Výpočetní technika v organizacích

Výpočetní technika nekompromisně zasáhla do fungování snad každé společnosti. Nejinak je tomu v České republice. V...


Výpočetní technika nekompromisně zasáhla do fungování snad každé společnosti.
Nejinak je tomu v České republice. Velké organizace jsou již na vlastních
informačních systémech životně závislé a ani většina středních organizací si
již vlastní provoz bez výpočetní techniky pomalu nedokáže představit.
V poslední době pak začíná i mezi menšími a malými firmami převažovat počet
těch, kde výpočetní technika hraje významnou roli. Přestože se však může zdát
vybavení našich organizací, firem a institucí výpočetní technikou, vcelku
dobré, není její využití vždy právě efektivní.
Ono "vybavit se počítači" je vcelku jednoduché, stačí mít příslušné finanční
prostředky a vybrat si z dostatečného množství výrobců. Vlastní počítače však
nestačí. Dalším krokem je zde pořízení programového vybavení, a to buď legálně
(zakoupením) nebo nelegálně ("kopie od známého").
Na počítačích se kromě operačního systému nejčastěji objevuje balík
kancelářských aplikací (textový editor, tabulkový kalkulátor,..). Tímto
postupem se však z počítače stává pouze "inteligentní psací stroj". Aby se
možnosti výpočetní techniky zvýšily, vlastní řada organizací počítačovou síť,
která umožňuje sdílení dat na serverech.
Postupně se rozšiřují další typy programů, jako jsou mapy, jazykové slovníky,
grafické programy, hry a další. Samostatnou kapitolou jsou pak systémy pro
vedení ekonomických agend (účetnictví, sklady) a složitější specializované
systémy (řízení výroby). Řada společností již také objevila kouzlo celosvětové
sítě Internet a možnosti, které nabízí elektronická komunikace prostřednictvím
elektronické pošty.
Ne ve všech organizacích je však celkové skloubení těchto jednotlivých
komponent ideální, a ne vždy je využití výpočetní techniky takové, jaké by
mohlo v dané organizaci být. Především v našich organizacích často chybí
ucelená koncepce provozu a rozvoje výpočetní techniky. Podívejme se v
následujícím textu na nejčastější problémy a potřeby našich současných
organizací v oblasti informačních systémů.
Velké organizace
Stupeň využití výpočetní techniky ve velkých organizacích je v České republice
poměrně vysoký. Většina z těchto organizací využívá výpočetní techniku nejen k
běžným kancelářským operacím (psaní dopisů, tvorba prezentací, základní výpočty
pomocí tabulkového kalkulátoru), ale i k vedení podnikových agend, ke
specializovaným operacím, k řízení výroby a dalším standardizovaným operacím.
Je to dáno především tím, že tyto organizace si potřebu výpočetní techniky
uvědomily již dříve a jsou do jejího využití ochotny investovat příslušné
finanční prostředky.
Obecně lze říci, že tyto organizace mají velmi rozvinuté informační systémy,
avšak zaměřené spíše na klasické úlohy. Méně jsou podporovány oblasti jako
elektronické vzdělávání, správa dokumentů, elektronická spolupráce s okolními
organizacemi a zákazníky či podpora aktivní spolupráce a sdílení informací.
Střední organizace a firmy
Situace u středních firem je odlišná. Zde se výpočetní technika zatím
nerozvinula v tak komplexní informační systémy jako u velkých organizací.
Většina těchto společností výpočetní techniku využívá k základním kancelářským
operacím (dopisy, zprávy,prezentace), sdílení souborů pomocí souborového
serveru, provozu základních ekonomických agend (účetnictví, sklad) a případných
nadstavbových programů (např. mapy, měření).
Často se také využívá základní elektronická pošta uvnitř i vně společnosti. Ale
už méně často jsou využívány systémy pro podporu řízení, marketingové systémy
či nástroje pro týmovou spolupráci. V těchto společnostech se také vyskytuje
relativně velké množství uživatelů, kteří nemají příliš vřelý vztah k výpočetní
technice, což výrazně ovlivňuje úspěšnost zavádění informačních systémů do
běžného chodu organizace.
Malé firmy
Výpočetní technika je v malých firmách využívána relativně málo. Je to dáno
především tím, že se zde do informačních systémů příliš neinvestuje. Ve většině
případů to však není ve snaze ušetřit, ale jednoduše proto, že zde necítí
potřebu takový systém vybudovat. Využívání výpočetní techniky se zde omezilo na
psaní korespondence, základní evidence a provoz účetnictví. Občas však ani to.
Poslední dobou se mnohé z menších firem vybavily počítačovou sítí a souborovým
serverem, který slouží pro základní sdílení souborů a tiskáren. A pomalu
začínají přicházet na výhody, které by jim mohla přinést elektronická
komunikace uvnitř i vně firmy, efektivnější sdílení informací a počítačové
zpracování základních obchodních a kancelářských agend.
Zahraniční společnosti
Samostatnou kapitolou jsou pobočky zahraničních firem či společnosti, v nichž
má rozhodující podíl zahraniční partner. Zde se uplatňují zkušenosti a
investice od velkých zahraničních společností. Místní pobočky tak přebírají již
hotové standardy a koncepty pro informační systém a mají tím do značné míry
zjednodušenou práci. Bývá to však vyváženo nedostatečnou možností samostatného
rozhodování v oblasti nasazování nových systémů či aplikací.

9 1047 / pen

Pět nejčastějších nedostatků ve využívání výpočetní techniky v našich firmách
1.Neexistující jasná strategie využití a rozvoje výpočetní techniky v
organizaci.
2.Nedostatečná podpora aktivní elektronické spolupráce a sdílení informací.
3.Neprovázanost jednotlivých systémů a aplikací.
4.Nedostatečná snaha o vytvoření uceleného řešení.
5.Chybějící podpora výpočetní techniky ze strany vedení společnosti.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.