Výpočetní technika v zemědělství (4)

I když pomineme podmínky Ameriky, kde se informační technologie stávají běžnou součástí života farmáře, můžeme...


I když pomineme podmínky Ameriky, kde se informační technologie stávají běžnou
součástí života farmáře, můžeme konstatovat, že evropští zemědělci se pomalu
probouzejí. Je jasné, že malá rodinná hospodářství v Evropě lze jen velmi těžko
srovnávat s tisícihektarovými rodinnými farmami v Americe. Zlé jazyky tvrdí, že
mnozí evropští farmáři s výměrou zemědělské půdy o několika desítkách hektarů
mají počítač jen z lásky, protože veškerou evidovanou činnost si musí přece
pamatovat.
Evropští zemědělci jsou však k využívání výpočetní techniky nuceni jinými
okolnostmi. Inseminační stanice např. vydávají kromě katalogů i CD-ROM, nazvaný
mnohoslibně Playbull. Zde jsou uvedeni všichni jejich plemenní býci i s
fotografiemi a parametry. Zákazník při výběru inseminačních dávek nemusí
listovat v katalogu a dělat si poznámky a výpisky. Bruselská byrokracie
vyžaduje celou řadu přehledů a výkazů. Pokud chtějí mít co nejdříve například
výsledky kontroly užitkovosti, musí mít doma Internet. Nejjednodušší tedy je
pořizovat si data na počítači.
Dalším předpokladem využívání výpočetní techniky je vývoj moderních
technologií. Počítačovým odborníkům není třeba zdůrazňovat význam jednoho z
pozitivních pozůstatků studené války, kterým je referenční signál. GPS systém v
zemědělství západní Evropy je realitou, kterou je nutno respektovat. GIS
systémy, na které je možno umísťovat vrstvy s různými údaji, jsou v jiných
oblastech lidské činnosti rutinní záležitostí, takže není důvodu tento systém
nepoužívat i v evropském zemědělství.
Charakteristickým rysem
je sjednocování
Nejvýznačnějším rysem současného vývoje zemědělského softwaru je sjednocování.
Všichni velcí výrobci techniky pro zemědělce mají vlastní vývojové softwarové
pracoviště. Přesto se spojují s význačnými softwarovými firmami, které se
zabývají zemědělskou problematikou, aby urychlili vývoj a snížili náklady. V
oblasti chovu skotu je již dnes stanoveno normalizované rozhraní ADIS/ADED,
které umožňuje přenos dat mezi různými systémy. Každý, kdo chce zůstat ve hře,
musí dodržet zásady tohoto rozhraní, jinak se sám vyloučí z další spolupráce.
Zcela stejná situace platí pro systémy GIS a GPS.
Tento trend již několik let drží přední evropští producenti softwaru pro
zemědělce. Jejich produkty jsou postaveny na principu společné podnikové
databáze, která je však otevřená datům z jiných systémů. Uživatel má k
dispozici stavebnicový systém, který mu umožňuje pomocí jednotlivých subsystémů
sledovat údaje z různých oblastí hospodaření. Programové verze jsou
zpracovávány jako vícejazyčné.
BBJ a LAND-DATA jeden příklad za všechny
V minulých dnech oslavila 30 let trvání podnikatelská skupina BBJ, která sídlí
v bavorském Pfarrkirchenu. Tato skupina vznikla jako reakce tehdy mladých
zemědělců na nutnost vedení účetnictví. Jako jedna z prvních v tehdejším
Německu začala vést účetnictví na počítači a navázala spolupráci s firmou
LAND-DATA, která se zabývala počítačovým zpracováním účetnictví pro zemědělce a
vývojem softwaru pro zemědělské účetnictví a pro řízení zemědělské farmy.
Podnikatelská skupina BBJ vede dnes účetnictví asi 9 000 subjektů, rozrostla se
na více subjektů a má celou řadu poboček. Tyto firmy se zabývají kromě vedení
účetnictví, daňovým poradenstvím, ekonomickým a hospodářským poradenstvím,
prodejem a servisem výpočetní techniky a finančním a investičním poradenstvím.
Další kapitálově propojené firmy působí v České republice a Maďarsku.
Jejich společným strategickým partnerem je společnost LAND-DATA Eurosoft, což
je dceřiná společnost firmy LAND-DATA. Mateřská společnost dnes zpracovává
ročně kolem 64 000 účetních uzávěrek, dceřiná společnost se zabývá vývojem
softwaru. Společnost LAND-DATA kromě zpracování účetnictví zároveň archivuje
tyto veškeré údaje a jednotliví účetní po celém Německu si je v případě potřeby
stahují po modemech. Klienti dostávají 2 paré uzávěrky, jedno pro finanční úřad
se všemi potřebnými doklady, a druhé pro sebe s dalšími ekonomicko-účetními
rozbory. Výpočetní techniku a zemědělský software v Bavorsku dnes nabízí vesměs
vyškolení aktivní zemědělci, kteří nejen dovedou svým kolegům vysvětlit její
klady, ale hlavně dovedou prolomit bariéru nedůvěry a pochybností, která je tam
stejná jako u nás. Servis je samozřejmě zabezpečován centrálně vyškolenými
techniky. Rovněž v oblasti vedení účetnictví má firma dobrou zkušenost s tím,
že styk se zemědělci zajišťují jejich vyškolení kolegové, kteří mají nad sebou
odborný dohled profesních ekonomů.
Integrovaný zemědělský manažerský systém
Z diskusí vyplynulo, že společnost LAND-DATA Eurosoft podepsala dohody o
spolupráci s celou řadou evropských i mimoevropských výrobců a prodejců
zemědělské techniky, a že ani její konkurence nelenila, takže dochází k
polarizaci sil. Firma LAND-DATA Eurosoft používá jako vývojové prostředí Power
Builder s databází Sybase. V něm vyvíjí integrovaný zemědělský manažerský
systém. V subsystému "Správa podniků" se zakládají veškerá data, týkající se
podniku jako celku. Dalšími subsystémy jsou "Rostlinná výroba", "Chov skotu" a
"Chov prasat". Samostatnou součástí je modul "Advokát", pomocí kterého
zemědělci v zemích EU sestavují povinné výkazy a kontrolují, zda dodržují
předpisy vztahující se k životnímu prostředí. Systém je dodáván s databází
naplněnou všeobecnými údaji jako jsou např. hnojiva, prostředky ochrany
rostlin, léčiva a další. Uživatel si z těchto obsáhlých databází přebírá
jednoduchým přetažením mezi okny pouze ty, se kterými pracuje. Systém vyžaduje
minimální konfiguraci Windows 3.1, minimálně PC 486, 16 MB RAM a 50 MB na disku.
Mezinárodní týmy odborníků
K tvorbě tohoto programového systému byli přizváni i odborníci ze sousedních
zemí např. z ČR a Maďarska. Některé moduly týkající se GIS a GPS byly např.
programovány pro český program TOPOL. České a maďarské firmy, podílející se na
projektu, přinášejí kromě programátorských zkušeností i zemědělskou odbornost.
V České republice je to zejména společnost CompAct Bohemia, která se zabývá
problematikou subsystému "Chov skotu". Část podkladů pro GIS a GPS zpracovává
společnost Help Service Mapping. Systém již dnes umožňuje přímé napojení
programů živočišné výroby na centrální evidenci v Německu a České republice.
Program pro rostlinnou výrobu komunikuje mimo výše uvedených modulů i s
automatickými meteorologickými stanicemi různých výrobců, se systémem
Pro-Plant, který se zabývá ochranou rostlin proti škůdcům.
8 2225 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.