Vysoká koncentrace funkcí

Přibližně před půl rokem jsme na stránkách Computerworldu přinesli porovnání laserových multifunkčních zařízen


Přibližně před půl rokem jsme na stránkách Computerworldu přinesli porovnání
laserových multifunkčních zařízení, která dokázala tisknout, kopírovat,
skenovat a někdy také zasílat faxy. Tentokrát se budeme věnovat podobným
výrobkům s obdobnými funkcemi. Jejich základem je však barevná inkoustová
tisková mechanika, a proto mohou dokumenty zpracovávat nejen ve stupních šedé
barvy, ale také v zářivých barevných odstínech.
Hledání nového víceúčelového pomocníka do kanceláře nebo domácnosti můžeme
odstartovat pohledem do peněženky. Výběr produktu bude trochu omezen v případě,
že se v přihrádce pro peníze schovává jen několik tisícikorunových bankovek,
naopak bude zcela bezproblémový, pokud můžeme disponovat i částkami přes 10 000
Kč. Levné produkty ani tentokrát nejsou synonymy pro nekvalitní stroje. Nízká
pořizovací cena však naznačuje, že při práci se uživatel musí smířit s delší
dobou čekání na výtisk, kopii nebo sejmutí obrázku skenerem. Zároveň nabádá k
opatrnosti, protože u inkoustových All-In-One (AIO) zařízení platí stejné
pravidlo jako u inkjetových a bubblejetových tiskáren nízká nákupní cena bude
draze zaplacena při dokupování spotřebního materiálu. Při tisku běžných
dokumentů mohou inkoustové zásobníky vydržet poměrně dlouhou dobu, multifunkční
zařízení si však uživatelé kupují pro možnost snadného kopírování a u barevných
kopií ubývá inkoust v cartridgích skutečně velmi rychle.

Bez USB to nepůjde
Máte doma nebo v zaměstnání starší počítač bez USB? Pokud tomu tak je, budou
možnosti nákupu podstatně omezeny. Prodejce vám jistě nebude bránit, abyste si
multifunkční produkt zakoupili a využili faxové či kopírovací funkce, ale bez
USB rozhraní a operačního systému Windows 98 SE (u Macintoshe Mac OS 8.6 či
9.1) nebo novějšího si nebudete moci vytisknout ani stránku. Sedm zařízení v
našem testu totiž s počítačem komunikuje pouze prostřednictvím univerzálního
sériového rozhraní. Jedinou výjimkou je HP OfficeJet 7140xi, který je
standardně dodáván s tiskovým serverem pro sdílení v počítačové síti a
volitelně k němu lze dokoupit i adaptér pro paralelní port. Nepřítomnost
paralelního rozhraní je sice nepříjemná, ale zcela pochopitelná. Průchodnost
dat prostřednictvím paralelního portu je totiž mnohem nižší než v případě USB a
stroj s takovým připojením by dobře nezvládal rychlou obousměrnou komunikaci. U
tiskových úloh zasílaných z počítače se nemusí vždy jednat o objemná data, ale
snímání dokumentů průchodovým nebo deskovým skenerem je na přenos podstatně
náročnější. Pohlédneme-li do historických tabulek, pak paralelní skenery byly
při práci ve vysokém rozlišení 2x až 5x pomalejší než USB zařízení. Rychlý
přenos dat s následnou rychlou odezvou přístroje je velmi důležitý také pro
ovládání zařízení přímo z připojeného počítače. Každý produkt je sice vybaven
ovládacím panelem s různým množstvím tlačítek pro kopírování, faxování či
skenování, ale zároveň může být ovládán z prostředí operačního systému. Utility
pro nastavení kvality a rychlosti kopírování či tisku jsou doprovázeny i
řídicími programy, s nimiž lze ovládat multifunkční zařízení prostým klikáním
myší.

Kvalitní programové vybavení
Co od svého multifunkčního přístroje očekáváte? Snadnou obsluhu, bezchybnou
činnost, rychlé pochopení jednotlivých funkcí? Ke všem popsaným požadavkům
budete potřebovat software. Pro skener nějaké TWAIN rozhraní, v němž lze
nastavit barevné a černobílé snímání, vybrat celý snímek nebo jeho část, změnit
rozlišení, ale také OCR software, který rozpozná text a převede jej do
digitální podoby. U tiskárny budou důležité volby tisku, zpracování více stran
originálu na jednu tiskovou stranu nebo bannerový tisk. A při kopírování zřejmě
oceníte možnost změny nastavení kopírky. Přestože dodávané programové vybavení
je u různých výrobků odlišné, neměli jsme při testování problémy s instalací
ani se správnou funkcí. Při nákupu se tedy nemusíte obávat, že pro odpovídající
využití multifunkčního produktu budete muset shánět nějaké doplňkové programové
vybavení.

