Výrobci jsou s renovátorystále ve sporu o tonery

Proč nerenovovat? Výrobci varují před nižší kvalitou tisku a kratší životností. U neodborně provedeného plněn


Proč nerenovovat?
Výrobci varují před nižší kvalitou tisku a kratší životností.
U neodborně provedeného plnění může dojít k poškození tiskárny.
V některých případech může mít toner jiné vlastnosti.

Co vše jde renovovat?
Prakticky všechny náplně do inkoustových, laserových i jehličkových tiskáren.
Nejvhodnější je provádět renovaci pomocí strojů.
S příchodem nového modelu tiskárny, respektive tonerové kazety nějakou dobu
trvá, než se podaří najít bezpečný postup pro renovaci.

Proč renovovat?
Kvůli znatelně nižší ceně ve srovnání s originální náplní.
Náplň nevyhodíte je to příspěvek ke snižování odpadu.
Pokud je renovace provedena odborně, toner má stejnou životnost i kvalitu,
jakou měl originál.

Na jedné straně stojí přirozená snaha ušetřit za spotřební materiál. Na straně
druhé jsou společnosti, které prodávají levný hardware, aby vydělaly na jeho
krmivu. A pak jsou zde ještě ti, pro které se snaha prvních ušetřit stala
denním chlebem. Aréna je připravena, ring volný.
Jakákoliv náplň do jakékoliv tiskárny, bez ohledu na princip a vlastnosti, je
vlastně vzdáleným potomkem pásky pro psací stroj. Řečeno velmi jednoduše skládá
se ze dvou částí. První z nich je fyzický nosič, technické zařízení
kompatibilní s danou tiskárnou a uzpůsobené pro ni. Tento nosič může vykonávat
několik různých úloh podle svého typu. Jedna je ale nejdůležitější ukrývá v
sobě barvicí látku.

Toner a jeho příběh
Barvicí látkou může být inkoust, práškový toner či cokoliv jiného. Používáním
tiskárny dochází k vypotřebování této látky a k opotřebení fyzického nosiče. Je
pravidlem, že toto opotřebení je poměrně pomalé. V době, kdy již v nosiči není
žádný toner, je nosič samotný s největší pravděpodobností stále v takovém
technickém stavu, že je schopen bez problému fungovat dále. Zde se zrodil nápad
renovace.
Opětovné plnění se provozovalo již v době jehličkových tiskáren. Jeho exploze
ovšem nastala až s příchodem levných inkoustových zařízení a s poklesem cen
laserových, respektive LED tiskáren, v devadesátých letech minulého století.
Technika plnění fyzického nosiče se liší podle výrobce tiskárny, přesněji
technické specifikace tohoto nosiče. Vypotřebený nosič lze plnit několikrát za
sebou renovace obvykle nemá velký vliv na vlastnosti toneru. A navíc je výrazně
levnější než nákup kompletní nové náplně. Důvody pro to jsou jednoduché. Odpadá
cena za nákup nového nosiče, "neznačkové" náplně neboli služby renovátorů
nejsou zatíženy požadavky korporací vyrábějících "originály".

