Výsledkem smlouvy je Mr.ABRA

V poslední listopadový den byla slavnostně podepsána partnerská smlouva mezi firmami Aktis a MIS AG. Jejím předmětem j...


V poslední listopadový den byla slavnostně podepsána partnerská smlouva mezi
firmami Aktis a MIS AG. Jejím předmětem je dodávání technologie datového skladu
jako základního jádra kontrolingového systému ve formě OEM partnerství pro
informační systém ABRA Gold.
Tento systém vyrábí a distribuuje společnost Aktis a v současnosti ho v České
republice využívá 2 800 uživatelů. Výsledkem spolupráce s německou firmou MIS
AG Darmstadt, která na našem trhu působí jako dodavatel technologie zvané
business intelligence, uplatňované především v nástrojích pro manažerské
rozhodovací systémy a kontroling, je produkt Mr.ABRA Manažerské rozhraní ABRA.
Tato nadstavba bude dodávána jako součást modulárního ekonomického systému ABRA
Gold. Za zmínku stojí mj. to, že prezentační vrstva manažerského rozhraní je
implementována beze zbytku do prostředí MS Excel.
(jaf)
8 2953 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.