordérům a jejich možnostem, porovnání
výhod a nevýhod rozhraní SCSI a IDE mechanik. Dále pak typům médií CD-R a
CD-RW, kompatibilitě jednotlivých mechanik CD-RW, CD-R a CD-ROM a také
hardwarovým požadavkům na počítač pro vypalování CD.
Druhá poměrně rozsáhlá kapitola je věnována přímo problémům, se kterými se
můžete setkat při vypalování CD, a jejich řešením. Jsou zde popsány jednotlivé
druhy souborových systémů, možnosti zvýšení definované diskové kapacity CD
tzv. přepálením, vytváření hybidních disků a disků typu multisession.
Další kapitoly jsou věnovány problematice ukládání obrázků a videí do počítače
a následovnémum vytváření fotografického alba PhotoCD, diskům typu VideoCD,
CD-i a samozřejmě i tvorbě zvukových CD.
Malá kapitola také probírá tématiku vytváření záložních kopií disků pro
PlayStation (PSX). Jsou zde popsány jednotlivé triky pro obejití ochrany proti
kopírování těchto disků.
Další a poměrně rozsáhlá kapitola se zabývá problematikou jednotlivých
operačních systémů Windows 95/98/NT/2000. Zde jsou popsány metody úspěšného
nakonfigurování počítače, úprava registru, nastavení virtuální paměti a
celkové vyladění počítače. V poslední velké kapitole je popsáno vypalování pod
operačním systémem Linux, které je o něco složitějí než u systému Windows.
Jsou zde zejména doporučeny potřebné programy pro tento operační systém.
Na konci knihy naleznete popisy konečné úpravy CD médií a problematiku
autorských práv. Ke knize je také přibalen trošku nestandardní CD-ROM, na
kterém najdete různý vypalovací software.
Na závěr lze říci, že kniha poskytuje všechny potřebné informace, které při
vypalování CD potřebujete. Díky svému malému formátu ji můžete mít téměř pořád
při ruce a případně nahlédnout pro radu.
(Tipy a triky: Vypalování CD, vydal UNIS Publishing, 1999, 188 stran, 200 Kč)
0 1559 / alsn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.