Lze jej naplnit?
Pro výrobce tiskáren je prodej náplní velmi důležitým zdrojem příjmů. V
některých segmentech trhu, zejména u levných inkoustových tiskáren, se dokonce
odhaduje, že nová zařízení jsou ve skutečnosti dotována proto, aby je později
zaplatily nákupy spotřebního materiálu.
Na druhé straně, ceny nových náplní bývají většinou nadhodnocené. Tato
disproporce vznikla kdysi proto, aby se podařilo do světa rozptýlit co nejvíce
fyzických tiskáren závislých na náplních a do jisté míry je konkurencí na tomto
trhu udržována dodnes. Spotřeba náplní je ovlivněna nejen tím, jak hodně je to
které zařízení využíváno, ale také v jakých intervalech, jak intenzivně v rámci
intervalu a k jakému typu dokumentů.
Tyto skutečnosti, spolu s už zmiňovanou nízkou pořizovací cenou a vysokou
penetrací, učinily ze světa IT technologií jeden veliký trh, neustále hladový
po nových náplních, nových tonerech. Tedy přesně to, co si společnosti
produkující tiskárny a pochopitelně i náplně do nich přály. Samozřejmě ne tak
docela.
Naplnit již jednou použitý nosič novým médiem je technicky vzato možné vždy.
Média mají patentované a tajné složení, takže pokud sám výrobce toneru nechce
na renovaci přistoupit, musí se využít jejich napodobeniny. Ty byly na počátku
poměrně nedokonalé, ale dnes již dosahují podobných kvalit jako originální.
Samotné fyzické plnění je závislé na konstrukci nosiče, potažmo na tom, jak je
zamýšleli autoři. A ti jsou obvykle razantně proti.
Protože společnosti vyrábějící tiskárny profitují především na prodeji
spotřebního materiálu (tonerů), snaží se o nemožné. Vytvořit takový nosič,
který by bylo možné naplnit jen jednou originální náplní. Tato snaha je z
hlediska obchodní strategie, která zde již byla popsána, zcela legitimní. Jiné
je to s hlediskem práv zákazníka. Ten si totiž nákupem tiskárny jedné
společnosti nechce vytvářet závislost na jejích dalších produktech. Tímto
nákupem by této společnosti kompenzoval "slevu" na fyzickém zařízení zejména
tehdy, kdy by měl koupit něco, co prozatím nezbytně nepotřebuje.
Opakované plnění je pro zákazníka výhodné, ale v případě dumpingových tiskáren
není zřejmě příliš etické. Výrobce mu dal výhodu v očekávání reciprocity. Pokud
se tato reciprocita nedostaví a zákazník si novou náplň nekoupí, dojde nejen k
porušení očekávání výrobce, ale také nepsané dohody mezi ním a zákazníkem,
kterou druhá strana přinejmenším tuší.
Zde se nepohybujeme v oblasti práva a ekonomiky, ale spíše interpersonální a
interinstituční komunikace. Ta je ovšem pouze jedním z mnoha aspektů složitého
problému nicméně aspektem podstatným.

Technika a zlaté ruce
Žádná tonerová kazeta není složitá. Nosič je prakticky složen z několika dílů,
obvykle plastových výlisků spojených do sebe. V nich se nachází podle typu
tiskárny nejen médium, ale také díly, které jsou pro manipulaci s ní nutné.
Trysky, konektory elektroniky, vodiče, mechanické podavače, ventily. V poslední
době i ochranné čipy.
Ty počítají vytištěné stránky, ukládají se do nich informace o využití toneru a
především jeho vypotřebování. I když jsou některé kazety proklamovány jako
nerozebíratelné, ve skutečnosti lze rozložit vše. Stejně tak je vždy možné
přijít na způsob, jak něco, co bylo koncipováno na jedno použití, opět uvést do
provozu.
Technicky vzato neexistuje způsob (snad s výjimkou přidání výbušniny), který by
kazetu bezpečně zajistil před renovací.

Velké a malé ryby
Problém tonerů je tedy především problémem komerce a etiky, než aby se jednalo
o čistě technickou záležitost. Na poli boje, protože otázka renovací v jistém
smyslu bojem doopravdy je, stojí několik hráčů. Výrobci tiskáren, hájící své
zájmy, velké a pak také malé společnosti, které se renovací zabývají, a
uprostřed všeho stojí zákazník. Právě na něm je konečné rozhodnutí. Má využít
služeb renovátora, nebo zakoupit po vypotřebování toneru novou, originální
kazetu? Rozhodnutí je velmi nejednoznačné.
Zatímco domácnost nebo malá firma se spíše rozhodne pro renovaci (a to i
několikanásobnou) originálního příslušenství, větší společnosti si už pokládají
otázky kvality a trvanlivosti ve vztahu k výrobkům originálních tvůrců
tiskáren. Některé velké zákazníky výrobci tiskáren údajně smluvně zavazují k
používání originálních tonerů. Zde však snahy výrobců o kontrolu nakládání s
vlastními tonerovými kazetami nekončí.
Běžně do nich integrují technická opatření, která mají naplnění zabránit.
Tonery do moderních tiskáren navíc obsahují "inteligentní" čipy. Ty po
spotřebování obsahu kazetu znehodnotí. Pokud dojde k jejímu novému naplnění
neoriginálním médiem, tiskárna ji nepřijme nebo umožní pouze omezenou funkci
bez některých vlastností typických pro originální.
Renovátoři na toto chování pochopitelně reagují a vymýšlejí způsoby, jak
ochranná opatření obejít. Vznikají hacky originálních čipů, nebo dokonce jejich
funkční odvozeniny. Výrobci naopak kritizují renovátory, obviňují je z
nekvality a upozorňují zákazníky na rizika spojená s použitím renovovaných
kazet. Ti se však obvykle shodnou na názoru, že profesionálně renovovaný toner
dosahuje identických kvalitativních výsledků jako originální, a své výrobní
postupy nechávají ověřovat a cejchovat podle norem ISO.
Před nedávnou dobou vydal oblastní soud v americkém Kentucky předběžné
rozhodnutí, kterým znemožnil výrobci "klonů" ochranných čipů Smartek jejich
výrobu a distribuci pro porušování sporného zákona DMCA (Digital Millenium
Copyright Act). Jednalo se o čipy pro tonery tiskáren Lexmark.
Přestože toto rozhodnutí je v evropském prostoru neaplikovatelné, mj. z důvodu
odlišné politiky EU vůči repasování toneru jako takovému, jedná se o zajímavý a
precedentní případ. Definitivní rozhodnutí sice ještě nepadlo a v dohledné době
se ani neočekává, možnosti naplnit si svůj toner pro americké zákazníky se ale
nejspíše zmenší. Jsou tím postižena jejich práva, nebo naopak zachráněny
legitimní nároky Lexmarku? Těžko říci.

