Výrobci míří na vertikální trhy

Firmy uspokojují zákazníky pomocí produktů šitých na míru pro specifické skupiny uživatelů. Ačkoliv většina I...


Firmy uspokojují zákazníky pomocí produktů šitých na míru pro specifické
skupiny uživatelů.

Ačkoliv většina IT výrobců nenabízí na míru šité servery, přepínače,
bezpečnostní a storage vybavení pro specifické oblasti podnikání, někteří
dodavatelé high-tech produktů se začínají více soustřeďovat na specifické
vertikální segmenty zákazníků.
Organizace z oblasti výrobní sféry, zdravotnictví, maloobchodu a financí
spolupracovaly po mnoho let s výrobci, kteří vytvořili produkty určené pro
široké, horizontálně zaměřené trhy a uzpůsobili je pro úlohy jedinečné pro
specifická odvětví. V návaznosti na to pak velcí výrobci jako IBM a Cisco
vytvořili vertikálně orientované skupiny pro marketing, podporu a služby, které
působí jako styčné plochy mezi uživateli se specializovanými požadavky a
inženýry či produktovými manažery, kteří navrhují konkrétní vybavení.
Typickým příkladem může být společnost IBM a její nedávné přehodnocení způsobu,
jakým svým zákazníkům nabízí produkty a služby založené na Linuxu. Namísto
toho, aby všem příchozím pouze prodávala linuxové distribuce, jako je Red Hat
nebo SuSE od Novellu, vytvořila ze svého hardwaru řad iSeries, xSeries, pSeries
a zSeries, samostatné vertikální nabídky pro taková odvětví, jako je
automobilový průmysl, maloobchod, bankovnictví a řízení dodavatelských řetězců,
které mohou být aplikovány na spoustu vertikálních oblastí.
Čtyři vertikálně orientované linuxové oblasti jsou označovány jako
Infrastructure for Automotive Common Environment, Total Store Solutions,
Production and Supply Chain Transformation a Front Office Optimization for
Banking.
"Prostřednictvím těchto programů mohou šéfové IT z každé z uvedených
vertikálních oblastí nakupovat specializované linuxové servery, aplikace a
specializované front-endové desktopové produkty, jako jsou pokladní terminály
pro maloobchodní prodejny, vyspělé pracovní stanice pro CAD určené
konstruktérům v automobilovém průmyslu nebo zákaznicky přizpůsobené bankovní
aplikace," popisuje Scott Handy, viceprezident pro celosvětovou linuxovou
strategii IBM. "Řešení jsou definována zákazníkem, nikoliv výrobcem," dodává.

