Vyvaruje se česko digitální propasti?

Digitální propast zjednodušeně znamená rozdělení obyvatelstva na dvě základní skupiny na jednu, která počítače a...


Digitální propast zjednodušeně znamená rozdělení obyvatelstva na dvě základní
skupiny na jednu, která počítače a internet umí využívat a má k nim přístup, a
druhou, která bohužel ne. V praxi se často hovoří například o přístupu k
internetu mimo větší města, kdy je případná konektivita natolik drahá, že si jí
lidé nemohou dovolit, nebo je kvůli své kvalitě nevyužitelná. Další oblastí je
především školství, kde roste nová generace a kde primárně záleží na tom, aby
byly vytvořeny dostatečné podmínky pro odstranění zmíněného jevu.
Vzdělávání v oblasti informatiky na českých základních a středních školách bylo
mediálně "proslaveno" především projektem Internet do škol (Indoš), který byl
častokrát uváděn téměř jako synonymum celé koncepce Státní informační politiky
ve vzdělávání (SIPVZ). Problém vyvstal zejména s využitím dodané technologické
infrastruktury i počítačů a na úrovni ministerstva školství také s finančními
vztahy mezi jím a dodavatelem.
Projekt přesto svá pozitiva měl, neboť mnoho škol na vesnicích dostalo své
první počítače a připojení k internetu. Česká školní inspekce (ČŠI) nedávno
vydala svoji výroční zprávu za školní rok 2002/2003, která vedle dalších
aspektů vzdělávání hodnotí i úspěšnost projektů SIPVZ. Výsledek je poměrně
příznivý, neboť mimo jiné konstatuje, že "se výrazně zdokonalují dovednosti
pedagogů při využívání počítačů, zvyšuje se počet škol využívajících nové
informační a komunikační technologie ve vzdělávání a žákům je zpřístupněna
výpočetní technika i v době mimo pravidelnou výuku". Zdá se, že digitální
propast u nás až příliš nehrozí.
Závěry České školní inspekce v oblasti informatiky ve školách společně se
zajímavým průzkumem využívání ICT na SPŠ a VOŠ v Chomutově přinášíme v dnešní
Cover Story.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.