Kvalita a postupy
Základním manifestním argumentem výrobců tonerů proti jejich repasování je
neschopnost renovátorů zaručit kvalitu, trvanlivost a bezpečnost opakovaně
naplněných kazet. Tento argument je z jistého hlediska opodstatněný. Jen
výrobce zná přesné složení média, vlastní originální technickou dokumentaci a
technologii nezbytnou pro zpracování kazet. Jakýkoliv jiný, odvozený postup je
z jeho hlediska vždy porušením originálních směrnic zajišťujících kvalitu, a
proto může pro zákazníka představovat riziko.
Společnosti obnovující tonery prolamují jejich ochranu metodou pokus-omyl. Nic
jiného jim totiž nezbývá. Po určitém počtu pokusů a s nasazením značných
investic ale mohou dosáhnout kvality, která je srovnatelná s originálem.
Profesionální renovace již dávno nespočívá jen v opětovném naplnění zásobníku
médiem. Mění se (kromě ochranných čipů) také vnitřní části tonerových kazet,
které jsou opotřebeny nebo mohou způsobovat zhoršení kvality funkce či snížení
životnosti obnoveného toneru.
Navíc, pokud se podaří funkční postup renovace kodifikovat tak, že se dá
opakovat při použití stejných kazet, dílů i příměsí, bude vykazovat vždy
stejný, tedy stejně kvalitní výsledek. Případné odchylky pak jdou spíše na vrub
výrobce originální kazety než renovátora. Použité postupy, technologii a
kontrolu kvality lze navíc ověřovat a certifikovat, což někteří velcí
renovátoři dělají. Díky tomu se obava zákazníků z přeplňovaných tonerových
kazet zahlazuje. Na druhé straně se tak ale ještě více zvětšují obavy
originálních výrobců.

Množství a úspory
Trh s tonery se odvíjí od trhu s tiskárnami, ačkoliv není závislý pouze na něm.
Počet prodaných nových tiskáren determinuje potenciální přírůstek trhu
(pohybuje se ve statisících kusů ročně). Ten je ale tvořen také tiskárnami,
které jsou již v provozu. U inkoustových bývají nejvíce zranitelné a nejsnáze
opotřebovatelné části integrovány v tonerové kazetě. Tiskárna jako taková tak
může přežít několik let intenzivního provozu, nebo dokonce mnoho let provozu
střídmého.
Tiskárny navíc fluktuují jeden kus může vystřídat několik uživatelů v rámci
jednoho nebo více subjektů před tím, než je vyřazen z provozu a vyhozen. Proto
se potenciální trh tonerů pohybuje jen v rámci ČR ve statisících nebo dokonce
milionech kusů ročně. Vynásobeno cenou ať už nového nebo repasovaného kusu se
jedná o astronomické částky.
Ve Spojených státech se vedou nejen soudní spory, ale také dalekosáhlé diskuse
o problému renovace. Tamější DMCA, sporný zákon mající chránit intelektuální
vlastnictví, zabraňuje nejen ilegálnímu kopírování informací a předmětů
chráněných autorským právem, ale také vývoji technologie, která toto umožňuje
nebo může umožňovat. Výrobci tiskáren jako HP, Cannon nebo už zmíněný Lexmark
poukazují na tuto právní úpravu v souvislosti s renovací. Výrobci sice nemohou
zaútočit na plnění jako takové, ale na porušování svých práv zejména v
souvislosti s ochrannými prostředky kazet tedy především čipy. Jejich
konstrukce a chování jsou předmětem obchodního tajemství a snahy o prozkoumání
a napodobení se vlastně rovnají pirátství.