Cesta Cisca
Většina řešení IBM zahrnuje standardní podobu Linuxu a serverů spolu s
aplikacemi přizpůsobenými potřebám zákazníků a dalšími úpravami zaměřenými na
specifický trh. Další výrobci, jako třeba Cisco, posunuli své zaměření na
vertikální oblasti ještě o krok dál tím, že vytvořili hardwarové produkty
orientované na existující mezery na trhu s informačními technologiemi.
Úsilí Cisca na poli vertikálních produktů vedlo k vývoji produktu
specializovaného pro výrobní prostředí: Catalyst 2955 je LAN přepínač
modifikovaný pro provoz v prostorách továren. Na rozdíl od většiny přepínačů
Cisco obsahuje Catalyst 2955 namísto větráku chladiče, takže do tohoto zařízení
není nasáván prach či odpad. Box je navíc navržen tak, aby běžel i při vyšších
(okolních) teplotách než běžné switche.
V nedávné době navíc tento výrobce spustil program Medical Grade Network, jenž
zahrnuje partnerství s výrobci, kteří vyrábějí IT produkty určené speciálně pro
zdravotnictví. Projekt umožňuje plynulejší provoz aplikací a zařízení v LAN
nebo WAN založené na technologiích firmy Cisco Systems.
Jedním z nabízených řešení je například integrace systému pro volání
zdravotních sester přes IP telefony Cisco, který využívá software firmy
Rauland-Borg a middleware od společnosti Emergin Technologies. Tento produktový
balík umožňuje, aby IP telefony Cisco a bezdrátové IP telefony fungovaly jako
pagingový a kontaktní systém ošetřovatelek, který je schopen doručit textová
data a hlasovou zprávu sestře, jež je právě volána. Další nabídkou spadající do
této oblasti je lokalizační systém (Location-Based Services), který nemocnici
umožňuje, aby sledovala fyzickou polohu klíčových lékařů nebo důležité
přístroje prostřednictvím WLAN infrastruktury Cisco Systems a prostředků RFID
od společnosti PanGo.
Nemocnice Boston Medical Center zkouší některé z komunikačních IP technologií,
jež Cisco nabízí pro zákazníky z oblasti zdravotní péče. "Hledáme pro VoIP
nějakou přelomovou aplikaci nebo funkci, která by byla něčím víc než jen
senzací pro média a týkala se nějaké obchodní potřeby nebo problému,"
vysvětluje Darren Dwarkin, CTO v Boston Medical Center.
Uvedené zdravotnické zařízení používá sadu Cisco Clinical Connection Suite. Ta
obsahuje IP telefony 7920, jež podporují XML textový messaging (výměnu
textových zpráv založenou na jazyku XML) a rozhraní API pro psaní kódu (tyto
interface slouží jako rozhraní k jiným systémům, jako jsou například lékařská
zařízení umožňující připojení do sítě).
"Nyní, k radosti ošetřovatelek, máme integrovanou hlasovou metodu komunikace. A
kromě toho začínáme zabudovávat automatizovaný messaging přímo do telefonů,"
popisuje Dwarkin. Tato schopnost umožňuje zdravotnickým zařízením, jako jsou
například ventilátory a pumpy, posílat bezprostřední textová varování
ošetřovatelkám.
"Takový design produktů a integrační projekty přicházejí přímo od zákazníků
Cisca," říká Rod Scott, ředitel marketingu řešení v Ciscu.
"Sestavili jsme technické grémium, v němž jsou zahrnuti nejlepší síťoví
inženýři od našich 40 nejlepších zákazníků," vysvětluje. "Ti nám sdělují, co by
od nás rádi dostali. Během setkání se členové rozpadnou do vertikálních skupin,
aby s inženýry Cisca diskutovali o věcech, které zajímají konkrétně je."
Tento typ interakce inženýr/zákazník urychlil vytvoření ethernetového switche
specializovaného pro průmyslové prostředí i programů Cisca zaměřených na
zdravotnictví.
"Když sestavujeme produkty nebo přidáváme nové funkce, často máme v mysli
vertikální aplikaci, neboť nápady přicházejí od našich zákazníků," říká Scott.
"Nakonec jsou tyto myšlenky aplikovány horizontálně a přeměněny v něco, co
mohou využít všichni zákazníci."
Dalším příkladem tohoto přístupu jsou nedávno oznámené moduly Cisca pro jeho
WAN routery. Tyto rozšiřující systémy integrují technologii Application
Oriented Networking založenou na XML s produkty pro infrastrukturu RIFD od
třetích stran od společností ConnecTerra, Intermec Technologies, PanGo Networks
a ThingMagic. Výsledkem je box, který je schopen identifikovat RFID pakety
posílané ze čtecích zařízení do sítě a jenž příslušný provoz akceleruje,
šifruje a filtruje tak, aby jej plynuleji doručil do back-endových databázových
systémů maloobchodních prodejců.

Potřeby existují
Zatímco vertikální prosazování Linuxu u IBM a úsilí Cisca soustředěné na různé
trhy mohou zapůsobit na IT profesionály ve specifických sektorech, ostatní
uživatelé říkají, že prostor pro technologické produkty zaměřené na okrajové
oblasti zde bude vždy, alespoň dokud budou existovat specializované požadavky
unikátní pro určité odvětví.
Jeden z příkladů lze nalézt v oblasti správy informací bezpečnostních listů
chemických látek (Material Safety Data Sheet, MSDS). Agentura pro ochranu
životního prostředí vyžaduje, aby všichni výrobci chemikálií poskytovali MSDS
informace svým partnerům i zákazníkům. Zákazníci, kteří vyrábějí své produkty z
dodávaných chemikálií, totiž musejí být prostřednictvím MSDS také schopni
sledovat, co do svých výrobků přesně dávají.
Například Easton Sports, výrobce sportovního vybavení, musí sledovat stovky
tisíc MSDS seznamů pro všechny chemikálie a další materiály, jež použivá při
produkci svého zboží. Firma využívá softwarový nástroj od malého výrobce
aplikací, jenž se jmenuje Actio a který nabízí MSDS Vault, softwarový nástroj
umožňující webový přístup a ukládání MSDS dat pro zákazníky z řad výrobců.
"Zatímco Easton používá i běžné produkty od Cisca a IBM, úzce specifické
produkty, jako je třeba software Actio, tvoří v infrastruktuře firem různých
vertikálních segmentů často klíčové komponenty," říká Michael Mendoza,
koordinátor pro enviromentální hygienu a bezpečnost v Easton Sports. Mendoza
navíc tvrdí, že tento typ aplikace je pro velké softwarové výrobce se širokým
zaměřením příliš specializovaný.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.