Vývoj a správa databází potěšením

Vývoj a správa databází představují komplexní úkol, zvláště pokud používáte jejich různé druhy ve smíšeném ...


Vývoj a správa databází představují komplexní úkol, zvláště pokud používáte
jejich různé druhy ve smíšeném prostředí. Quest Central 4.0 tento proces
zjednodušuje a poskytuje vývojářům užitečné nástroje pro psaní výkonného kódu
před vytvořením databáze. K dispozici mají také nástroje, které jim pomohou s
řešením problémů.
Quest Central je grafickým administračním rozhraním pro databáze DB2, Oracle a
SQL Server. S využitím jednotného rozhraní pro všechny zmíněné databáze ve
smíšeném prostředí lze abstrahovat od detailů jednotlivých značek. Ale to není
hlavní předností Quest Centralu, podobné funkce nabízí i mnoho dalších produktů.
Quest Central nad nimi vyniká díky svému rozhraní s vestavěným SQL editorem,
jenž dovoluje psát a upravovat procedury pro ukládání, zobrazování a
dotazování. Rozhraní rozdělené na panely se záložkami znamená snadné provádění
změn kódu, zobrazování výsledků a plánovaného provádění příkazů. SQL editor
také disponuje funkcí automatického dokončování, snadno přizpůsobitelnými
šablonami kódu a historií příkazů. Statistiky I/O operací se mohou pochlubit
grafickým zobrazením v podobě sloupcových grafů. Bohužel plánované příkazy jsou
umístěny na jiném panelu, což ztěžuje porovnávání dotazů v rámci dávkového
zpracování.
Jedinečným nástrojem pro drobná doladění je záložka SQL Tuning Lab. Zde můžete
manuálně přepsat různé verze dotazu a zjistit rozdíl v jeho náročnosti na
systém. (Náročnost je relativní hodnotou, odvislou od systémových zdrojů; čím
méně zdrojů je využito, tím je náročnost nižší.) Alternativou je nastavení
Quest Centralu do automatického režimu, kdy toto řešení zkoumá různé verze kódu
a vyhodnotí tu nejvhodnější.
Firma Quest dodává jako součásti produktu nástroje Benchmark Factory a Data
Factory, které si vývojáři jistě zamilují. Benchmark Factory umožňuje simulovat
oproti databázi různé úrovně uživatelské zátěže. Je zcela agentless a dovoluje
vytvořit současně mnoho různých scénářů. Lze buď od základu vytvářet vlastní
úrovně zátěže, nebo využít reálnou zátěž získanou přes SQL Profiler.
S využitím Data Factory je možné vytvářet data buď z předem definovaných
seznamů, nebo je generovat automaticky. Data lze využít pro zaplnění databáze
či vytvoření souborů, jež je možno portovat na jiný systém.
Quest Central zbaví správce nutnosti dívat se na nekonečné řady čísel. Místo
toho může administrátor vytvořit mapy databází a zjistit, do jaké míry jsou
fragmentovány. Každý typ struktury je zobrazen odlišnou barvou, navíc lze
třídit pohledy na fragmentaci podle objektů, skupin souborů nebo stránek.
Uživatelé mohou dokonce nastavit limity senzitivity.
Po zhlédnutí mapy umí Quest Central vytvořit skripty pro přeindexování. Ty lze
buď upravit a spustit, nebo naplánovat jejich provedení na vhodnou dobu,
například mimo hlavní provozní dobu.
Nástroj pro analýzu databází umožňuje nadefinovat období mezi vytvářením jejich
obrazů pro všechny servery, po takovém nastavení bude sbírat statistiky za vás.
Vytváří rovněž grafy a analyzuje data. Statistiky lze snadno zúžit na určité
časové období nebo zvolit konkrétní výkonnostní ukazatele.
Negativní stránkou produktu se pro mnoho firem může stát cena. Řešení lze
pořídit od 1 495 dolarů za každý Microsoft SQL Server, cena za DB2 činí 6 500
dolarů a za Oracle dokonce 11 800 dolarů. Odůvodnění těchto nákladů může být
obtížné, dokonce i pokud vezmeme v potaz nástroje Data Factory a Data Benchmark.
Přesto je Quest Central 4.0 vynikajícím nástrojem pro vývojáře a
administrátory. Intuitivní a silné funkce nás ohromily. Pokud jste schopni
takovou investici prosadit, pak si s každým dalším použitím tento nástroj čím
dál tím více oblíbíte.

Quest Central 4.0
+intuitivní a extrémně silné nástroje, vše lze ovládat z jednoho rozhraní
-cena řešení může být pro mnohé příliš vysoká
Prodejce: Per4rmance, www.per4mance.cz
Cena (bez DPH): od 1 495 dolarů za každý MS SQL Server; 6 552 dolarů za každý
server DB2; 11 800 dolarů za server Oracle
Platformy: Klient: Windows XP Professional, Windows 2000 Professional SP2, nebo
pro DB2 Windows NT 4.0/2000/XP
Databáze: SQL Server 7.0 a vyšší, Oracle 7.3.4 a vyšší, IBM DB2 UDB EE & EEE
6.1 a vyšší

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.