Vysvětlivky - Právní subjektivita

(a. s., s. r. o., org. složka) Vlastnická struktura určení vlastníka firmy: C česká CZK česká se zahraničním kapit...


(a. s., s. r. o., org. složka)
Vlastnická struktura určení vlastníka firmy: C česká CZK česká se zahraničním
kapitálem ZP pobočka zahraniční firmy
Kategorie stručná charakteristika zaměření firmy uvedená dle následujících kódů
(lze použít označení i více kategorií):
VS výrobce SW:
VK kancelářský (OS, aplikace, vývojová prostředí)
VP podnikový (databáze, aplikace)
VH výrobce HW:
PC výrobci PC (desktopy, notebooky, PC servery)
SR výrobci serverů
DS datové komunikace
D distributor
DE dealer
P prodej koncovému uživateli
ITS služby IT:
SI systémová integrace
I implementace
PS provozní služby
PU podpora a údržba
P poradenství
SK školení IT
ISP poskytovatel Internetu
TO telekomunikační operátor
Explanatory
Legal Status: a. s. joint stock company s. r. o. limited liability company
Ownership Structure the companys owner: C Czech owners CZK Czech owners plus a
foreign equity ZP local branch of a foreign company
Category brief profile of the company in accordance with the following codes
(more codes can be used at a time)
VS Software Manufacturers:
VK office applications (operating systems, applications, development
environments)
VP company software (databases, applications)
VH Hardware Manufacturers:
PC manufacturer of PCs (desktops, notebooks, PC servers)
SR servers manufacturer
DS data communications
D Distributor
DE Dealers
P Retailing to End-users:
ITS IT Services:
SI system integration
I implementation
PS operational services
PU support and maintenance
P consulting
SK IT training and instruction
ISP Internet provider
TO Telecommunication Operator

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.