Vytváření prostoru pro velké množství dat

Jestliže plánujete, že váš podnik přestěhujete na Internet, pravděpodobně jste pečlivě zvážili, jaký webový ser...


Jestliže plánujete, že váš podnik přestěhujete na Internet, pravděpodobně jste
pečlivě zvážili, jaký webový server koupit, posoudili jste výhody různých
balíků pro internetovou komerci a rozhodli jste se, jakým způsobem budete
nabízet vaše produkty on-line komunitě. Mysleli jste však na to, kam umístit
gigabajty dat, kterými váš webový obchod náhle začne bombardovat síť?
Síťová paměť je při budování podnikových sítí často opomíjena. Ačkoliv se to
však snad může zdát těžko pochopitelným, místo, kam ve vašem podniku ukládáte
data, a způsob, jakým je ukládáte, může mít na váš podnik vážný dopad.
Informace se totiž pro většinu společností stále rychleji stávají životně
důležitými. Objem ukládaných dat každý rok astronomicky roste současně se
vznikem nových Webů, které každý měsíc uskutečňují tisíce obchodních transakcí,
extranetů, které ve stále větší míře využívají graficky náročné stránky
obohacené o zvuk a video, a intranetů, v nichž jsou udržovány elektronické
verze formulářů a příruček společností.
Aby byl vyřešen tento problém, musejí být tyto gigabajty dat rovněž přístupné
uživatelům nacházejícím se kdekoliv v síti, kteří například musejí být schopni
změnit obsah Webu v okamžiku, kdy zjistí nějakou informaci, nebo vyvolat
zákaznický soubor, aby mohli reagovat na stížnost.
Avšak pouhé nalezení centralizovaného a přístupného skladiště pro veškeré
informace, které se prodírají vaší sítí, nepostačuje musíte být schopni snadno
spravovat jak paměťová zařízení, tak i data, která jsou v nich uložena.
Varianta NAS
Od roku 1996 byla nejlepší volbou pro síťovou paměť takzvaná NAS (Network
Attached Storage). NAS je platformově závislý server nebo skupina serverů
vyčleněných pro paměťové služby, který vaši síť obohatí o gigabajty nezbytného
diskového prostoru stejně snadno, jako kdybyste doplnili novou tiskárnu.
Protože však musí být paměť NAS spravována samostatně, může se pro rostoucí
podnik stát příliš komplikovaným řešením ukládání dat. Je velmi vhodná pro
pracovní skupinu či oddělení, pokud se skládá z řekněme cca pěti serverů. Ve
větší konfiguraci se však stává těžkopádnou.
NAS má konkurenta
Koncem roku 1998 se na trhu objevilo nové řešení problému síťové paměti v
podobě Storage Area Network (SAN), slibující eliminovat omezení NAS. SAN je
sítí s neomezenou paměťovou kapacitou, oddělenou od LAN. Je ideálním
centralizovaným paměťovým systémem pro podnik.
Idea SAN je založena na velmi jednoduchém principu: Jakýkoliv server si může
vyměňovat data s jakýmkoliv paměťovým zařízením, a to bez omezení způsobovaných
architekturou NAS. SAN nebude uchovávat pouze obsahy vašich webových serverů,
extranetu a intranetu, ale umožní vám též spravovat veškerá tato data z
jediného centrálního bodu.
Jak to funguje
Stejně jako samostatná síť obsahuje i SAN paměťová zařízení, jako jsou servery
a disková pole, rychlý síťový spoj, obvykle založený na technologii Fibre
Channel, rozbočovače a přepínače zajišťující provoz na tomto kanálu, směrovače
pro vzájemné propojení datových zařízení a software, který všechny tyto
komponenty stmeluje dohromady.
Protože jsou paměťová zařízení sítě SAN přímo připojena k SAN přičemž vytvářejí
paměťovou základnu, ze které může čerpat data každý server veškerá paměť sítě
SAN může být spravována centrálně. Centrální správa přitom pochopitelně znamená
levnější administraci podnikových dat.
