Využití internetu v česku stagnuje

Mobilní telefony, počítače, internet a další technologie ICT se v různých částech společnosti objevují stále čas...


Mobilní telefony, počítače, internet a další technologie ICT se v různých
částech společnosti objevují stále častěji a jejich vliv na život lidí je
výraznější. Proto se i větší počet analytických firem odhodlává na toto téma
provést podrobnější průzkumy a stranou nezůstává ani Český statistický úřad
(ČSÚ). My vás v tomto vydání Computerworldu seznámíme se čtyřmi významnými
studiemi, které kromě již zmíněného ČSÚ vypracovaly také společnosti Markent,
Stem/Mark a Factum Invenio.

Podle průzkumu společnosti Markent, který byl proveden začátkem letošního roku
a v rámci kterého bylo dotázáno přibližně tisíc respondentů starších 18 let, se
růst internetu v Česku téměř zastavil. Analytiky uvedené firmy k tomuto závěru
vede fakt, že podíl obyvatel ČR, který má zkušenosti s internetem, meziročně
stoupl pouze o jeden procentní bod, tedy z 37 % na začátku roku 2004 na 38 %
počátkem letošního roku, což odpovídá 3% nárůstu. K největšímu nárůstu obyvatel
s nějakou zkušeností s internetem došlo v době do roku 2002. Od roku 2000 se
meziroční nárůsty pohybovaly od 30-50 %, přičemž největší změna je patrná mezi
roky 2000 a 2001. Od té doby tempo nárůstu klesá a poslední rok došlo v
podstatě ke stagnaci.
Jiří Remr z firmy Markent je přesvědčen, že rozšíření internetu v České
republice již téměř dosáhlo za dnes existujících podmínek svého vrcholu a že
další výraznější změny mohou nastat pouze při zásadnější změně faktorů, které
celkovou penetraci internetu ovlivňují, tedy posílení bezpečnosti či širší
nabídka služeb. Zároveň se však podle Markentu zvyšuje i podíl těch uživatelů,
kteří svou práci s internetem považují už za rutinní, tedy že tuto síť
využívají více než jednou týdně.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.