Vyřeší devět problémů

Společnosti Invensys Powerware a česká Power products podepsaly novou distribuční smlouvu, která rozšiřuje nabídku o ...


Společnosti Invensys Powerware a česká Power products podepsaly novou
distribuční smlouvu, která rozšiřuje nabídku o UPS ve výkonnostním rozsahu
450-2 000 VA a o stejnosměrné zdroje řady Intergy.
Power products je tedy distributorem všech řad vstupní a střední třídy, mj.
Powerware 9120, 5125 a pro trh SOHO 3110 (550 VA) pro ochranu PC a pracovních
stanic. Power products je schopna dodat "na míru" i UPS Powerware Borri 4 000
VA-250 kVA.
Rozsah modelů Intergy zahrnuje oblasti stejnosměrného napájení 24 V a 48 V s
rozsahem výkonu 2 400 W až 720 KW.
UPS od Powerware jsou značeny podle konceptu 3-5-9, který vychází z
identifikace devíti nejběžnějších problémů v elektrické rozvodné síti, s nimiž
se dnes můžeme setkat výpadek elektrického napájení, přechodný pokles napětí,
napěťové špičky, podpětí, přepětí, přechodové jevy, indukovaný šum, kolísání
frekvence a naindukování harmonických frekvencí. UPS Serie 3 chrání před
prvními třemi z nastalých problémů, Serie 5 před prvními pěti a Serie 9 před
všemi devíti nejběžnějšími problémy v napájení, které se mohou vyskytnout.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.