Páteří této samostatné sítě je obvykle smyčka Fibre Channel, která propojuje
servery a datová zařízení. Pokud použijete více smyček, můžete vytvořit
redundantní topografie sítí, které jsou odolné proti poruchám. Ke stejnému
paměťovému zařízení mohou mít prostřednictvím dvou samostatných smyček přístup
dva servery. Jestliže se jeden ze serverů porouchá, uživatel může i nadále
přistupovat k datům prostřednictvím druhého serveru.
Porovnání SAN a NAS
Nejvýznamnější rozdíl mezi SAN a NAS je ve způsobu, jakým si paměťová zařízení
a servery navzájem vyměňují data. Systém NAS je založen na SCSI propojeních z
bodu do bodu mezi serverem a datovými zařízeními. Každý server NAS se k síti
LAN připojuje pomocí standardních síťových protokolů, například TCP/ /IP, a
monitoruje datové přenosy mezi datovými zařízeními a jinými uzly v síti.
To však omezuje přístup k datům, který je možný jen prostřednictvím
specializovaného serveru NAS. Jestliže chtějí k tomuto serveru přistupovat
ostatní uzly, data musejí projít sítí LAN, což zvyšuje intenzitu provozu na
LAN, neboť data putují ze serveru do serveru právě prostřednictvím této lokální
sítě.
Síť SAN obchází problém konfliktních požadavků na šířku pásma použitím
propojení čehokoliv s čímkoliv. Na rozdíl od systému NAS, SAN nepoužívá pro
přenos dat mezi servery a zařízeními stávající síť LAN. Data putují po síti
SAN, aniž by ovlivňovala síť LAN.
Na síti SAN může být v provozu kompletní síťové zálohování, které nikterak
nenarušuje provoz aplikací, což je obrovská výhoda pro společnosti provozující
podnikatelskou činnost po 24 hodin denně. Protože SAN používá extrémně rychlý
komunikační protokol, rovněž dochází k dramatické redukci času potřebného na
vytvoření úplné zálohy.
Kromě toho omezují SCSI spoje systému NAS počet zařízení, která lze připojit k
serveru na 16 pro každý řadič SCSI. Zvětšení kapacity paměti a rovněž intenzity
bolesti hlavy managementu za tuto hranici znamená doplnění nového propojení se
serverem nebo nového serveru. A SCSI je pomalé v systému NAS je maximální
rychlost přenosu dat obvykle 80 Mb/s.
Nový standard Fibre Channel navržený pro SAN, Fibre Channel Arbitrated Loop
(FC-AL), může zprostředkovat připojení až 126 zařízení a přenášet data
rychlostí 200 Mb/s, což několikrát převyšuje výkon systému NAS. Standard FC-AL
je rychlejší než Fast Ethernet a jeho další verze slibují výkon až na hranici,
která bude čtyřikrát převyšovat rychlost současnou.
Dalším omezením systému NAS, které SAN odstraňuje, je možná vzdálenost mezi
serverem a pamětí. Společnosti často dávají přednost izolaci svých dat v
místnosti s omezeným přístupem, avšak maximální vzdálenost 25 metrů, kterou
umožňuje SCSI, toto řešení znemožňuje. Síť SAN vybavená standardem FC-AL
zvyšuje, v případě jediné smyčky, možnou vzdálenost z 25 metrů na úžasných 10
kilometrů, což umožňuje vytvořit slušný bezpečnostní odstup mezi servery a
datovými zařízeními.
Role podniku
Pro společnosti s rostoucími paměťovými potřebami dával přechod na systém NAS
smysl tento systém se snadno instaluje, je cenově dostupný a je založen na
vyzrálých technologiích. Protože je však správa systémů NAS nákladná a
komplikovaná, tyto systémy se lépe hodí pro uspokojování paměťových potřeb
oddělení. Pokud potřebujete ukládat terabajty, měli byste vaše data přestěhovat
do sítě SAN, která může být spravována a rozšiřována nezávisle na serverech a
síti LAN.
