Vysíláme v přímém přenosu

Poslední dobou se stále více rozmáhá využívání přenosu audia a videa po Internetu pomocí tzv. streamování. Stream...


Poslední dobou se stále více rozmáhá využívání přenosu audia a videa po
Internetu pomocí tzv. streamování. Stream je vlastně proud dat, který je ihned
speciálním klientským programem zpracován a nevyžaduje tak přenesení celého
obrazového či zvukového obsahu najednou.
Uvedený mechanismus přiná-ší hned několik zajímavých paradigmat oproti
klasickému modelu, kdy nejprve dojde ke stažení audia/videa souboru. Především,
uživatel má ihned, bez jakéhokoliv čekání možnost sledovat stream na obrazovce
svého počítače. To dovoluje realizaci živého vysílání, kdy obraz i zvuk je
vysílán podobně jako v případě terestrického televizního signálu. Zároveň ovšem
díky technickým poruchám může při sledování dojít k narušení nebo zastavení
obrazu či dokonce k úplnému výpadku signálu.
Jak tedy realizovat živé vysílání přes Internet?
Živé vysílání
Živé vysílání po Internetu je možné realizovat v různé technické kvalitě. Ta je
dána především šířkou pásma (udávanou obvykle v kb/s), kterou bude muset
uživatel disponovat, aby měl možnost přenos sledovat. Samozřejmě, že tato šířka
musí být k dispozici po celé "přenosové trase" od vysílacího místa až po
příjemce. Z těchto důvodů je reálné používat rychlosti 28 kb/s, případně 56
kb/s pokud víme, že příjemce disponuje pevnou linkou.
Dalším omezení jsou výkony počítačů použitých nejen pro samotnou realizaci
přenosu, ale také pro jeho sledování. Protože lze za použití vícenásobného
kódování přenášet různé šířky pásma, je rozumné umožnit sledování ve 2
kvalitativních úrovních. Klade to poněkud vyšší nároky na technické vybavení,
ale principálně je to možné a dokonce žádoucí.
Vysílací studio
Vysílací studio lze rozdělit do 3 základních částí vlastní vysílač, kódování a
snímání. Jednotlivé prvky jsou odděleny a propojeny pomocí sítě či jiného typu
spojení. Začneme odzadu, tedy od vysílání.
Vysílač
Vysílač je vlastně samostatným specializovaným serverem, který zajišťuje
uživatelům doručení dat po Internetu. Tato data dostává od kódovacího systému.
Vysílač je ve skutečnosti realizován poměrně výkonným počítačem s příslušným
softwarovým vybavením. Pro reálné zpřístupnění vysílání je vlastně nutný také
webový server, na který je umístěn odkaz na samotné vysílání. Vysílač je
obvykle, podle použitého softwaru, schopen vysílat najednou i více "pořadů".
Pouze vysílač by měl být přístupný z Internetu (a přirozeně být musí); naopak,
zbytek řetězce by měl být od Internetu z důvodů zajištění bezpečnosti a
stability systému oddělen.
Kódování
Tzv. encoder je opět samostatný počítač, který převádí obraz a zvuk ze snímací
části do příslušného formátu a "posílá" tato data vysílači. Právě encoder je
zodpovědný za kvalitu vysílaného signálu, neboť zde dochází k nastavení
parametrů vysílání. Na jednom počítači zpravidla nelze realizovat více "toků"
proto, pokud chcete najednou vysílat různý signál v různé kvalitě, budete muset
použít také více počítačů.
Podle použitého snímání musí být encoder vybaven nejen příslušným softwarem,
ale také hardwarem, jako např. portem USB nebo tzv. videograbovací kartou pro
převod PAL signálu do digitální formy. Pro zpracování zvuku by pak počítač měl
být vybaven zvukovou kartou.
Encoder je s vysílačem propojen pomocí síťových karet, ačkoliv teoreticky je
možné zvolit pro encoder i vysílač stejný počítač. Některé softwarové produkty
to však vylučují.
Snímací část
Snímací část je zodpovědná za pořízení obrazové a zvukové složky, kterou
předává do kódovacího systému. Je to jediná "viditelná" část celého řetězce, a
na způsobu její realizace záleží výsledný dojem z přímého přenosu. Může být
realizována jednoduchými "kamerkami", které jsou do kódovacího počítače
připojeny buď přes USB port, nebo speciální kartou.
Pro skutečný přímý přenos, který má evokovat dojem analogický televiznímu
vysílání, však s tímto vybavením nevystačíte. Tyto kamerky totiž nedisponují
dostatečnou optikou, která by dovolila "televizní" kouzla.
Proto se často používá "klasických" poloprofesionálních či profesionálních
kamer, které předávají signál PAL videograbovací kartě v kódovacím počítači.
Při skutečně profesionálním přenosu je pak k dosažení větší dynamiky přenosu
možné využít několika kamer a režijního stanoviště pro snímání události z více
míst.
Produkty
Na straně snímání, jak již bylo zmíněno výše, může být použita celá škála
produktů a technologií. Pro vlastní kódování a vysílání jsou však v současné
době k dispozici 2 nejdůležitější produkty Microsoft NetShow Player pro Windows
NT nebo Real Server pro celou řadu operačních systémů.
Budoucnost
On-line vysílání získává stále větší význam, a proto se i velmi rychle
rozvíjejí pro něj určené produkty. V současné době je ve stadiu beta-testů hned
několik novinek např. dynamická úprava "přenosového pásma", které bude
dovolovat i po nestálé lince sledovat přenos vysokou rychlostí. V případě
snížení dostupného přenosového pásma pak dojde k úpravě přenášených dat a
uživatel bude tedy moci přenos stále sledovat.
Současně se objevuje možnost on-line vkládání textů a rovněž interaktivních
odkazů do běžícího přenosu a to bez zásahu do vlastního obrazu.
S televizní kvalitou a skutečným profesionálním nasazením bude však nutné ještě
nějaký čas počkat. Ale možnosti využití jsou již nyní široké přenos firemních
zasedání na jednotlivé pobočky, on-line kurzy atd.
8 1922 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.