Využijte své Wi-Fi připojení naplno

Nová příležitost pro internetové poskytovatele, která může zvýšit poptávku po jejich službách. Na univerzitě ...


Nová příležitost pro internetové poskytovatele, která může zvýšit poptávku po
jejich službách.

Na univerzitě v Illinois vznikla technologie, která slibuje zlepšení výkonnosti
internetového přístupu uživatelům Wi-Fi. Umožňuje totiž zužitkovat pásmo, které
by jinak zůstalo nevyužito.
Hyiun Luo, odborný asistent katedry informatiky na univerzitě v Illinois,
tvrdí, že technologie, kterou vytvořil spolu s absolventem univerzity
Nathanealem Thompsonem, podnítí lidi k tomu, aby vzájemně sdíleli své přenosové
pásmo, aniž by se museli strachovat o bezpečnost či vlastní soukromí.
Uživatelé, kteří využívají širokopásmového připojení přes Wi-Fi, si mohou
stáhnout tzv. PERM (Practical End-host collaborative Residential Multihoming),
software o nepatrné velikosti 1 MB, který umožňuje uživatelům zlepšit si
internetové připojení vzájemným sdílením internetových přístupů. Technologie
PERMu je praktická v tom, že se nespoléhá na podporu infrastruktury sítě ve
smyslu ANS (Advanced Naming Scheme) či proxy, ani na vzdáleného hostitele v
rámci nových transportních protokolů či na zpětných vazbách aplikací. Místo
toho analyzuje uživatelské sítě a vyhledává v nich nevyužitá pásma, což pak
uživatelům umožňuje využívat plného výkonu sítí. Mezi nejvýznamnější výhody
PERMu lze zařadit vysokou využitelnost domácími uživateli, ochranu soukromí a
zajištění bezpečnosti. PERM je implementován na klienty OS Linux a na routery
Linksys.
Podrobnější informace popisující danou technologii naleznete na
swing.cs.uiuc.edu/projects/perm/.
Luo plánuje jednat s poskytovateli internetových služeb (ISP). Podle něj totiž
tato technologie představuje pro tyto poskytovatele skvělou příležitost. Jejich
služby pak budou mnohem flexibilnější, funkčnější a mnohem větší počet lidí si
je díky tomu předplatí. Software PERM využívá algoritmů s harmonogramem průtoku
tak, aby došlo k výběru nejlepšího dostupného připojení. Dokonce upozorňuje
uživatele, zda je jejich připojení zneužíváno.

Technologie MIMO
Řešením častého problému nynějších Wi-Fi, kterým je pokles přenosové kapacity v
případě, že připojení začne sdílet více uživatelů najednou, se stala
technologie MIMO (Multiple Input Multiple Output).
MIMO původně vyvinuli v Bell Labs v 70. letech a první systémy byly vyzkoušeny
ve firemních řešeních (např. pro prodloužení dosahu WLAN). Technologie MIMO
využívá překrývání běžného signálu, jak jej definuje norma IEEE 802.11g.
Pracuje na bázi vysílání několika signálů různými cestami, prostřednictvím více
antén u vysílače a přijímače. Propustnost se pak úměrně zvyšuje s počtem antén,
samozřejmě jen do určitého množství. Algoritmy uplatněné v čipové sadě vysílače
vysílají informace jednotlivými anténami. Signály se odrážejí od překážek a
šíří se různými cestami. V konvenčních systémech to může vést k rušení a
útlumu. V MIMO se však prostřednictvím více cest zvyšuje propustnost celého
přenosového systému. Na straně přijímače jsou přijaté signály přijaty více
anténami a zkombinovány prostřednictvím chytrých algoritmů: na základě matice
manipulace specifikující zpracování signálu (podle dané cesty a příslušného
útlumu) a detekce cesty, kterou signál přišel, se signály korelují a současně
se "vyruší" rušení. MIMO systémy si také mohou pro větší spolehlivost vybrat ty
antény, které zajistí nejčistší signál.
MIMO přísluší k fyzické vrstvě, která je nejnižší vrstvou přenosového systému,
takže jej lze uplatnit prakticky pro jakýkoli bezdrátový přenosový protokol
vyšší vrstvy. Dá se použít buď pro zvýšení přenosové kapacity díky paralelnímu
vysílání (u 802.11n), nebo pro podporu více uživatelů či překonání větší
vzdálenosti.
K hlavním výhodám této technologie patří zvýšení signálového zisku oproti
situaci kdy MIMO není používáno. V případě, že jsou zařízení využívající
technologii MIMO na obou stranách připojení, zvyšuje se podstatně výkonnost
WLAN v dnešních 802.11a a 11g sítích. K tomuto zlepšení obvykle dochází jak v
situacích s vícenásobnými odrazy (vnitřní sítě v budovách), tak při spojeních
na přímou viditelnost.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.