Pokud již máte nainstalován systém NAS, můžete vaše stávající zařízení
upgradovat na SAN. SAN používá pro správu propojení s různými zařízeními
směrování dat. Směrování dat umožňuje nově implementované síti SAN, aby se
připojila ke stávajícím sítím a systémům NAS. Síť SAN je schopna konvertovat
datový provoz z jednoho protokolu do jiného pomocí směrovače, jenž propojuje
zařízení Fibre Channel se zařízením SCSI.
Použijete-li například můstek Fibre-to-SCSI, můžete vdechnout nový život
stávajícím paměťovým zařízením SCSI a o jejich kapacitu rozšířit paměťovou
základnu spravovanou sítí SAN. Směrovače jsou důležitou složkou sítě SAN,
protože zajišťují opakovanou použitelnost stávajících zařízení pracujících s
paměťovými médii, včetně interoperability se stávajícími sítěmi. Rovněž
umožňují, aby síť SAN spolupracovala s hlavními protokoly používanými v
podniku, včetně protokolu ATM a Ethernetu.
Přítomnost samostatné paměťové sítě rovněž snižuje zatížení výhradně datových
aplikací, k nimž patří například zálohování prováděné z vaší sítě LAN.
Důležitější je to, že síť SAN se musí postarat pouze o těžký datový provoz a
nikoliv o interakce s uživateli. Proto může být optimalizována tak, aby
poskytla šířku pásma a flexibilitu, kterou uvedený těžký datový provoz vyžaduje.
Technologie v praxi
Jestliže se rozhodnete, že vašim potřebám lépe vyhoví systém NAS, implementace
tohoto řešení bude jednoduchá. Přidání nového systému NAS do vaší sítě nebude
vyžadovat příliš velké úsilí a nebude o mnoho dražší než instalace síťové
tiskárny. Nejobtížnějším aspektem bude redistribuce uložených dat do nové
skříně. A můžete si rovněž přát usnadnit si své zálohovací aktivity pomocí
systému NAS vybaveného páskovou mechanikou.
Avšak implementace sítě SAN není tak snadná, poněvadž musíte vybudovat síť
paměťových zařízení a serverů, které je třeba připojit k vaší stávající
infrastruktuře. A co je ještě důležitější, vytvoření sítě SAN znamená nákup
samostatných stavebních bloků celé technologie, která se stále vyvíjí.
V pozadí SANu čekají na svou příležitost boxeři těžké váhy. Zhruba před rokem a
čtvrt oznámily velké společnosti podnikající v oboru paměťových systémů včetně
společností StorageTek, Veritas a Legato plány stavět zařízení slučitelná s
technologií SAN a vyvíjet software pro správu paměti. O pár měsíců později
několik velkých hráčů na poli stavby sítí včetně Compaqu, 3Comu a Sunu oznámilo
své záměry vyvíjet takové produkty, jako jsou rozbočovače, přepínače a servery,
které mají sloužit pro budování sítí SAN. Většina významných hráčů na tomto
poli již uvedla na trh sanovské produkty, konkrétní implementace se však
dodavatel od dodavatele liší.
Například někteří dodavatelé paměťových zařízení včetně společnosti StorageTek
podporují infrastrukturu SAN, která může být otevřená pro různé současné i
budoucí technologie. Společnost StorageTek prosazuje Virtual Intelligent
Storage Architecture (virtuální inteligentní paměťovou architekturu) VISTA,
otevřený, info-centrický přístup k síti SAN, jenž definuje samostatné vrstvy
pro každou komponentu.
Avšak "otevřenost" má různý význam v závislosti na dodavateli technologie SAN.
Přístup společnosti StorageTek je hájen firmami vzbuzujícími respekt, například
Compaqem, Sunem a Veritasem. Ty souhlasí s tezí, že paměťové zařízení by mělo
být "bezešvým způsobem" připojeno k jasně definované, obecné kostře.
Avšak jiné společnosti vyrábějící paměťová zařízení, jako například EMC,
favorizují přístup stavějící do centra zařízení, v rámci něhož by měla být
vyvinuta kompatibilita mezi servery a stávajícím softwarem pro správu paměti.
Aby se tato problematika ještě více zkomplikovala, tak přestože většina
dodavatelů technologie SAN podporuje standard FC-AL, firma IBM navrhuje jiné
řešení SAN, založené na Serial Storage Architecture (SSA).
