Vysokorychlostní přenosy dat

EuroTel, zatím jako jediný operátor na našem trhu, nabízí nejmodernější technologie, které zákazníkům umožňují...


EuroTel, zatím jako jediný operátor na našem trhu, nabízí nejmodernější
technologie, které zákazníkům umožňují rychlejší datové přenosy. Využívá
veškerých dostupných řešení pro další vylepšování stávajících služeb. Ve své
nabídce má nejen o 50 % rychlejší přenos dat, Mobile Internet, faxové služby,
WAP, ale i HSCSD datový přenos rychlostí až 43,2 Kb/s. A u stávající nabídky se
nehodlá zastavit.
První kolo zrychlování 14,4 Kb/s
GSM ve svých počátcích nabízelo datové přenosy rychlostí 9,6 Kb/s. Tento
standard přenosu dat se označoval CSD (Circuit Switched Data). To je dnes
zákazníky vnímáno jako hlavní limitující faktor, který brání širšímu využití.
V září loňského roku se EuroTel stal jedním z prvních provozovatelů GSM sítí
(zároveň prvním a jediným u nás), kteří umožnili zvýšení rychlosti o 50 % na
14,4 Kb/s. Jednalo se o první etapu implementace technologií HSCSD (High Speed
Circuit Switched Data). Ačkoliv tato rychlost je stále menší, než na jakou jsme
zvyklí z pevných sítí, jedná se již o podstatné zrychlení. Zrychlení je
dosaženo jiným kódováním dat pro přenos mezi mobilním terminálem a základnovou
stanicí.
Rychlost 14,4 Kb/s podporují například telefony Nokia 6150, 7110, 9110,
CardPhone 2.0 a telefon Motorola Timeport L7089. Podporu lze očekávat také u
většiny nově uváděných high-tech telefonů, které přijdou na trh letos.
Jelikož přístup na WAP je uvnitř sítě realizován stejně jako datový hovor, je
urychlen i přístup ke stránkám WAPu. EuroTel díky padesátiprocentnímu zvýšení
přenosové rychlosti nabízí nejrychlejší přístup k WAPu v ČR.
Pro uživatele je podstatné, že technologie pro vysokorychlostní datové přenosy
HSCSD je k dispozici na celém území pokrytém signálem sítě EuroTel (EuroTel
pokrývá signálem území, na němž žije 99 % obyvatelstva České republiky).
Problémy nenastávají ani při datovém provozu z pohyblivého terminálu, kdy je
datový hovor přepojován z jedné základnové stanice na jinou. Vzhledem k tomu,
že použitý způsob kódování dat na rádiovém rozhraní je méně odolný vůči chybám
a výpadkům, mohou teoreticky nastat problémy s přenosovou rychlostí v
okrajových částech buněk sítě GSM, kde je signál slabý. EuroTel však vynaložil
obrovské investice nejen do rozsáhlosti, ale i do hustoty sítě. Vzhledem k
tomu, že se území pokrytá buňkami sítě EuroTel GSM Global do značné míry
překrývají, je možnost chyb nebo výpadků víceméně eliminována.
Přenosová rychlost 14,4 Kb/s je maximální čistou přenosovou rychlostí dat. Pro
přenos různých servisních informací, které řídí přenos dat v síti GSM
(synchronizační informace), a pro korekci chyb je použita zbývající kapacita z
celkových 22,8 Kb/s.
Druhé kolo zrychlování 43,2 Kb/s
Další zrychlení datových přenosů se uskutečnilo v březnu tohoto roku. V té době
byla v síti EuroTelu dokončena druhá fáze implementace technologie HSCSD. Ta
posunula možnost přenosu dat až na hranici 43,2 Kb/s.
Základní myšlenkou technologie HSCSD je spojení několika logických kanálů v
síti GSM. Tím je možné docílit určitého násobku základní přenosové rychlosti,
kterou je rychlost 14,4 Kb/s. Jelikož přenos po dílčích logických kanálech je v
podstatě stejný, platí zde vše, co bylo řečeno výše u technologie 14,4 Kb/s.
Technologie HSCSD obecně umožňuje mnoho různých kombinací spojení kanálů.
Současný způsob implementace a současné terminály podporují dvě možnosti.
První možností je použití dvou logických kanálů pro příjem dat a dvou kanálů
pro vysílání dat. Tak je možné dosáhnout v obou směrech rychlosti 28,8 Kb/s.
