Využití výpočetní techniky ve výrobě: Průmyslový software, NC stroje, CAM

Téma týdne je tentokrát věnováno využití výpočetní techniky ve výrobě a spolupráci moderního strojového parku s...


Téma týdne je tentokrát věnováno využití výpočetní techniky ve výrobě a
spolupráci moderního strojového parku s touto technikou. Nejedná se tedy o
navrhování podporované počítačem CAD, o něm píšeme poměrně často, ale pouze o
výkonnou složku výrobního procesu, tedy tu oblast, kterou můžeme shrnout pod
pojem "počítačem podporovaná výroba" CAM. Do této oblasti patří zcela logicky i
NC stroje a řada softwarových produktů tuto podporu zajišťující, produktů,
které se na stránky CW příliš často nedostávají. Tentokrát uděláme na
následujících stranách výjimku a v několika článcích si přiblížíme průmyslový
software český, německý i španělský, systémy pro programování, řídicí systémy i
moduly pro CNC stroje.Co je to vlastně CAM?
Ivan Jelínek
CAM, počítačem podporovaná výroba, představuje automatickou výrobu navržených
produktů, při které se realizují součásti z dat získaných při návrhu pomocí
modulů CAD a analyzovaných moduly CAE.
Výrobní zařízení jsou seskupena do tzv. pružných výrobních buněk, jejichž
základní vlastností je možnost pružné rekonfigurace seskupení jejich částí tak,
že mohou produkovat různé součásti a mohou být přímo připojené do integrovaného
výrobního komplexu typu CIM.
Nejpropracovanější oblastí CAM systémů je oblast číslicového řízení (angl. NC
Numerical Control) výroby. Jedná se o techniku, která využívá programů pro
řízení výrobních strojů jako například brusek, řezacích strojů, fréz, vrtaček,
ohýbaček apod. Existují dva typy numerického řízení, které se liší ve způsobu
uložení programu. V případě CNC (angl. Computer Numerical Control) je výrobní
stroj napojen přímo na lokální řídicí mikropočítač, kde je uložen vlastní
program. Druhý, modernější případ, je charakterizován pružným distribuovaným
řízením několika výrobních strojů z jednoho centra DNC (Distributed Numerical
Control).
V dnešní době je již zcela výjimečnou záležitostí náročné ruční programování NC
strojů přímo z výkresů. Jedná se o záležitost určenou pro velice zkušené
programátory, časově velice náročnou, s možností zanesení řady chyb do
programu. V dnešní době je běžnou záležitostí integrovaný software CAD/CAM, v
němž je geometrie navržené součásti z fáze CAD převedena automaticky do
programu pro příslušný NC stroj pro výrobu této součásti. Parametrem tohoto
převodu je identifikace příslušného typu NC stroje.
Zvláštní kapitolou CAM systémů je programování výrobních robotů. Na rozdíl od
NC strojů řeší výrobní roboty i transport zpracovávaného materiálu mezi
jednotlivými výrobními operacemi, způsob uchopení jednotlivými výrobními
stroji, dále i sestavování vyráběných součástí z jejich jednotlivých částí,
přesun do a z meziskladu apod. Programování robotů lze uskutečnit nejen
klasickým způsobem učením robota, kdy robot je nejprve veden ručně po
jednotlivých krocích výrobního postupu, ale i off-line způsobem, kdy program
pro robota je vytvářen mimo něj a ve vhodném prostředí odsimulován.
Součástí CAM modulů je i modul pro plánování procesů (angl. Process Planning).
Plánem procesů se rozumí časový a prostorový plán transportu polotovarů
produktu v prostoru výrobního závodu mezi jednotlivými výrobními buňkami a
uvnitř nich, počínaje zpracováním základních součástí a konče sestavením
výrobků a jejich expedicí. Úroveň plánování může být od výrobní buňky až po
soustavu výrobních provozů. Plánování procesů je spojkou k technologii CIM.
8 2021 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.