Cesta ústupků
Jinou variantou je snažit se dělat zákazníkům ústupky. Některé tiskárny
umožňují vyměnit jednotlivé barevné složky tonerů za nové originální. To
skutečně vede k jistému snížení nákladů, ovšem již z principu se omezuje jen na
malé spektrum tiskáren. Lze také kupovat různě velké zásobníky za různé ceny.
Úspora právě nákupem kazet s odlišnou kapacitou je ovšem spekulativní. Dala by
se přirovnat k úspoře kuřáka cigaret typu light menší obsah, vyšší spotřeba.
Další možností je poskytování konzultačních služeb pro zákazníka s cílem naučit
jej tisknout úsporněji. O to se chce nyní pokusit společnost Hewlett-Packard.
Nehospodárný a neoptimální tisk příliš velkým množstvím média se špatným
nastavením skutečně vede k vyšší spotřebě toneru, tím pádem vyšším investicím
do spotřebního materiálu a větší potřebě renovací. Pokud záměr vyjde, velcí
zákazníci skutečně ušetří a jejich rozhodování o renovaci bude složitější.
Jinou otázkou je, do jaké míry.

Právo na toner
V otázce renovací tonerových kazet pro tiskárny existuje velmi zásadní rozdíl
mezi evropským a americkým přístupem, jak jsme zde již zmínili. To, co je ve
Spojených státech v zásadě žalovatelné, a soud lze i vyhrát, je v eurozóně v
naprostém pořádku. Bruselská administrativa podporuje renovaci především z
důvodů ekologie, snížení nákladů a také proto, že dává zákazníkovi-spotřebiteli
možnost svobodně si vybrat nevznikají monopoly.
V případě, že soudy v USA zakročí proti renovacím, ať už přímo, nebo
konsekventně, jako tomu zatím je v případě Lexmarku a čipů Smartek, nastane
velice zajímavý stav. Výrobci tiskáren, kteří jsou globálními společnostmi, se
budou pohybovat ve dvou zcela odlišných světech. V jednom, kde bude jejich
konkurence prakticky eliminována, a ve druhém, kde jí nebude stát nic v cestě.
I když je Amerika daleko, měl by tento stav výrazný dopad na každého uživatele
tiskáren. Lze totiž očekávat, že na "divokém Východě" by se originální kazety
prodávaly za poněkud odlišné ceny než na "klidném Západě". Výše tohoto rozdílu
je otázkou spekulací stejně tak, jako zda k něčemu podobnému dojde. Pokud však
ano, rozdíl by byl jistě markantní.

Bitevní pole toneru

Toner je fyzický nosič (tonerová kazeta), ve kterém se nachází médium.
Kazety lze použít opakovaně, po vypotřebení toneru mohou být opět plněny.
Výrobci tiskáren profitují z prodeje kazet, a proto se plnění snaží zabránit
jak technicky, tak právně.
Právně mohou postupovat v USA, legislativa EU renovaci tonerů podporuje.

Renovace v malém a velkém
Většinu tonerů lze renovovat třemi způsoby:
1 Vlastnoručně pomocí speciálních sad.
2Využitím služeb společností, které ji provádějí prakticky v každém městě.
Využitím služeb některého z "velkých" renovátorů.
ad 1 Jedná se o nejlevnější variantu odpadá platba za práci. Neexistuje ovšem
záruka kvality a trvanlivosti toneru, ani na bezpečnost jeho provozu v tiskárně
(pokud dojde k průniku zejména inkoustového média do mechaniky tiskárny, je
obvykle konec). Přesto při dobrém zvládnutí postupu a s jistou zkušeností si
takto lze vypomoci.
ad 2 Firmy, mají renovaci jako jednu ze svých činností mohou zpracovat několik
desítek nebo stovek kazet měsíčně. Mají zkušenost, musejí na svou práci
poskytovat záruku, jsou rychlé a finančně přijatelné. Přesto kvalita jejich
práce nemusí být nijak vysoká spíše se individuálně odlišuje místo od místa,
společnost od společnosti a někdy dokonce kus od kusu.
ad 3 Profesionálové s ověřenými postupy často s certifikací ISO. Zaručují
kvalitu, trvanlivost, bezpečnost toneru. Zpracovávají jich velké množství a
často jsou i distributory originálních kazet. Na ně se nejčastěji obracejí
velcí zákazníci.