Kvalita a(nebo) rychlost
Multifunkční produkty s inkoustovou mechanikou mají proti laserovým strojům
jednu velkou nevýhodu: nemohou zaručit stejnou rychlost tisku v různých
pracovních režimech. Doba tisku či kopírování je tak závislá na tom, zda
uživateli postačuje jen vypracování náhledu, nebo potřebuje bezchybný výstup,
který se svým vzhledem vyrovná originálu. Rozdíly mezi časy tisku přitom mohou
být dosti značné, nejedná se o pár sekund, ale zpravidla o několik minut. Dobou
tisku se liší i produkty mezi sebou a je možné zobecnit, že dražší výrobek
dokáže uživateli ušetřit spoustu času. Je jistě rozdíl, když na výtisk 27 stran
dokumentu budete čekat 9, nebo 47 minut. Výběr produktu by tedy neměl být
ovlivňován jen celkovou pořizovací cenou či provozními náklady, ale také
požadavky na rychlost zpracování. V souvislosti s rychlostí a kvalitou tisku je
dobré připomenou speciální nastavení výrobků Hewlett-Packard. Tiskárny a
multifunkční produkty HP již dlouhou dobu využívají ovladače se třemi
pracovními režimy. Barevný tisk je zpracován se všemi inkoustovými barvami, ale
černobílý tisk může být zhotoven jen s černým inkoustovým zásobníkem, nebo s
částečným využitím odstínů CMY. Monochromatický tisk s kapkami barev CMY vypadá
lépe (plynulé přechody bez viditelných skoků), odčerpává však barvu ze všech
zásobníků, a je proto provozně dražší. Tisk s černou kazetou je sice rychlejší,
ale u běžných nastavení zanechává u rastrové i vektorové grafiky stopy
zrnitosti.

Se stopkami v ruce
Není jistě velkým překvapením, že jednotlivé výrobky se od sebe liší. Používají
rozdílné skenery, různé druhy inkoustů, mohou pracovat v mnoha nastaveních a v
každém jinak rychle. Při testu jsme se rozhodli změřit tři základní funkce
těchto produktů tisk, kopírování a snímání dokumentů. Jednotlivé výrobky jsme
připojovali k počítači Pentium 4 3,06 GHz a 512 MB paměti a OS Windows XP
Professional. Při testu skenerů jsme snímali předlohy A4 a fotografii 13 x 18
cm v různých režimech, k měření barev jsme použili kalibrační terč Kodat IT8 a
pro porovnání přesnosti nám posloužil linkový terč HP. Výkon tiskové mechaniky
dostatečně prověřil tisk prostého textu, dokumentu MS Word s textem a následně
s drobnou grafikou, sledovali jsme i výkon při zpracování vektorové a rastrové
celostránkové grafiky. Závěr byl věnován ověření rychlosti opakování a měření
kontinuálního tisku. Naměřené hodnoty najdete v tabulkách a podle vlastních
potřeb si můžete snadno vybrat takový přístroj, který bude odpovídat vašim
představám. Kvalitu tisku a kopírování hodnotíme v rámci popisu jednotlivých
produktů včetně doporučení na správné nastavení přístrojů. Jen okrajově jsme
věnovali pozornost faxovému provozu. Všechny vestavěné faxové přístroje pracují
s přenosovou rychlostí 33,6 Kb/s a při testu jsme ověřovali pouze jejich
funkčnost. Ve všech případech proběhl příjem i odesílání dat bez problémů.