Pomalý postup
Nasadit dnes technologii SAN ve vašem podniku vyžaduje pečlivé posouzení a
pravděpodobně budete muset vyhledat profesionální pomoc vašeho primárního
dodavatele této technologie. Bez ohledu na to, jakého dodavatele paměťových
zařízení si vyberete, byste si měli vybrat zařízení, která jsou kompatibilní s
vaší stávající infrastrukturou, a taková, která pravděpodobně přežijí
technologické změny.
Současně s tím, jak narůstá objem uložených informací, což generuje poptávku po
vyšší flexibilitě a lepší možnosti správy dat, se může technologie SAN ukázat
správným řešením vašeho paměťového dilematu. SAN disponuje potenciálem lepší
škálovatelnosti a spravovatelnosti než NAS.
Potřebujete SAN? Na tuto otázku dá odpověď analýza zázemí vaší společnosti.
Jestliže vaše společnost draze platí za prostoje vzniklé čekáním na dokončení
záloh, technologie SAN může tyto náklady dramaticky snížit. SAN může rovněž
zredukovat náklady na správu vašich paměťových zařízení. Jestliže se šířka
pásma vaší sítě LAN trvale rozšiřuje bez patrných známek stagnace, pak
samostatná síť pro data by mohla znamenat pro potřeby vaší společnosti průlom.
Technologie SAN rovněž nabízí spolehlivou metodu, jak se vypořádat s vašimi
problémy obnovy dat po havárii. I když vaše společnost v současné době
nevykazuje žádný z těchto příznaků, ale objem vaší paměti se nafukuje, možná
začnete uvažovat o technologii SAN, abyste se připravili na budoucnost vaší
sítě.
Nas a san pod lupou
Systém NAS (Network Attached Storage) je navržen tak, aby poskytl bezproblémové
a spolehlivé rozšíření malých sítí nebo sítí jednotlivých oddělení podniku.
Jednotka NAS se připojuje k existující síti a vyměňuje si data s klientskou
aplikací sítě prostřednictvím LAN. K dispozici je několik soběstačných
produktů, mezi něž patří servery optimalizované pro přenos dat a paměťová
média. Některé z nich nabízejí volitelnou možnost připojit k jednotce páskový
zálohovací systém.
Výhody: snadnost instalace, cenová dostupnost, základ NAS spočívá na již
vyzrálých technologiích, včetně SCSI
Nevýhody: omezená výkonnost a paměťová kapacita, vyšší náklady na správu v
důsledku množení zařízení, omezená vzdálenost mezi řadiči a paměťovými
zařízeními, servery řízený přístup k uloženým informacím
Technologie SAN (Storage Area Network) je novým přístupem k řešení síťové
paměti, který nabízí oddělení správy paměti od správy serverů prostřednictvím
samostatné sítě vyčleněné pro paměťové služby. Technologie SAN rovněž podporuje
různé síťové protokoly, operační systémy a aplikace. Většina dodavatelů
zařízení SAN včetně společností StorageTek a Compaq podporuje sítě SAN založené
na technologii Fibre Channel. Avšak firma IBM, významná výjimka, navrhla
proprietární architekturu.
Výhody: otevřená architektura kompatibilní s existující infrastrukturou,
snižuje nadměrné zatížení sítě LAN přenosem dat, umožňuje neomezené přenosy dat
mezi servery a paměťovými zařízeními, usnadňuje zálohování a obnovu dat po
havárii
Nevýhody: komplikovaná instalace, základ v nevyzrálých technologiích, nákladnost
nas a san není totéž
Network Attached Storage (NAS) je paměťové zařízení připojené k síti jako
jakýkoliv jiný její uzel. Servery NAS mohou přistupovat k datům pouze z těch
zařízení, která mají pod kontrolou.
Storage Area Network (SAN) je samostatná síť serverů a zařízení pro úschovu
dat, přičemž servery SAN mohou přímo přistupovat k datům z jakéhokoliv zařízení
a nepřenášejí data prostřednictvím sítě LAN.
9 1450 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.