Vysílejte z domova: video a TV na Internetu

Přesto, že je možnost sledování pohyblivého obrazu k dispozici na Internetu již delší časové období, zájem větš...


Přesto, že je možnost sledování pohyblivého obrazu k dispozici na Internetu již
delší časové období, zájem většiny českých příznivců Internetu oživilo či
přitáhlo až živé náhradní televizní vysílání jedné nejmenované televizní
společnosti. Správci serveru a potažmo auditoři přístupů dokonce zachytili
mimořádný zájem o tuto internetovou stránku, která se tak v hodnocení měsíční
návštěvnosti překvapivě vyšplhala až na první příčky.
Tolik tedy praktická ukázka nejen současných technologických možností sítě
všech sítí, ale rovněž (a hlavně) malá ukázka toho, kam Internet bezpochyby
směřuje. Tedy ke svobodnému mezinárodnímu datovému systému s možností přenášet
informaci nejen jako sled zajímavých pasivních obrázků na monitoru počítače,
ale rovněž jako systém umožňující přenášet pohyblivý videoobraz s kvalitním
zvukovým doprovodem.
Pravda, současné nosiče internetové komunikace, které jsou především v naší
republice postaveny na telefonních linkách, nedávají příliš dobré podmínky pro
přenášení kvalitního a plynulého obrazu, ale pokračující vývoj jiných způsobů
připojení k Internetové síti (například prostřednictvím kabelové televize) dává
tušit, že již v roce 2000 bude internetové video jedním ze zdrojů obrazové
informace v širokém měřítku.
Vrátíme-li se k náznakům uvedeným v úvodu tohoto článku, je dobré podrobněji
specifikovat, o co se především programově jedná a o čem bude v tomto článku
řeč. I proto je nyní třeba tak trochu umírněně přiznat, že onen zářný příklad
internetového vysílání byl vybrán sice jako velmi výmluvný, ale paradoxně
zároveň jako velmi nešťastný. Nutí totiž pisatele tohoto článku čtenářům v této
fázi naznačit, že to, o čem bude dále řeč, je sice rovněž internetové video,
postavené však na jiném principu, než pomocí kterého provozovala ona televize
své vysílání.
Nejprve je tedy potřeba říci, že ono zmiňované televizní vysílání, které bylo
použito jako docela pádný důkaz, bylo realizováno v jednom z několika možných
způsobů přenášení pohyblivého obrazu po Internetu. Tento systém se jmenuje
Microsoft NetShow. NetShow využívá ideologické a vědecké základny vývojových
pracovníků firmy Microsoft a již sám název napovídá, že svým pojetím spadá do
velké rodiny multimediálních aplikací a ovladačů firmy Microsoft, kam bychom
mohli například rovněž zařadit Microsoft DirectShow a podobně.
Je to trochu jinak
My se ale, a teď s pravdou ven, budeme zabývat poněkud starším, zato o poznání
rozšířenějším systémem internetového vysílání. Tento systém vyvinula firma Real
nikomu z lidí, zajímajících se alespoň trochu o vesmír jistě nemusíme
připomínat slavné pohyblivé obrázky natočené při průzkumu planety Mars dálkově
řízeným robotickým průzkumníkem. Ano, byly zprostředkované právě přes RealVideo
jako NASA--TV.
Vývojáři firmy Real jsou ve svých prohlížečích dokonce tak úspěšní, že i
společnost Microsoft nabízí při instalaci Windows možnost nainstalovat
RealVideo prohlížeč. Je tu sice malý háček nejedná se totiž o poslední verzi
tohoto přehrávače, navštěvovat stránky věnované real video aplikacím je s ním
ale možné.
Protože se Computerworld nedávno na svých stránkách věnoval videokartám pro
zpracování videa na PC, je tím pádem logicky jen krůček k tomu zaměřit
pozornost i na možnost výroby vlastních videopořadů, určených k publikování a
sledování na Internetu. Vždyť komu by stačilo tvořit si doma do šuplíku, že?
