Vystavujte s přehledem

Překotný vývoj výstavnictví, k němuž došlo po roce 1989, přinesl nejen ojedinělou možnost shlédnout novinky v nep


Překotný vývoj výstavnictví, k němuž došlo po roce 1989, přinesl nejen
ojedinělou možnost shlédnout novinky v nepřeberné škále oborů, jakožto i
možnost prezentovat vlastní výrobky a služby po boku naší i světové konkurence,
ale vnesl do našeho výstavnictví i pořádný chaos. Možná to vypadá jako zbytečně
přehnané tvrzení, ale díky dezorganizaci, která na tomto poli vládla, bylo
možné například navštívit v jednom týdnu v Praze hned tři výstavy stejného
zaměření. Nebo se dát zlákat mezinárodním veletrhem, kde zahraničí
reprezentovali vietnamští obchodníci a výstava probíhala v prodejních
prostorách obchodního domu.
Není sporu o tom, že se výstavy a veletrhy staly nepostradatelným médiem,
umožňujícím soustředit na jedné ploše aktuální nabídku produktů a služeb v
daném oboru, a dostat v jednu dobu a na jedno místo nabídku i poptávku,
odborníky i laickou veřejnost. Každá firma, která chce uspět, musí rychle
zjistit, jaké spektrum výstav se v jejím oboru nabízí, a zároveň z nich určit
ty, na nichž nesmí chybět. Pokud ale vládne v organizačním kalendáři veletrhů a
výstav takový chaos, jaký donedávna panoval v České republice, je velmi těžké
určit ty nejlepší a nejnavštěvovanější výstavy, a to nejen pro naše firmy, ale
hlavně pro zahraniční partnery. Bez jejich přítomnosti ovšem výstavy ztrácejí
prestiž a lesk.
Situací se proto začala zabývat Hospodářská komora ČR, která v dubnu roku 1997
ustavila Sekci veletrhů a výstav. Ta začala jednotlivé výstavy zařazovat do
kategorií, a posléze přistoupila k výběru a záštitě těch akcí, které splňují
základní kritéria auditu podle Unie pro mezinárodní veletrhy (UFI) a metodiky
FMK/SOVA. Přehlednost a řád, který se snaží dát našemu výstavnictví, se vtělil
do právě nyní vycházejícího Oficiálního katalogu veletrhů a výstav ČR. Katalog
vznikl ve spolupráci se společností Výstavnictví, která ho sestavila, a se
společností Amasia Expo, zabývající se audity vybraných veletrhů a výstav.
Máme tedy letos k dispozici pěkný a přehledný katalog, tříděný podle několika
hledisek, doplněný kalendáriem a publicistickou částí, kde se prezentuje Sekce
výstav a veletrhů Hospodářské komory ČR a nachází se zde i stať o auditech,
které zajišťuje agentura Amasia.
Jenže... jenže i v tom nejkrásnějším katalogu se hledá pomaleji, než v
elektronické databázi. Je tedy logické, že tvůrci katalogu nezapomněli na
Internet. Vznikla tak nová adresa http:// www.expo.cz, na které měla být do
konce ledna k dispozici nejen elektronická podoba katalogu, ale i nejrůznější
služby. Pro návštěvníky by to znamenalo nejen možnost rychlé orientace a
vyhledávání zadaných údajů, ale i možnost zadání vlastního filtru, díky němuž
by pomocí elektronické pošty mohli být upozorňováni na termíny konání určených
výstav, a to včetně ohlašování neplánovaných změn. I pořadatelé výstav by si
přišli na své díky možnosti zveřejňování potřebných informací a formulářů by se
zrychlily a zefektivnily jejich kontakty s vystavovateli, mohli by uveřejňovat
informace o auditech svých výstav, případně i tiskové zprávy. Zkrátka by
nepřišli ani realizační firmy, které by na těchto stránkách mohly umístit
prezentaci svých služeb.
Není to špatné, že? Má to ale jeden háček. Stránky jsou zatím zcela pasivní, a
své očekávané služby pouze inzerují. Můžeme si jen přát, aby brzy ožily, a
staly se tak vítaným průvodcem v nové výstavnické sezoně.(dar)
8 0224 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.