Kvalita versus cena - originál nebo renovovaná kazeta?
Z několika oslovených výrobců tiskáren a spotřebního zboží odpověděl pouze
jediný zástupce (Hewlett-Packard), který hájí originální materiál. Proti němu
argumentuje několik zástupců společností zabývajících se renovacemi.

Hewlett-Packard
Pavel Pospíšil, produktový manažer pro spotřební materiál
Jsou tonery koncipovány technicky na jedno použití, nebo mohou být při dodržení
technologického postupu bezpečně plněny?
Technicky je možné tonerové kazety naplnit, ale rozhodně nelze mluvit o
bezpečném řešení. Každé použití jiné než originální kazety přináší riziko
poškození tiskárny. Nejčastější chybou u alternativních kazet je unikání
tonerového prášku jak do tiskárny, tak do okolí. Aby bylo dosaženo stejné
kvality a spolehlivosti srovnatelné s originálem, je nutné vyměnit některé
součásti. Toto řešení by v konečné fázi stálo zákazníka více než fyzický nákup
nové kazety.
Nepředstavují některá technická opatření proti plnění toneru (například čipy)
zbytečně zvýšení jeho ceny pro koncového zákazníka?
Chytré čipy znovunaplnění tiskových kazet HP nebrání. Zákazník ovšem nebude
moci po opakovaném naplnění využívat funkce čipu, jako např. sledování stavu
spotřebního materiálu on-line, možnost objednávání spotřebního materiálu
automaticky přes internet, samočinnou kontrolu správnosti instalace,
automatickou korekci fotocitlivosti optického válce, proaktivní odesílání
hlášení formou e-mailu nebo SMS zprávy atd.
Někteří renovátoři tvrdí, že ceny nových tonerů jsou přehnaně vysoké. Jaký je
váš názor?
Ceny tiskových kazet odpovídají nákladům na výzkum a vývoj v této oblasti. U
alternativních dodavatelů tyto náklady odpadají. HP vkládá do výzkumu nových
technologií 9-11 % z celkového obratu, což samozřejmě představuje miliardy
dolarů.
Existují podle vás výrazné rozdíly v kvalitě nebo trvanlivosti renovovaných
tonerů oproti originálním?
Z interních i nezávislých studií vyplývá, že alternativní kazety mají většinou
nižší výtěžnost (vytisknou méně stránek) než kazety originální, a to přibližně
o 25 %. Poruchovost alternativních kazet je vyšší (podle Recharger Magazinu
www.rechar germag.com), u inkoustových asi 20x a u tonerových asi 10x. Naše
poruchovost je maximálně 0,5 %.

Abel
Milan Mačuga, generální ředitel
Myslíte, že český trh renovací kazet je naplněn, nebo ještě je kam se
rozrůstat? Na českém trhu se prodalo v roce 2001 více než 311 000 tiskáren. To
jsou u nás miliony kazet ročně jen pro tyto nové kusy. Trh (jakýkoli) nikdy
nebude naplněn, protože výrobci přicházejí se stále novými druhy tiskáren a
obvykle i novými druhy kazet. To je nevyčerpatelný proces. Limitem je pouze
schopnost renovační firmy držet s výrobcem krok. To může být pro mnohé časem
problém. Technologie jsou čím dál složitější a "mít Filipa" dnes už nestačí.
Pozná zákazník rozdíl mezi renovovaným a nerenovovaným tonerem? Pokud je
renovace kazety provedena odborně, zákazník by neměl poznat rozdíl. Kazeta by
měla tisknout stejně dlouho a stejně kvalitně. Vždyť jsou vyměněny všechny
vnitřní díly není tedy důvod, aby tiskla hůře. Na trhu jsou ale stovky firem a
firmiček, které renovují lokálně na náměstí a na počkání třeba jen desítky
kazet měsíčně. Určitě je to dobře pro zákazníky, kteří spěchají. Je ale rozdíl,
když někdo přenechá renovaci stroji, a je rozdíl, když "sype toner" nebo
"stříká inkoust" ručně. Zákazník si tedy musí vybrat sám.
Kolik peněz přibližně investujete do "vývoje"?
V minulém roce jsme investovali do výzkumu a vývoje několik milionů korun. Máme
vlastní oddělení výzkumu a vývoje.
V jakém jste vztahu k výrobcům tiskáren? Snaží se vám nějak znepříjemnit život?
Ta otázka má dvě roviny. Jednu etickou a druhou technickou. Z etické roviny je
vidět, že výrobci tiskáren občas považují Českou republiku za Divoký západ. Jak
jinak si vysvětlit, že zavazují smluvně velké zákazníky, že nesmějí využívat
renovace například po dobu záruky. Cožpak je tiskárna nebo tisková kazeta
jejich majetkem? Dovedete si představit, že byste po dobu záruky jezdil s autem
tankovat jenom k Shellu? To přece zákon nedovoluje. A zákon tak překračují jak
výrobci, tak i ti, kteří v podniku podepíší takovouto smlouvu. Dokonce byl
vyvíjen nátlak na servisní firmy, aby neposkytovaly služby renovačním firmám.
Další oblastí je podávání nepravdivých informací například, že kazeta jde
použít jen jednou nebo že zničí tiskárnu. To je naprosto lživé tvrzení. Máme za
sebou 14 let existence. Už bychom neexistovali, kdybychom zákazníkům ničili
tiskárny.
Druhá rovina je technická. Ano, výrobci cílevědomě hledají způsob, jak zabránit
renovaci kazety. Takovým případem měla být například kazeta pro laserovou
tiskárnu HP-9000, která, dle slov výrobce, měla být nerozebíratelná. Dnes je v
našem výrobním programu a těší se velkému zájmu. Nalezení cesty k renovaci
trvalo půl roku. Je to jen taková hra na kočku a myš. Ale nesmí překračovat
zákon, a to ani u renovátora, ani u výrobce či distributora. Výrobci tiskáren
permanentně sní o tom, že by se prodával pouze jejich originální spotřební
materiál. A tak vymýšlejí čipy.

