Vyvážené vztahy

Trhy střední a východní Evropy jsou chápány jako oblast se značným potenciálem rozvoje ve sféře telekomunikací. Č...


Trhy střední a východní Evropy jsou chápány jako oblast se značným potenciálem
rozvoje ve sféře telekomunikací. Česká republika má v tomto regionu významné
postavení, a proto je na ni dlouhodobě koncentrován vysoký zájem investorů.
Klíčovou podmínkou úspěšnosti nově příchozích subjektů je přitom citlivý a
oboustranně výhodně koncipovaný vztah mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb.
France Telecom si velmi dobře uvědomuje, že jedině lokální oslovení zákazníka
je efektivní cestou k vytvoření vhodných podnikatelských podmínek, a proto
jednoznačně staví svoji strategii na fyzické přítomnosti v oblasti.
Význam, který France Telecom přisuzuje vstupu na trh střední a východní Evropy,
je patrný na jednotlivých akvizicích realizovaných v této oblasti TPSA v
Polsku, Orange na Slovensku a Orange v Rumunsku. Stejně tak firma považuje za
klíčový přímý prodej a lokální podporu zákazníků v jednotlivých zemích regionu,
kde nemá své přímé zastoupení prostřednictvím člena skupiny (TPSA, Orange).
Jedině prostřednictvím lokálních zástupců je totiž možné dospět k přesnému
pochopení potřeb a následné efektivní podpoře zákazníka.
K získání odpovídajícího postavení na trhu je pro firmu jako France Telecom
nepochybně potřebná i odpovídající dostupnost jejích služeb. Neméně důležitým
předpokladem pro úspěšný vstup na nový trh je schopnost nabídnout široké
portfolio služeb s nejmodernějšími technickými parametry a kvalitou. Příkladem
může být IP Dynamic Backholing, tj. služba, kterou nabízí France Telecom na své
Tier 1 síti. Tato služba umožňuje poskytovateli odklonit nepožadovaný datový
tok z jeho serverů, a tím optimalizovat jejich využití.
France Telecom soustředil v České republice svou pozornost na poskytovatele
telekomunikačních služeb a na podnikatelskou sféru vyžadující globální
telekomunikační služby. Korporátní globální služby nabízí společnost Equant,
která je členem skupiny France Telecom.
France Telecom Long Distance Czech nabízí na českém trhu celé portfolio
mezinárodních velkoobchodních služeb, které jsou dostupné na propojovacím uzlu
sítě v Praze. Jedná se o služby pronájmu kapacity s celosvětovou dostupností,
komplexní nabídku pro poskytovatele služeb IP i o široké spektrum hlasových
služeb.
Věřím, že lokální nabídka France Telecomu založená na vyvážených podmínkách a
širokém portfoliu mezinárodních služeb je správnou strategií, která vytváří
předpoklady pro oboustranně výhodnou spolupráci s rozvíjejícími se firmami v ČR
a v celém regionu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.