Výuka a počítače: závěr

A jak toto téma shrnout? Pokud vás jakákoli informace či zmínka zaujala, není dnes problém dotyčný software získat


A jak toto téma shrnout? Pokud vás jakákoli informace či zmínka zaujala, není
dnes problém dotyčný software získat či dané informace zdetailnit. Co
se týče případných výhrad vůči nedostatkům softwaru ty většinou přestanou
platit při následující verzi programu, zatímco kvalitní obsah se bez problémů
mezi verzemi dědí.
Z textu by pro čtenáře mělo vyplynout několik závěrů. Zaprvé, ať už se učíte
nebo studujete cokoliv, někde na světě existuje software, který by vám v tom
mohl pomoci. Ale ani od těch nejdražších softwarů neočekávejte zázraky. Pokud
vám nejde jen o pomocníky při vyhledávání, ale chcete se skutečně něco naučit
(sami sebe, své potomky či žáky), bude vždy na konci tohoto informačního
řetězce lidský mozek. A jeho způsob uvažování rozhodne, kolik toho z podávané
duševní stravy stráví. Nicméně, dobře zvolený program by měl odpovídat způsobu
myšlení žáka a to můžeme velmi rychle zjistit empiricky, pokusem již v
prodejně, aniž bychom museli studovat, na jakých principech je vystavěn. Vždy
ale ještě existuje varianta ta namáhavější kdy se můžete pokusit myslet jiným,
efektivnějším způsobem, opět za pomoci speciálních pomůcek či mnemotechnik.
Ať už budete postupovat tak či onak, jedno je jisté. Platí určitý zákon
zachování vynaložené energie a duševnímu úsilí se při dostatečně vysokých
nárocích na výsledek nevyhnete, ať už to bude škola hrou či nikoli.
Co se týče budoucnosti, zatím jsme v chápání činnosti lidského mozku příliš
nepokročili a tak nemůžeme vyloučit objevení nějakých dramaticky nových a
úspěšných výukových algoritmů.
Mnohem spíše vedle stále mohutnějšího a lépe organizovaného informačního
obsahu, můžeme u počítačů očekávat vývoj jejich "senzorické" stránky.
Rozpoznávání hlasových povelů či pokynů ruky odstraňuje stres
z neznámé situace, neznámého programu. Současně potom může usnadnit kontrolu
výslovnosti která prozatím jednoznačně
zůstává na lidských vyučujících.
Blíže realitě ale dnes jsou různá zařízení, schopná detekovat emoční stav
jednotlivce. Za 100 dolarů si dnes můžete pořídit zařízení MindDrive, které na
základě měření vlhkosti, odporu a kapacity kůže může posoudit vaši míru jistoty
nad danou odpovědí, stejně jako vaši fyzickou/psychickou únavu. Malé kamery
analyzující směr pohledu či výraz tváře se již blíží stavu schopného odhadování
míry pohlcení dějem na obrazovce. Generace výukového softwaru dalšího
tisíciletí by to měla brát v potaz, stejně jako dnes SuperMemo bere v úvahu
vaši křivku zapomínání.
Na samotný závěr patří poděkování za poskytnutí informací a softwaru firmě
Pachner, která je největším distributorem programů pro školy u nás.
8 2086 / kat

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.