Canon MPC 200
Přehled jednotlivých zařízení začneme u výrobku Canon MPC 200, který je určen
pro skenování, kopírování a tisk. Funkce stroje ocení uživatelé PC, ale pro
zákazníky s počítači Macintosh není připravena odpovídající verze ovladačů.
Výrobek je vybaven zadním podavačem papíru s kapacitou 100 listů a předním
výstupním zásobníkem pro 50 výtisků. Ovládací panel zařízení je vysunut před
deskový skener, s uživatelem komunikuje v češtině a přehledně jej provede
nastavením kopírování i skenování do počítače. Pod ovládacím panelem je
umístěna zásuvka pro PC kartu, která slouží jako redukce pro paměťové karty
digitálních fotoaparátů. PC karta však není standardní součástí dodávky, po
jejím dokoupení lze na tiskárně přímo zpracovat digitální snímky i bez
zapojeného počítače. Vestavěný skener nabízí jen průměrné hardwarové rozlišení,
pracuje ve 36bitové barevné hloubce, dokáže rychle snímat předlohy ve stupních
šedé a nezdržuje ani ve vysokém nastavení při barevném režimu. Skener je přesný
při zpracování detailů, ale nevyhoví vysokým nárokům na zachování barev. Při
kopírování předloh nejsou odchylky nijak patrné, ovšem během snímání obrázků do
počítače je třeba využít změn v nastavení jednotlivých barev. Inkoustová
tisková hlava s výměnnými kazetami pro černý inkoust a odstíny CMY by měla
zvládnout 14 černobílých nebo 10 barevných stránek za minutu. Ovladač vestavěné
tiskárny umožňuje využít rychlého, normálního a kvalitního tisku, nastavení
jsou stejná pro monochromatické i barevné zpracování dokumentů. Tiskárna dokáže
velmi rychle zpracovat výtisky textových černobílých dokumentů a mírně
zpomaluje u rastrových a vektorových obrázků. Doba tisku barevných předloh je
spíše průměrná, zařízení je vhodné pro několik výtisků nebo k opakovanému tisku
jedné předlohy, nelze je doporučit k výrobě mnohastránkových grafických
dokumentů.
Pro kvalitní monochromatický tisk obrázků je třeba využít vysokého rozlišení, u
barevných předloh postačí jen střední pracovní režim. Odlišná situace však
nastává při kopírování dokumentů, kde je pro bezchybné zpracování barev třeba
zvolit nejvyšší nastavení. Canon MPC 200 je v prodeji za 6 549 Kč a prodejce na
výrobek poskytuje záruku 2 roky. Provozní náklady jsou pro uživatele poměrně
výhodné.

Canon MPC 730
Protipólem levného MPC 200 je druhý výrobek Canonu s označením MPC 730. Toto
zařízení směřuje do firemních kanceláří, kde jeho rychlost může bez problémů
využít více uživatelů. Canon MPC 730 je multifunkční produkt, s nímž je možné
tisknout, kopírovat, skenovat i faxovat. Pro práci s předlohami je připraven
vestavený deskový skener, který je obohacen o automatický podavač pro
zpracování vícestránkových dokumentů. Vyšší hardwarové rozlišení skeneru
přináší potřebnou přesnost, ve vyšším nastavení však zároveň zpomaluje proces
kopírování v barevném režimu. Výrobek je vybaven zadním podavačem pro 150 archů
formátu A4 a předním výstupem s možností uložení 50 výtisků. ADF podavač
skeneru umožňuje založit až 30 listů předlohy.
Tisková mechanika pracuje v pěti různých režimech, přičemž nejnižší a nejvyšší
nastavení je přístupné jen v nabídce pro pokročilé uživatele. Nejnižší režim
přitom zhruba odpovídá rychlému tisku (jeho volbou může uživatel uspořit pouze
několik desetin sekundy) a maximální rozlišení 4 800 x 1 200 dpi je vhodné jen
pro tisk na speciální fotopapíry. Ovládací panel před deskovým skenerem s
obsluhou komunikuje česky, přibyla na něm však tlačítka pro faxový provoz.
Majitelům digitálních fotoaparátů se jistě zalíbí zásuvky pro karty SmartMedia,
CompactFlash, Memory Stick, SD i MMC a možnost přímého tisku pořízených
digitálních snímků. A jak si vedl tento výrobek v našich testech? O přesnosti
skeneru jsme již hovořili, takže zbývá zdůraznit velmi dobrou práci s barvami,
v níž tento produkt porazil všechny ostatní účastníky testu. Pochvalu si Canon
MPC 730 zaslouží i za nejrychlejší a přitom dostatečně kvalitní zhotovení
monochromatických kopií a výtisků v rozličných pracovních režimech. Ne zcela
spokojeni jsme byli s kopírováním vícestránkových barevných dokumentů s delší
dobou tisku. Cena produktu také nepatří k silným stránkám tohoto zařízení,
odpovídá však nabízené produktivitě práce. Náklady na tisk patří k nejnižším v
kategorii výrobků a navíc jsou reálné, protože tisková mechanika je vybavena
oddělenými kazetami jednotlivých inkoustových barev.

