Výsledky, výsledky, výsledky...

Leden je tradičně úrodný měsíc na zprávy o výsledcích hospodaření firem. Někomu se daří dobře, jiný je na tom ...


Leden je tradičně úrodný měsíc na zprávy o výsledcích hospodaření firem. Někomu
se daří dobře, jiný je na tom hůř. Nabízíme vám tedy k nahlédnutí pestrou směs
hospodářských výsledků IT firem.

Compuware
Firma Compuware 31. prosince 1998 úspěšně ukončila 3. čtvrtletí svého
fiskálního roku 1999. Obrat v tomto období dosáhl 433,1 milionu dolarů, což je
zvýšení o 39,9 % oproti 309,6 milionu dolarů za 3. čtvrtletí předchozího
fiskálního roku. Čistý příjem společnosti vzrostl o 78,6 % na 97,3 milionu
dolarů s tím, že jsou započítány náklady na akvizici společností Vireo Software
a Cardume software ve výši 1,6 milionu dolarů. Příjmy na akcii meziročně
vzrostly z 28 na 48 centů. Společnost Compuware zároveň oznámila, že její
správní rada schválila dělení akcií v poměru 2 : 1, které čeká na souhlas
akcionářů a regulačního úřadu se zvýšením schváleného kapitálu společnosti
Compuware. Očekává se, že dělení akcií bude splatné majitelům akcií, vedených
ke dni 26. ledna 1999 jako 100% dividenda z akcie.

IBM
Hodnocení 4. čtvrtletí roku 1998 bylo pro společnost IBM rozhodně potěšující
příjmy na akcii ve výši 2,47 dolaru předčily dokonce i smělé odhady analytiků.
Znamená to 17% meziroční růst a čisté příjmy na úrovni 2,3 miliardy dolarů.
Nárůst obratu o 6 % znamená výslednou hodnotu 25,1 miliardy dolarů. Pokud jde o
údaje za celý kalendářní rok 1998, zaznamenala IBM čistý příjem ve výši 6,3
miliardy dolarů, neboli 6,57 dolaru na akcii. Vezmeme-li strukturu obratu podle
komodit, potom na software připadlo 4,1 miliardy dolarů (+8 %), na služby 7,1
miliardy dolarů (+19 %), a na hardware připadlo 11,3 miliardy dolarů (-2 %). Z
hlediska regionů si nejlépe vedla Severní Amerika (11,3 miliardy dolarů, +8 %),
následuje oblast EMEA (8,7 miliardy dolarů, +9 %), oblast Asie-Pacifik (4,2
miliardy dolarů, -6 %) a nejhůř si stála oblast Latinské Ameriky (929 milionů
dolarů, -19 %). Společnost zároveň oznámila štěpení svých akcií v poměru 2 : 1.

SAP
Ani společnost SAP si na své výsledky nemůže stěžovat. Navzdory potížím v
Japonsku a v Rusku se jí podařilo dosáhnout téměř 41% růstu obratu, který tak
dosáhl 5,05 miliardy dolarů. Obrat za hlavní produkt SAP R/3 vzrostl o 31 %.
Společnost vykázala zisk ve výši 1,14 miliardy dolarů (+15 %), což odpovídá
zisku na akcii ve výši zhruba 6 dolarů (+14 %). Výsledky byly značně odlišné v
jednotlivých regionech zatímco na obou amerických kontinentech vzrostl obrat až
o 50 % a v Evropě o 40 %, v Japonsku byl zaznamenán schodek ve výši téměř 121
milionů dolarů. SAP je připraven restrukturalizovat své aktivity v tomto
teritoriu. V loňském roce společnost SAP též významně investovala do nových
pracovníků, jejichž počet koncem roku vzrostl o polovinu na výsledný počet 19
308 zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že největší růst zaznamenala oblast výzkumu a
vývoje (68 %), jde o reálný krok k vytčenému cíli zdvojnásobení obratu firmy
během 3 let.

Baan
Jako společnost, nacházející se uprostřed restrukturalizačních změn, není
společnost Baan svými hospodářskými výsledky zřejmě nijak překvapena, ale ani
nadšena. Za 4. čtvrtletí roku 1998 je očekávána ztráta ve výši 250 milionů
dolarů nebo 1,22 dolaru na akcii, což je horší, než se obecně čekalo. Obrat
této holandsko-americké softwarové firmy dosáhl přibližně 142 milionů dolarů.
Očekávaná ztráta zahrnuje mimo jiné i 50 milionů dolarů, které Baan slevil v
rámci nepřímého prodeje distribučními kanály a přes resellery, přes které se
produkty zatím nedostaly ke koncovým uživatelům. Restrukturalizace znamená pro
firmu bolestné zásahy bylo propuštěno již 1 250 zaměstnanců, 50 poboček bylo
zavřeno nebo sloučeno a 14 "podniků" (businesses) bylo prodáno, nebo se k
prodeji chystá.