Zde se tedy dozvíte základní informace o tom, co je k tomu potřeba a jakým
způsobem lze tyto videopořady vytvářet.
Výrobní prostředky nutný základ
Podmínkou číslo jedna je videokarta v PC. V zásadě lze použít jakoukoli
videokartu, která se používá pro zachycení, editaci a zpracování vašeho
videosignálu. Videokarta je věc nanejvýš potřebná pro digitalizaci videoklipu
určeného k internetovému vysílání. Pakliže by někdo tuto kartu nevlastnil, ale
naopak měl někoho, kdo ji v počítači nainstalovánu má, mohl by si domluvit
nějakou formu spolupráce s oním vlastníkem videokarty. Požadovaný videoklip lze
totiž nasnímat jakoukoli videokartou a pořad převést na standardní avi kodek
(např. Cinepak firmy Radius, využití standardního kodeku je nutné pro správné
zobrazení avi videosouboru ve vašem počítači, který není vybaven žádnou
videokartou). Jestliže si od známého tedy přinesete svůj videopořad v tomto
standardním kodeku, který máte nainstalován i na vašem PC, nemusíte mít vlastní
videokartu, konverzní program (viz dále) vám provede převod i bez vlastnictví
této karty v PC.
Zřejmě nejvýhodnější k použití pro internetové vysílání jsou videokarty
založené na M-JPEG hardwarovém kodeku. Tato výhodnost je dána zejména jejich
technickými parametry, možností využití jakéhokoli zdroje analogového
videosignálu a především tím, že umožňují většinou již v procesu zachytávání
pracovat s několika formáty obrazu (tzn. lze například nastavit zachytávání
obrazu zhruba polovičního formátu oproti standardnímu PAL snímku). O výhodnosti
zachytávání obrazu menšího formátu si povíme později.
Naproti tomu DV karty založené na softwarovém DV kodeku umožňují (pracují na
zcela jiném principu, nejsou to karty na digitalizaci obrazu, ale pouze řadiče
dat) zachytávání obrazu z DV zařízení pouze v jeho původní velikosti a v
původních vlastnostech, takže tento obraz je většinou nutno upravovat v nějakém
střihovém programu. Více o kartách založených na M-JPEG kompresi a softwarovém
DV kodeku bylo napsáno v CW číslo 33/99 proto se jim nyní nebudeme blíže
věnovat.
Dalším potřebným nástrojem je software k dekódování obrazu na real stream.
Tento software, jak bude popsáno dále, je nutno zakoupit u firmy Real.
A konečně potřebujete připojení k Internetu a vlastní prostor na serveru.
Protože podstatou tohoto článku je umožnit všem potenciálním divákům sledovat
váš pořad, vycházíme z předpokladu, že máte vlastní www stránky a nějaký
prostor na disku serveru, kam budete ukládat videosoubory určené k vysílání.
Nebudeme se zde příliš rozepisovat o přímém "vysílání", které je v logice práce
s programovými produkty firmy Real jakýmsi pokračováním těch dovedností, které
získáte při práci s archivními videosoubory. Přímé vysílání je totiž bohužel
velmi náročné především v oblasti finanční i technické (viz dále). Pro běžného
uživatele (a zvláště českého) se tedy stále ještě jedná o věc v podstatě
nepřístupnou.
Jak na to
Především postupně. V prvé řadě je třeba si připravit onen videopořad. K tomuto
bodu lze mít pár dobrých rad, které se odvíjejí od známých vlastností
telefonních linek v ČR. Proto je myslím dobré všem potenciálním videotvůrcům s
touhou publikovat připomenout známé pravidlo "méně bývá více". Málokdy se totiž
skutečně podaří, aby se váš videopořad dostal k potenciálnímu divákovi jako
nepřerušovaný proud dat.