Epson CX 3200
Do domácnosti nebo malé kanceláře zřejmě míří novinka společnosti Epson
multifunkční zařízení CX 3200. Ovládací panel s alfanumerickým displejem a
několika tlačítky naznačuje, že model CX 3200 nepodporuje faxový provoz,
ostatní funkce multifunkčního výrobku zvládne bez problémů. Zadní podavač je
připraven pro uložení 100 listů formátu A4, přední výklopný zásobník by měl bez
problémů postačit k uchování 50 výtisků. Deskový skener s průměrným hardwarovým
rozlišením měl při testu drobné problémy se správným zachycením detailů, ale v
porovnání s konkurencí si dobře poradil se správným zobrazením barev. Ani
rychlost snímání nebyla pro skener výrazným problémem. Inkoustová tisková hlava
může tisknout v rozlišení 2 880 x 720 dpi černobíle i barevně, s použitím
speciálních médií lze pořídit i výtisky v nastavení 5 760 x 720 dpi. Pracuje
přitom se samostatným černým a sdruženým barevným zásobníkem. Epson CX 3200
není vybaven slotem pro paměťové karty, z počítače však dokáže fotografie
vytisknout a nemá přitom problémy s kvalitou tisku. Nízká tisková rozlišení
propůjčují výrobku dostatečnou rychlost při opakovaném zhotovení barevných
výtisků, na konkurenci však nestačí při černobílém tisku. Při sledování prvního
výtisku bylo zřejmé, že tiskárna ztrácí potřebný čas při přípravě tiskové
úlohy, v jednotlivých režimech se doba od spuštění tisku do zasunutí papíru z
podavače pohybovala v rozmezí 7-10 sekund. Následné zpracování výtisku již
probíhalo rychle, avšak prvotní zdržení se jen zřídka podařilo dohnat. Ke
kladům výrobku můžeme bez váhání zařadit nízkou pořizovací cenu, která byla
nejnižší v testu. Vysoké hodnocení si produkt zaslouží za velmi dobře
zpracované programové vybavení, které napomáhá snadnému pochopení a řízení
jednotlivých funkcí z prostředí operačního systému. Pokud nepotřebujete
pracovat s vícestránkovými dokumenty nebo faxem, můžeme vám Epson CX 3200
doporučit. Mezi nevýhody tohoto stroje ale patří vysoké provozní náklady, které
jsou mnohdy dvakrát vyšší než u konkurence. Pokud potřebujete tisknout nebo
kopírovat často, pak se vám tento výrobek rozhodně nevyplatí.

HP OfficeJet 5110
Multifunkční produkty nejsou vždy postaveny na tiskovém stroji s přidaným
deskovým skenerem. Dokladem tohoto tvrzení může být HP OfficeJet 5110, který
pro snímání dokumentů využívá průchodový skener s rozlišením 600 x 600 ppi
hardwarově. Výhody průchodového skeneru jsou celkem zřejmé toto řešení je
vhodné i pro vícestránkové snímání, případně faxování a kopírování. Automatický
podavač dokumentů totiž může najednou pracovat s 20 listy předlohy. Nevýhody
jsou ale také jasné u průchodového skeneru budete bezradně stát s knihou nebo
časopisem, u nichž chcete bez poškození zkopírovat byť jedinou stránku. Jen
zřídka budete využívat funkci pro náhled skenovaného snímku, která je sice k
dispozici, ale zdržuje při práci, protože po náhledu je nutné originál znovu
založit do podavače dokumentů. Každé řešení má zkrátka svá pro a proti. Abychom
však příliš neodbočili od popisu výrobku, vrátíme se k pohledu na tiskovou
mechaniku. HP OfficeJet 5110 tiskne se samostatným černým zásobníkem a
sdruženou barevnou cartridgí, přístupový prostor k výměně barev je netradičně
umístěn v levé zadní části zařízení. Tiskárna pracuje v nastavení rychlého,
normálního a kvalitního tisku, disponuje nejvyšším rozlišením 600 x 600 dpi
černobíle a až 4 800 x 1 200 dpi barevně (při použití speciálních médií). Pro
zpracování textu postačí nízký pracovní režim, grafické tisky je třeba provádět
v normálním nastavení. Nejvyšší volba nepřináší při tisku na běžný papír
výrazné zlepšení kvality, podstatně ale prodlužuje dobu tisku. A jaké je
hodnocení výrobku? Nízké rozlišení skeneru zanechalo stopy v menší přesnosti u
snímaných předloh, příznivě však ovlivnilo dobu skenování v nízkém a středním
nastavení. Práce s barvami byla u tohoto zařízení jen průměrná. Při kopírování
předloh hodně záleží na zvoleném pracovním režimu rychlé a normální kopírování
je možné provozovat stejně rychle jako u většiny ostatních zařízení, vyšší
režim práci podstatně zpomaluje. Kvalita tisku je lehce nadprůměrná, pokud se
vyhnete zpracování dokumentů jen s černým inkoustem, budete s ní jistě
spokojeni. Pořizovací cena patří ke kladům tohoto výrobku, náklady na černobílý
tisk jsou bohužel vyšší, u barevného zpracování dokumentů jsou však příznivé.