Quantum
Oživená poptávka, dobré prodeje, ale přesto ztráta. Tak by se dala stručně
charakterizovat situace společnosti Quantum po 3. čtvrtletí fiskálního roku
1999, které pro ni skončilo 27. 12. 1998. Přesto, že obrat společnosti v tomto
čtvrtletí vzrostl na 1,3 miliardy dolarů a čisté příjmy 50,8 milionu dolarů,
zaznamenala společnost ztrátu ve výši 106,6 milionu dolarů, resp. 64 centů na
akcii. Na vině jsou zvláštní výdaje ve výši 190 milionu dolarů. V nich je
zahrnuto 101 milionů dolarů jako podíl společnosti Quantum na rozpuštění
společného podniku na výrobu záznamových hlaviček, a 89 milionů dolarů,
určených na odpis probíhajícího výzkumu a vývoje po akvizici společnosti ATL
Products. zajímavý je fakt, že v tomto období výrazně vzrostly příjmy
společnosti z jiných oblastí než z prodeje pevných disků a tvoří tak již 28 %
obratu společnosti. Do této skupiny se započítává zejména obrat z prodeje
páskových jednotek DLTape a automatizovaných páskových produktů ATL.

Seagate
S uspokojením zaznamenala společnost Seagate hospodářské výsledky 2. čtvrtletí
svého fiskálního roku, které skončilo 1. 1. 1999. Obrat ve výši 1,801 miliardy
dolarů a příjem 104 milionů dolarů, resp. 42 centů na akcii, znamená pro
Seagate návrat do černých čísel. Ještě v předchozím čtvrtletí společnost
zaznamenala při obratu 1,553 miliardy dolarů ztrátu ve výši 30 milionů dolarů,
resp. 12 centů na akcii. Vedení Seagate připisuje tyto výsledky na konto
působení restrukturalizačních programů společnosti, zahrnujících mimo jiné
program zajištění co nejkratšího uvedení výrobku na trh, program zajištění
kvality výroby Six Sigma a program řízení prodejního kanálu.

Sun Microsystems
Stabilní růst příjmů tuto uspokojivou informaci zaznamenala společnost Sun
Microsystems při vyhodnocování výsledků 2. čtvrtletí svého fiskálního roku
1999, které skončilo 27. 12. 1998. Obrat v tomto období činil 2,784 miliardy
dolarů, což představuje 14% meziroční nárůst. Čistý příjem byl 261,1 milionu
dolarů, odpovídající příjmu 64 centů na akcii. Tyto výsledky by byly ještě
lepší, pokud by se vyloučily jednorázové náklady ve výši 12 milionů dolarů,
spojené s akvizicemi společností Beduin Communications a i-Planet. Výsledky za
celé 1. pololetí 1999 znamenají obrat ve výši 5,276 miliardy dolarů (16%
meziroční růst) a čistý příjem 375 milionů dolarů, představující příjem 93
centů na akcii. I společnost Sun přistoupila ke štěpení svých akcií v poměru 2
: 1 s úmyslem snížit nominální hodnotu jedné akcie a tak jejich cenu přiblížit
možnostem drobných investorů.

APP Group
Aktivity v České a Slovenské republice, včetně projektů, uskutečněných v zemích
západní Evropy, přinesly společnosti APP Group ve 4. čtvrtletí tržby ve výši
téměř 300 milionů korun. Tento údaj znamená meziročně nárůst téměř 48 %, což
považuje vedení společnosti vzhledem k přetrvávající recesi na našem trhu za
velmi povzbuzující. Za celý rok udává společnost předběžně hrubé tržby ve výši
981 milionů korun, resp. čisté tržby (podle metodiky US GAAP) ve výši 540
milionů korun. Přesné ekonomické výsledky budou uveřejněny až po dokončení
auditu účetnictví, který pro APP vypracovává společnost Ernst&Young. Příkladem
velkého projektu, který momentálně APP zpracovává, je nový informační systém
katastru nemovitostí v ČR.
9 0218 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.