A tak jsou kratší videosekvence vhodné i proto, že jakékoliv problémy s
transportem data streamu (datového toku) po Internetu neodradí diváka od
sledování vašeho jinak určitě velmi poutavého videopořadu. Z tohoto důvodu bych
(alespoň pokud si neověříte, že váš server a internetové připojení jsou
bezkonkurenčně rychlé) například doporučoval nevytvářet videopříběhy s délkou
přes 2 minuty ( a i to je více než dost), protože divákovi se mohou stát dvě
věci. Za prvé, data stream se bude nekonečně dlouho stahovat a jeho přejde
trpělivost. Za druhé, data stream se začne relativně rychle zobrazovat, nepůjde
však zdaleka o plynulý obraz, ale o nemožně se škubající videopořad sestávající
z něčeho podivného, co by se dalo nazvat "přískokem vpřed". Samozřejmě, může se
stát i ono ideální "za třetí" a videopořad se spustí po krátkém počátečním
bufferování a bez větších přerušení poběží až do konce.
Je sice faktem, že kvalita internetových přenosů a jejich rychlost u nás
stoupá, přesto je dobré najít takové kompresní a konverzní schéma, které na
výstupu poskytuje přijatelný obraz a plynulé video. Přestože nyní trochu
předbíhám, je samozřejmě rovněž dost důležité nastavení parametrů video data
streamu při samotné konverzi. Možná nyní čtenáře trochu odrazují vyhlídky na
množství problémů s internetovým vysíláním (které se mohou, ale nemusejí
naplnit). Protože tento článek vás má seznámit s jednoduchým a přístupným
způsobem publikování na Internetu, nelze dopředu odhadnout a deklarovat
vlastnosti www serverů a telefonického připojení k síti, kterých bude pro tento
účel použito. Prostě je nutno počítat se vším.
Konverze
Máte-li připraven pořad, který byste rádi publikovali jako živé video po
Internetu, potřebujete konverzní program, který převede váš videosoubor na real
datový tok (real data stream). Tento konverzní program se jmenuje Real Producer
(dříve se nazýval Real Publisher) a najdete jej na internetové adrese, kde jej
lze rovněž on-line zakoupit za částku pohybující se okolo 150 amerických
dolarů. Bohužel mi není známa možnost, jak tento program u nás zakoupit jiným
způsobem, než pomocí Internetu. Tak tedy onen videopořad by na vstupu měl být
ve formátu avi, mov (Quick time) nebo pokud chcete pouze internetové audio, tak
wav nebo au.
Real Producer (Real Publisher) pracuje jako běžný konverzní program. Vyberete
si videosoubor určený ke konverzi, parametry konverze a název výstupního
souboru, který bude mít příponu rm. V parametrech konverze se vlastně
zohledňují možnosti používané internetové sítě a vašeho připojení. Ve výběru je
mnoho různých šablon pro vzniknuvší datové streamy tak, aby respektovaly
aktuální maximální přenosovou rychlost používané sítě a předpokládané
vlastnosti připojení potenciálních odběratelů vašeho videosouboru (nemá cenu
nastavovat například parametry sítě LAN, když všichni ostatní se na váš
videosoubor budou dívat přes telefonní připojení).
Při první práci s konverzním programem jsou tyto šablony dobrým vodítkem pro
preciznější nastavení parametrů vašeho data streamu tak, aby kvalita obrazové i
zvukové složky (obojí lze nastavit nezávisle na sobě) byla optimální vzhledem k
celkovému datovému toku videoklipu. Je pochopitelné, že čím nižší uvažovaná
rychlost připojení, tím vyšší stupeň komprese a nižší kvalita obrazu. Nastavení
kompresních parametrů je skutečně dobré si vyzkoušet nanečisto a aktuální a
nejvýhodnější kompresní profil si uložit.
Jednu nepraktičnost tento konverzní program má (alespoň v provedení Real
Publisher), a tím je paradoxně sledování (pomocí dvou preview oken) probíhající
konverze. Pakliže (a to lze s velkou pravděpodobností předpokládat) pracujete s
formátem avi souborů jako při práci s klasickým PAL signálem (tzn. 768 x 576
nebo 720 x 576), jsou preview okna tohoto programu tak gigantická, že se přes
ně nedostanete k ovládání programu. Program totiž sám o sobě nemění vlastnosti
obrazu vzhledem k jeho rozlišení (nebo chcete-li velikosti obrazu), pouze
vynechává některé snímky (maximálních je 15 obrázků za vteřinu) a mění
kompresi, a tím pádem i kvalitu obrazu.