HP OfficeJet 6110
Do druhé poloviny testu se podíváme společně s dalším výrobkem společnosti
Hewlett-Packard. Model s číselným označením 6110 se díky ceně řadí spíše k
dražším produktům v testu, má však uživateli co nabídnout. Skener s vyšším
pracovním rozlišením a 48bitovou barevnou hloubkou může snímat předlohy
položené na sklo, nebo umístěné do automatického podavače dokumentů pro 35
listů. Tisková mechanika pracuje standardně se čtyřmi inkoustovými barvami,
samostatná černá náplň však může být volitelně zaměněna za trojici
fotoinkoustů. Tiskárna pak dokáže tisknout prokreslenější snímky s větším
počtem dosažitelných barevných odstínů. Rychlost tisku 19 černobílých nebo 15
barevných stran A4 za minutu vypadá při rozmýšlení o nákupu velmi povzbudivě,
při testu se však skutečná rychlost od udávaných hodnot značně liší (tato
informace ale platí pro všechny testované produkty). HP OfficeJet 6110 nezaváhá
při kopírování ani faxování, díky zásuvkám pro paměťové karty je určen i pro
přímý tisk digitálních snímků. Ve volitelném vybavení lze k zařízení dokoupit
duplexní modul a následně zpracovávat oboustranné dokumenty. Ovládací panel s
tlačítky rozčleněnými podle jednotlivých funkcí je přehledný, na displeji však
budete češtinu hledat marně. Řídicí program HP Director na pracovní ploše
počítače v sobě sdružuje všechny funkce výrobku. Novější TWAIN rozhraní pro
skener již obsahuje změny v nastavení barev a umožňuje manipulaci s volbami
jasu i kontrastu. Vestavěný skener patří k lepším v našem testu, prokázal velmi
nízké hodnoty barevného šumu, průměrnou barevnou odchylku a výbornou přesnost
detailů. Ideálně pracuje v barevném režimu snímání dokumentů, při rozlišeních
300 a 600 ppi. Při testu kopírování jsme zaznamenali velmi dobrou kvalitu
kopií, která však byla doprovázena jen průměrnou rychlostí zpracování. Podobná
situace nastala i při hodnocení samotného tisku, neboť OfficeJet dokáže
tisknout pěkné stránky, ale ve vyšším nastavení potřebuje více času než
konkurenční produkty. Zatímco první výtisky nejsou silnou zbraní tohoto
zařízení, kontinuální tisk drobné nedostatky v rychlosti práce vyrovnává. Velmi
dobře vybavený OfficeJet 6110 je nabízen za 11 877 Kč, náklady na tisk a
kopírování bohužel nepatří k nejnižším.