Tento způsob přenosu dat se nazývá symetrický. Je vhodný pro použití, kde bude
odchozí datový tok přibližně stejný, jako tok příchozí. To může být práce s
elektronickou poštou anebo synchronizace databáze v notebooku s databází ve
firmě.
Druhou možností je použití tří logických kanálů pro příjem dat a jednoho kanálu
pro jejich vysílání. To tedy znamená, že příjem dat je možný rychlostí 43,2
Kb/s a pro odesílání dat se používá pouze rychlost 14,4 Kb/s. Tento způsob
přenosu dat je označován jako asymetrický, protože pro příjem dat a jejich
odesílání je používána jiná rychlost. Je vhodný v situaci, kdy větší množství
dat přijímáte, než odesíláte. Takovýto přenos je typický například pro
prohlížení internetových stránek.
Pro využití těchto přenosových rychlostí je ale nutné vlastnit speciální
telefon nebo přesněji speciální terminál. K dispozici je zatím jediný Nokia
CardPhone 2.0. To je speciální modem, který se vkládá jako PCMCIA karta přímo
do notebooku. Terminál je napájen přímo z notebooku a SIM karta se vkládá do
terminálu. Tento terminál pracuje v sítích GSM 900 MHz i 1 800 MHz. Pokud se k
tomuto terminálu připojí hands-free sada, je možné jej použít také jako
telefon. K tomuto terminálu je také dodáván veškerý potřebný software pro
datovou komunikaci a mobilní připojení k Internetu. Ohlášena jsou ale další
zařízení od jiných výrobců (např. od Ericssonu), která budou technologii
přenosu dat rychlostí 43,2 Kb/s také podporovat.
Podstatným rozdílem oproti jiným technologiím pro rychlý přenos dat je, že výše
uvedené rychlosti jsou v rámci sítě GSM garantované. Příslušné přenosové pásmo
je totiž po dobu sestaveného datového hovoru rezervováno na všech síťových
prvcích.
Jelikož tuto technologii implementují i další evropští operátoři, bude možné
rychlé datové přenosy používat také v zahraničních sítích.
Vzhledem k tomu, že jsou tyto rychlé datové přenosy tarifikovány stejně jako
přenosy pomalé, jsou ve své podstatě levnější, neboť za stejné peníze přenesete
větší množství dat. Pokud data přenášíte často, může se vám investice do
datového terminálu rychle vrátit. Ostatně, přenosová rychlost i cena v podstatě
konkurují i běžné pevné síti.
Třetí kolo je již za dveřmi
Třetí kolo přichází s myšlenkou přenášet data po paketech podobně, jako jsou
přenášena třeba v počítačových sítích. Tato technologie nazývaná GPRS (General
Packet Radio Service) zásadně mění způsob přenosu dat v mobilní síti. Všechny
doposud používané technologie přenášejí data po vyhrazených okruzích, stejně
jako jsou v telefonních sítích přenášeny hlasové hovory. U GPRS v okamžiku, kdy
bude potřeba přenést nějaká data, dojde na krátkou chvíli ke komunikaci mezi
terminálem a základnovou stanicí a jinak zůstává přenosová kapacita sítě volná.
Tato technologie bude dostupná někdy v 2. polovině tohoto roku. Hlavní problém
není v tuto chvíli na straně sítě oba operátoři jsou na spuštění této
technologie technicky v podstatě připraveni. Problém spočívá v tom, že na trhu
zatím není jediný dostupný mobilní terminál s podporou GPRS. Několik jich však
výrobci ohlásili a usilovně na nich pracují.
Nutno ale podotknout, že v okamžiku spuštění nebude ještě GPRS rychlejší než
HSCSD. Přesná rychlost bude z počátku spíše záležet na dostupných mobilních
terminálech. Teprve později bude tato rychlost navyšována. Dosažení teoretické
hranice přenosové rychlosti při použití technologie GPRS 178 kbit/s, je
prozatím v nedohlednu.
Hlavní výhodou GPRS, kterou EuroTel poskytne svým zákazníkům hned od počátku,
bude "permanentní připojení" bez nutnosti čekat na vytáčení a navázání spojení.
Takové připojení nebude síť nijak zatěžovat data budou sítí procházet výhradně
v okamžiku samotného přenosu, jinak zůstanou přenosové kanály volné.
Technologie GPRS umožňuje také odlišný mechanismus tarifikace. Poplatky za
přenos dat lze totiž odvozovat od objemu přenesených dat nikoliv od času, jako
je tomu dosud.
Zbývá jen dodat, že GPRS bude u EuroTelu komerčně dostupné někdy v průběhu
letošního roku.
0 1157 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.