Proto lze doporučit předchozí úpravu vstupního avi souboru i tímto směrem a
nepoužívat originální avi kodeky (respektive formáty velikostí obrazu) určené k
exportu videa na externí záznamové zařízení. Toto je nutno zdůraznit právě
vlastníkům karet založených na softwarovém DV kodeku, většina M-JPEG karet
umožňuje zachytávat i s nižší velikostí obrazu než je PAL snímek. Toto
upozornění má i tu informační hodnotu, že konverzní program umožňuje konverzi
nejen klasických avi kodeků, jako je na příklad Cinepak firmy Radius, ale
pracuje přímo i se softwarovými DV kodeky a kodeky pro M-JPEG karty (což je
vcelku pochopitelné, protože instalací M-JPEG nebo DV soft karty se tento kodek
stává součástí výčtu všech dostupných video kodeků).
Majitele střihového studia Adobe Premiere lze potěšit informací, že existuje
plug-in modul pro vytvoření data streamu přímo v Adobe Premiere, což je asi to
nejjednodušší a zároveň nejelegantnější řešení, jemuž na kráse ubírá snad jen
to, že občas nejde některým uživatelům Adobe Premiere plug-in modul rozběhnout.
Rychlost konverze je pochopitelně dána i rychlostí procesoru CPU, v případě
plug-in modulu pro Adobe Premiere je pak do jisté míry ovlivněna i velikostí
paměti RAM. Použití procesorů podporujících technologii MMX nepřineslo při
testování žádnou úsporu času a proto lze předpokládat, že MMX technologie není
těmito programy podporována (což ale již zítra nemusí být pravda). Orientační
(ale skutečně jenom orientační, protože záleží nejen na procesoru, ale i na
použitém avi vstupním kodeku) rychlost konverze je asi v poměru kolem 1 : 3 až
1 : 7, tzn., že minutový pořad se převádí okolo 3-7 minut. Konverze je tedy
rychlejší než transformace avi na MPEG.
V českých podmínkách
Součástí programu je i průvodce instalací vašeho internetového videosouboru na
váš server. Bohužel se mně osobně tento průvodce v průběhu práce s aplikací
příliš neosvědčil. Počítá totiž s tím, že váš server je nastaven a chová se
jako klasický RealVideo server, skutečnost je však samozřejmě ve většině
případů diametrálně odlišná. Proto trvalo určitou dobu ( a popravdě nejen mě,
hlavy dohromady dávali i jiní), než byla nalezena podstata problému
spočívajícího v tom, že videosoubor určený ke stažení nebylo možno spustit.
Důležité rm
Tím zakopaným psem bylo směrování datového toku (pomocný soubor s příponou
*.ram) pro automatickou sekvenci spouštění a prohlížení. Kromě již výše
zmíněného rm datového streamu je totiž potřeba mít k internetovému videu
připojen stejnojmenný soubor zakončený ram příponou. A v tomto souboru byl
právě problém.
Real Publisher nastavoval v ram souboru cesty na real servery, které neměly nic
společného s aktuálním videosouborem na zkušební HP. Z toho se nakonec odvinul
poznatek, že nabídky Create Web Page a Publish Weg Page skryté v programu jsou
pro českého uživatele v podstatě nepotřebné. V zásadě stačí ke každému rm
souboru nějakým editorem vyrobit a připojit (tzn. oba soubory musí být ve
stejném adresáři) stejnojmenný rm soubor, v jehož obsahu se objeví sladce
jednoduché: File:název souboru.rm
To zajistí spuštění videosouboru. Krom toho je samozřejmě nutné nastavit
hypertextový odkaz na vaší stránce k nabídce spuštění tohoto videoklipu, ale to
je jistě každému jasné. Hypertextový odkaz se přitom odvolává na spuštění
souboru s příponou *.ram, a nikoli *.rm! Raději pro názornost. Konverzí máte
vytvořen real datový stream s názvem klip.rm. K tomuto souboru jakýmkoli
editorem vytvoříte soubor klip.ram, který bude ve své první řádce obsahovat
tento příkaz: file:klip.rm, což je jediný text, který bude tento pidisoubor
obsahovat. Tyto dva soubory umístíte společně do jednoho adresáře, kde budou
umístěny real soubory. Adresář logicky doporučuji pojmenovat Real. Pak na své
hlavní stránce musíte vytvořit hypertextový odkaz pro spuštění uloženého videa
tím způsobem, že určíte cestu k adresáři Real a jako soubor ke spuštění uvedete
klip.ram.