HP OfficeJet 7140xi
Nejdražší výrobek v našem porovnávání svou cenou překračuje 22 000 Kč bez DPH a
mezi inkoustovými multifunkčními produkty patří k nejdražším na trhu. Zajímalo
nás proto, zda se nákup takového stroje vyplatí. První pohled na HP OfficeJet
7140xi naznačil, v čem je možné nalézt odlišnosti od konkurenčních zařízení
prodejní verze produktu totiž obsahuje doplňkový spodní podavač papíru a
oboustranný tiskový modul, které podstatně rozšiřují možnosti manipulace s
médii. Uživateli je tedy k dispozici prostor pro uložení 400 listů formátu A4 a
může si vybrat mezi jednostranným a oboustranným potiskem dokumentů. I zadní
strana OfficeJetu 7140xi napovídá, že stroj je připraven pro skupinu uživatelů,
protože standardní USB rozhraní je doplněno i ethernetovou zásuvkou. Tato
zásuvka může být volitelně zaměněna za paralelní rozhraní nebo bezdrátový
tiskový server. Tvůrci výrobku nezapomněli ani na majitele digitálních
fotoaparátů, kteří mohou využít pozice pro paměťové karty a přímo tisknout své
snímky i bez připojeného počítače. Skener s prodlouženou pracovní plochou 216 x
356 mm může snímat předlohy položené na skle, nebo využít automatického
podávání dokumentů z ADF modulu pro 50 stran předlohy. Tiskovou mechaniku tvoří
samostatné hlavy CMYK inkoustů s prodlouženou životností 16 000-32 000 výtisků,
černý inkoustový zásobník a barevný zásobník s azurovou, purpurovou a žlutou
barvou. Tiskárna může pracovat v maximálním rozlišení 2 400 x 1 200 dpi
černobíle a 4 800 x 1 200 dpi barevně s použitím speciálních fotopapírů.
Rychlost opakování by měla dosáhnout 22 monochromatických nebo 18 kolorovaných
stran A4 za minutu, naše testovací výtisky byly zpracovány pomaleji. Přesto
naměřená rychlost 14 textových stran za minutu i 8,9 barevné stránky s menší
grafikou patřila k nejlepším v testu. Tiskárna si dobře vedla v krajních (nízké
a vysoké) rozlišeních, v nichž dosahovala nejkratších časů prvního výtisku.
Skvěle si poradila i s kontinuálním tiskem 27 stran PDF souboru. Zařízení
výborně funguje i jako kopírka, přesvědčili jsme se totiž, že barevné
zpracování 6 stran předlohy zvládne 2x rychleji než nejbližší konkurent.
Nebudeme dále plýtvat chválou a zdůrazníme také slabiny tohoto výrobku. Patří k
nim trochu toporné ovládání skeneru bez rozšířených možností nastavení barev a
z toho vyplývající značná barevná nepřesnost. U kopírování tento fakt nevadí,
ale u archivace snímků jistě ano. Je škoda, že skener s výbornou přesností
detailů, který mnoho činností zvládne rychle, si s barvami tak špatně rozuměl.
Co dodat na závěr? Snad jen informaci o velmi nízkých provozních nákladech,
které činí 0,77 Kč u černobílého tisku a 2,51 Kč při barevném výstupu.

Lexmark X125
Představením multifunkčního výrobku společnosti Lexmark se vracíme do skupiny
levnějších zařízení. Lexmark X125 je navíc druhým produktem, který nenabízí
deskový skener, ale disponuje průchodovým snímáním dokumentů. Do jeho podavače
může uživatel zasunout 20 stran originálu a při doplňování papíru v zadním
podavači třeba postupně vytisknout 99 kopií každého listu. Skener nedisponuje
vysokým rozlišením, dokáže rychle pracovat ve stupních šedé nebo v nízkém
nastavení, barevné snímání jej však sráží do průměru většiny ostatních
produktů. Poměrně značné problémy měl skener se správným zachováním barev a v
hodnocení průměrné i maximální barevné odchylky skončil nejhorší. Rychlost
kopírování není ovlivněna jen skenerem, ale také tiskovou mechanikou. V tomto
případě se jedná o samostatnou černou inkoustovou kazetu, kterou v zásuvce
zásobníků doprovází tříbarevná cartridge. Černý zásobník může být volitelně
zaměněn za kazetu s fotoinkousty. Při testu jsme měli k dispozici jen
standardní náplně a tisk fotografií ve vyšší kvalitě jsme proto nemohli
vyzkoušet. Neodepřeli jsme si však srovnání rychlosti a kvality tisku. Z měření
je zřejmé, že Lexmark X125 si výborně poradí s černobílým tiskem textových
dokumentů s drobnou grafikou, ale jakékoliv zařazení barev jej téměř
trojnásobně zpomalí. Tato skutečnost byla nejvíce patrná při kontinuálním
tisku, neboť naměřený čas 47 minut je 2 až 4x delší než při testu ostatních
zařízení. Pro černobílé kopírování a tisk tedy můžeme Lexmark X125 doporučit,
pokud se však chystáte na častý barevný tisk, připravte se na velmi dlouhé
prodlevy, které podstatně překračují čekání na výtisk u ostatních zařízení.
Abychom na závěr jen nevyčítali nedostatky, zmíníme se i o několika kladných
vlastnostech. Patří k nim velmi dobře řešený ovladač na pracovní ploše
počítače, s nímž je možné měnit kvalitu a rychlost kopírování či tisku, a
rozhodně sem musíme zařadit i nízké, a proto výhodné provozní náklady.

