Využití Visual Basicu pro SQL Server

Visual Basic patří mezi nejpopulárnější vývojové nástroje a je tudíž logické, že Microsoft se snaží o co nejlep...


Visual Basic patří mezi nejpopulárnější vývojové nástroje a je tudíž logické,
že Microsoft se snaží o co nejlepší spolupráci se svým SQL Serverem.
Recenzovaná kniha vysvětluje, jak je možné využívat možnosti tohoto
databázového serveru od Microsoftu ve Visual Basicu.
Jelikož originál této knihy byl vydán nakladatelstvím Microsoft Press, lze tedy
očekávat, že informace uvedené v této knize jsou dostatečně kvalitní.
Kniha obsahuje šest částí. První část je úvodem do práce v prostředí
klient/server a popisuje základní problémy, které z této architektury
vyplývají. Ve druhé části je popisován návrh takovýchto aplikací s přihlédnutím
k možnostem SQL Serveru. Ve třetí části jsou rozebrány objekty DAO (Data Access
Object) a databázový stroj Jet. Čtvrtá část se zabývá prací se vzdálenými daty
prostřednictvím objektů RDO (Remote Data Objects) a rozhraní ODBCDirect. V páté
části naleznete popis dnes již značně zastaralé knihovny VBSQL, která slouží
jako další cesta k datům na SQL Serveru. Poslední, šestá část se stručně zabývá
popisem rozhraní ODBC.
Ke knize se také dodává CD-ROM, která obsahuje elektronickou verzi příkladů z
knihy. Dále zde naleznete volně přístupné programy a doplňky od firmy Microsoft
Internet Explorer, Option Pack pro Windows NT, zkušební verzi Microsoft SQL
Serveru 6.5, SQL Server Developer Resource Kit a několik dalších nástrojů.
Kniha je bezpochyby dobře zpracovaná. Můj dojem však kalí skutečnost, že kniha
popisuje Visual Basic 5.0, který je v tuto chvíli již minulostí, a SQL Server
6.5, který se do minulosti přesune ještě do konce tohoto roku (s uvedením SQL
Serveru verze 7.0). Knihu lze nepochybně použít i pro obě nové verze, ale místy
jistě narazíte na značné rozdíly. Mnoho problémů je také řešeno zcela nově
kniha například téměř vůbec nepočítá s využitím OLE DB a ADO (ActiveX data
Objects), což jsou nové standardy Microsoftu přístupu k datům (které hodlá
Microsoft dále podporovat). Vše ostatní tedy bude podporováno spíše z důvodů
kompatibility a nebude se dále rozvíjet. Pokud vám však tyto výhrady nevadí,
pak tato kniha bude pro vás zřejmě celkem vhodnou pomůckou.
(William R. Vaughn: Visual Basic pro SQL Server, původní publikaci
nakladatelství Microsoft Press vydal Computer Press, 974 stran, 850 Kč)
8 2946 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.