Vývoj aplikací pro Windows

Díky zásadním změnám, které Microsoft provedl v programovacím jazyce VB.Net s přechodem na novou aplikační platformu...


Díky zásadním změnám, které Microsoft provedl v programovacím jazyce VB.Net s
přechodem na novou aplikační platformu, se stalo toto programátorské nářadí
vděčným tématem knižních pojednání. Grada zařadila nový Visual Basic do své
edice "Myslíme v..." prostřednictvím titulu rovnou dvoudílného.
Přestože v názvu je obsažen konkrétní programovací jazyk, cílem recenzované
publikace je především ukázat, že vývoj aplikací pro operační systém Windows
představuje úkol řešitelný pomocí pochopitelných postupů. Autor čtenáře
nezatěžuje příklady s výstupem na konzoli a optimalizací kódu, ale jeho
zaklínadlem jsou prostě okna. Vše se tedy odehrává na úrovni grafických
formulářů a cílem je především vytvořit vhodné uživatelské rozhraní.
Vzhledem k rozsahu publikace je zřejmé, že tvůrce mohl využít prostoru k
důkladnému vysvětlení řady aspektů jazyka VB.Net. Nově implementované
vlastnosti z oblasti objektově orientovaného programování jsou ovšem v knize
popsány jen jakoby mimochodem a podle mého názoru by si zasloužily podstatně
více pozornosti.
Co v knize, respektive v knihách, vlastně najdete? První svazek obsahuje
základní výklad o tvorbě aplikací ve Windows, tedy práci s formuláři, dlouhé
pasáže o ovládacích prvcích či práci s řetězci a souborovým systémem. Patří sem
i zmíněný výklad jazyka a ukázka OOP. Ve druhém dílu je především řeč o využití
zásadních tříd .Net Frameworku, jako jsou kreslení či tisk, a dále zde najdete
problematiku MDI rozhraní, obsluhu chyb či práci s databázemi.
Kniha vám bude užitečným pomocníkem, především pokud přijmete autorovu
filozofii rychle a jednoduše sestavit aplikaci a zbytečně se nepachtit s
programováním tam, kde to není potřeba. Osobně jsem však přesvědčen, že občasný
odklon od tohoto dogmatu by textu prospěl.
(Evangelos Petroutsos: Myslíme v jazyku Visual Basic.NET, Grada Publishing,
Praha, 2003, 675 + 538 stran (2 svazky), 650 + 560 Kč)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.