Lexmark X5150
Levnějším z dvojice zařízení Lexmark je model s označením X5150. V produktu
není zabudován fax, s nímž by bylo možné odesílat či přijímat zprávy, a
průchodový skener byl zaměněn za deskový typ s poněkud nezvyklým rozlišením 2
400 x 600 ppi při 48bitové barevné hloubce. Rozdílná je také interní tisková
mechanika, která sice pracuje s černou a barevnou inkoustovou cartridgí, ale
nabízí vyšší maximální rozlišení 4 800 x 1 200 při tisku na fotopapíry a
využívá jiného typu zásobníků. Přístroj s povedeným designem se od ostatních
výrobků odlišuje umístěním ovládacího panelu, který není předsunut před skener
nebo nad něj, ale zaujímá své místo na pravé straně víka skeneru. Dvouřádkový
displej, pod nímž jsou umístěny navigační klávesy a tlačítka rychlé obsluhy, je
díky svému naklonění dobře čitelný. Zadní podavač papíru je připraven k uložení
100 papírů formátu A4, spodní výsuvná odkládací přihrádka může zachytit až 50
výtisků. Při práci nás skener překvapil přesností, ne však správným zpracováním
barev. Rychlost snímání v náhledovém režimu a nastavení do 600 ppi patří k
výhodám tohoto výrobku, méně spokojenosti jsme projevili při sledování práce v
rozlišení od 1 200 ppi. S přístrojem lze rychle kopírovat barevné předlohy,
krátká doba zhotovení kopie však zanechává stopy na celkové kvalitě a pro
vážnou práci můžeme doporučit střední nebo vyšší nastavení s delší dobou
čekání. Podobné doporučení platí i pro tisk dokumentů, kde volba 300 x 600 dpi
postačuje pro textové dokumenty, ale u grafických prvků je vhodné zvolit
alespoň 600 x 600 dpi. Nejvyšší nastavení 2 400 x 1 200 pro obyčejný papír nebo
4 800 x 1 200 pro fotopapír se vyplatí využít jen pro celostránkové rastrové
fotografie. Lexmark X5150 je v mnoha hlediscích rychlejší než dříve popisovaný
model X125. Nenabízí sice fax, ale pokud odesílání a příjem zpráv
nepotřebujete, pak ve zbývajících funkcích vyhoví lépe. Je pravda, že při
nákupu ušetříte několik stokorun, ale nemusíte je rychle utratit. Budou se vám
hodit při nákupu spotřebního materiálu. Provozní náklady u barevného tisku
výrazně nevybočují z průměru, ale černobílé zpracování dokumentů celkový provoz
prodražuje.

Multifunkční zařízení
Canon MPC 730
HP OfficeJet 7140xi
V testu multifunkčních zařízení nás zaujala dvojice výrobků, které svou
konstrukcí, prokázaným výkonem a programovým vybavením mohou nejlépe vyhovět
náročnějšímu kancelářskému provozu. Při výběru jsme věnovali pozornost
pořizovacím a provozním nákladům i předpokládanému měsíčnímu zatížení a vybrali
jsme dva favority. Prvním produktem je Canon MPC 730, neboť své kvality
prokázal v rychlosti tisku i kopírování. Druhým oceněným výrobkem se stal HP
OfficeJet 7140xi, jehož rychlost práce je rovněž výborná, ale navíc exceluje ve
velmi příznivých provozních nákladech.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.