Tím je spuštění videa zajištěno a ani nemusíte používat volby Create Web Page
nebo Publish Web Page, která je stejně zavádějící (soubory vygenerované touto
volbou musíte editovat a upravit).
Výroba zvukového klipu je analogická postupu při konverzi obrazového klipu. I
zde jsou nabízena taková kompresní schémata, která vám umožní publikovat různé
zvukové záznamy, a i zde si můžete nastavit zvukové parametry podle vašich
požadavků.
"Opravdové" vysílání
Protože zatím nebyla věnována pozornost přímému vysílání s odkazem na to, že
postup je podobný, alespoň v krátkosti si řekneme o tom, jak je tato možnost u
Real konverzního programu zajištěna. Při volbě nového konverzního profilu,
respektive při volbě vstupního avi souboru, je možno navolit jako Input Source
(zdroj vstupu) přímo Media Device, což je vaše videokarta. Pak je konverze
prováděna nikoli do souboru, ale přímým transportem na Real server. Takto
specializovaný Real server by ovšem měl obsahovat některé prvky a programové
vybavení určované výrobcem, a proto se popis zajištění takovéhoto téměř
televizního vysílání začíná vymykat možnostem tohoto článku.
Takže na závěr...
Pro nápady a invenci o tom, jak by měly správné RealVideo stránky vypadat, lze
navštívit mnoho internetových stránek věnovaných právě vysílání živého obrazu a
hudby. Pochopitelně lze nalézt mnoho odkazů především na RealVideo www stránky
obsahující záznamy z vystoupení různých hudebních skupin. Známa je i NASA-TV a
další velice poučné a povedené stránky. Na serveru firmy Real lze nalézt
množství zajímavých odkazů zabývajících se touto tematikou.
Tento článek si nedává za cíl být podrobnou příručkou typu "jak na to", ostatně
většina přemýšlivých uživatelů Internetu ani po přílišné názornosti a
popisnosti netouží a mnohem raději dává prostor své vlastní invenci a nápadům.
Technologie výroby video datových streamů pro RealVideo prohlížeč není pro
vlastníky videokaret příliš složitá, a má-li někdo k dispozici volný prostor na
svých www stránkách a zároveň dosti invence pro realizaci tohoto kroku, dost
možná nalezne v této činnosti zalíbení.
Brzdou v rozvoji tímto směrem není ani tak cena potřebná k zajištění
konverzního programu ani případné další náklady (jež nedosahují nijak
astronomických výšek), ale spíše datová propustnost sítě Internet v Čechách. Na
druhé straně málokdo vládne neomezeně velkým prostorem na www serveru, takže
jistá nutnost poměrně velké datové komprese a používání krátkých klipů je zatím
určitou výhodou. Vyrábí-li se Real klipy do délky asi dvě minuty (např. 70
vteřin RealVideo data streamu zabere při kompresním schématu pro modem s
rychlostí 33,6 Kb asi 430 KB, real data stream s délkou 6 minut pak asi 2,5 MB
při stejné kompresní specifikaci), lze tyto datové streamy pohodlně posílat i
přes e-mail, čehož využívá například i autor tohoto článku k zasílání různých
video ukázek své profesionální filmové činnosti. Možností využití je skutečně
celá řada a všem lze závěrem jenom popřát mnoho zdaru při práci s živým
internetovým obrazem a zvukem.
9 2652 / ija

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.