Armor
Michal Med, ředitel
Kolik peněz přibližně investujete do "vývoje"? Za poslední čtyři roky se jedná
o více než milion eur.
V jakém jste vztahu k výrobcům tiskáren? Snaží se vám nějak znepříjemnit život?
Vzhledem k tomu, že prodej spotřebních materiálů představuje nemalou část zisku
výrobců tiskáren, tak se nám "znepříjemnit" život pochopitelně snaží.
Nejoblíbenějším "trikem" bývá záruční politika, kdy je zákazník informován, že
při použití jiného, než tzv. originálního spotřebního materiálu, záruka na
tiskárnu zaniká.
Cartridge do novějších typů tiskáren bývají často opatřeny elektronickým čipem,
který znesnadňuje provedení renovace kazety nebo výrobu nové kompatibilní
kazety. Snaha o takovouto "ochranu" vlastních spotřebních materiálů je ještě
patrnější v oblasti inkoustových kazet.
Jakou má podle vás renovace kazet dlouhodobou budoucnost?
Vzhledem k tomu, že i v daleko bohatších zemích, než je ta naše, podíl
renovovaných kazet oproti originálním na trhu stále roste, nedá se myslím
předpokládat, že zájem zákazníků o levnější a srovnatelně kvalitní spotřební
materiály poklesne. Ani v době, kdy si sami o sobě začneme myslet, že jsme
vyspělá a bohatá země.

Ecotoner
Josef Mitošinka, ředitel
Pozná zákazník rozdíl mezi renovovaným a nerenovovaným tonerem? Běžný komerční
zákazník nikdy. V oblasti DTP je to diskutabilní. Obě varianty mají svoje klady
i zápory. Nové málo kryjí, renovované mohou být méně lineární v jemných
rastrech. Na oblast DTP ale připadá jen 5 % všech renovovaných kazet.

Toner Recycling Service
Jan Řepka, ředitel
Myslíte, ze český trh renovací kazet je naplněn, nebo se ještě je kam
rozrůstat? Náš trh má v této oblasti vysoce konkurenční prostředí a je
ovlivňován nabídkami jak renomovaných firem s dlouholetou tradicí, které mají
zažitou již určitou kvalitu a technologii, tak firem, které vidí v renovacích
"zlatý důl" a velmi rychlý zisk. V takovém případě již závisí na zákazníkovi,
čemu dá přednost. Jestli vyšší ceně, kvalitě nebo tzv. "garážové firmě". S tím
souvisí i přesvědčení o tom, že použití renovovaných tonerů jednoznačně snižuje
náklady. Jsou subjekty jak ve statní zprávě, tak v privátním sektoru, které
hlavně z hlediska snížení nákladovosti dříve nebo později pochopí, že používání
renovovaných tonerových a inkoustových kazet je tou správou cestou.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.