Výuka výpočetní techniky na VŠCHT

V současnosti jsou počítače nepostradatelnou oporou většiny oborů lidské činnosti. Oblast chemie a potravinářského...


V současnosti jsou počítače nepostradatelnou oporou většiny oborů lidské
činnosti. Oblast chemie a potravinářského průmyslu není výjimkou a proto Vysoká
škola chemicko-technologická (VŠCHT) umožňuje výuku výpočetní techniky svým
studentům na všech oborech studia.
Hlavním garantem této výuky je Ústav počítačové a řídicí techniky (ÚPŘT), s
rozsáhlou nabídkou počítačových předmětů. V 1. ročníku je to předmět Výpočetní
technika, kde se studenti prakticky naučí používat programy pro tvorbu
technické dokumentace (Excel, Word) a předávání informací prostřednictvím
Internetu (Netscape, Explorer, Pegasus Mail, Outlook Express atd.). Studenti
mají také vlastní e-mailové adresy a mohou využívat služeb Internetu.
ÚPŘT zajišťuje také výuku oboru Automatizované systémy řízení chemických a
potravinářských výrob. Z povinných předmětů tohoto oboru lze jmenovat např.
Modelování technologických procesů, Technické a programové prostředky nebo
Navrhování řídicích systémů. Dále ústav nabízí celou řadu volitelných předmětů,
jako např. Programování v jazyku C, Neuronové sítě, Počítačová grafika,
Počítačové sítě, Databázové systémy a další.
Postgraduální studium směřuje do oboru Technická kybernetika, kde jsou hlavními
směry vědeckého zaměření číslicové zpracování signálů, procesní systémové
inženýrství nebo počítačové modelování. Pro výuku je ÚPŘT vybaven dvěma
počítačovými učebnami s počítači osazenými procesory Pentium 150 nebo 100 MHz s
vlastními servery Novell NetWare a Windows NT. Prakticky na všech ústavech
školy mají studenti přístup k počítačům a využívají je při výuce.
Celá VŠCHT je vybavena počítačovou sítí, jejíž páteř tvoří optické rozvody s
technologií ATM zajišťující rychlost přenosu dat 155 Mb/s a FDDI pro 100 Mb/s.
Některé starší části počítačové sítě jsou ještě tvořeny koaxiálními kabely.
Škola je připojena optickým kabelem na akademickou síť TEN-34.
Úroveň pracovníků ÚPŘT v oblasti informačních technologií dokazuje významný
podíl na uspořádání první evropské konference o analýze a predikci signálu,
která se konala v roce 1997 v Praze a zúčastnilo se jí 140 odborníků z 36
států. Internetová adresa školy je www.vscht.cz.
9 0059 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.