Vývoj kráčí směrem ke gridu

I přes optimistická očekávání ve smyslu toho, že díky grid computingu bude možné budovat elegantní integrovaná a z...


I přes optimistická očekávání ve smyslu toho, že díky grid computingu bude
možné budovat elegantní integrovaná a z hlediska nákladů efektivní
distribuovaná prostředí, musí tento přístup ještě překonat skeptické postoje
většiny podnikových IT manažerů. Teprve poté lze očekávat, že dojde k jeho
širší adopci v hlavním proudu podnikové sféry.
Gridy si už stačily získat pevné postavení jakžto stavební bloky, které
podporují prostředí pro High-Performance Computing (HPC) využívaná na
univerzitách či ve vědeckovýzkumných institutech, a nyní se těší velké
pozornosti ze strany předních IT dodavatelů. Společnosti Hewlett-Packard, IBM,
Oracle či Sun Microsystems sázejí na to, že dokáží transplantovat tuto
architekturu do srdce svých nějvětších zákazníků z podnikové sféry. Avšak
domněnky, že odpovídající technologie není ještě dostatečně vyzrálá, že
sledování finančních aspektů souvisejících s dosažitelným výkonem je obtížné, a
dokonce že definice technologie samotné zůstává nadále nejednoznačná a nejasná
to vše vzbuzuje obavy, jež mnohé firemní uživatele odrazují, aby udělali první
krok směrem k jejímu nasazení.
Larry Sikon, CIO v investiční bance Thomas Weisel Partners, zosobňuje opatrný
pohled na gridy, který zastává mnoho podnikových uživatelů. "Jsem spokojený s
aplikacemi, které používáme nyní," říká. "Grid computing představuje zajímavý
koncept, pokud jde o schopnost zapojit nevyužitá CPU, a když budu mít aplikaci,
která by prováděla velké množství výpočetních operací a byla schopna toho
využít, uvažoval bych o jeho nasazení."
Hlavní dodavatelé technologií pro grid computing pochopitelně věří, že
představují nejlepší způsob pro uskutečnění krátkodobých strategií, jako je
integrace střediskových serverů na nižší úrovni nebo krok směrem k vytvoření
plnohodnotného prostředí pro utility computing při použití platforem jako
Adaptive Enterprise (HP), On Demand (IBM), N1 (Sun) nebo Oracle 10g.
Program On Demand společnosti IBM je na grid computing obzvláště soustředěný,
přičemž firma využívá své produkty WebSphere a Tivoli pro správu založenou na
politikách. Sun vidí grid v podstatě jako nabídku služeb, které poskytují na
politikách založenou správu prostřednictvím platformy N1. HP bude jako základ
své strategie pro grid computing používat platformu OpenView. Přitom chce do
této platformy integrovat správu webových služeb Talking Blocks. Oracle pak
staví své naděje vkládané do gridu na databázi Oracle 10g, a chce tak zajistit
poskytování infrastruktury i řízení zátěže.

První kroky
Jednu překážku bude třeba překonat, ještě než firemní zákazníci na grid
technologii přejdou: Bude nezbytné najít lék na nedostatek plně využitelných
produktů pro správu systémů a zabezpečení, které mohou být zapojeny do
existující podnikové infrastruktury. IT manažeři i dodavatelé vědí, že je
nezbytné vyřešit tuto potřebu ještě před realizací smysluplného projektu
vybudování gridu. Nick van der Zweep, ředitel HP pro virtualizaci a utility
computing, tvrdí, že se firma právě otázky týkající se správy snaží vyřešit:
"Nyní jsou gridy reprezentovány pouze API rozhraními a dostupné systémy pro
správu nejsou schopny proniknout do nich a porozumět, co se uvnitř děje," říká.
"Například správa web services umožňuje systému HP OpenView sledovat, co
probíhá uvnitř webových služeb v rámci gridu."
Nicméně příval dostupných platforem v podobě relativně levného, avšak
dostatečně robustního intelovského hardwaru a na Linuxu založeného softwaru v
posledním roce může být podle mnohých analytiků dobrým vstupním bodem pro
firmy, které o prvních implementacích gridů uvažují. Jedním z komerčních trhů,
na které obracejí už na počátku pozornost velcí dodavatelé grid technologií,
jsou finanční služby. Mnohé z kritických aplikací používaných v tomto segmentu
jsou vystaveny velké zátěži při rozsáhlých kalkulacích a typicky je využívají
(nebo k nim přistupují) tisíce obchodních partnerů a klientů.
"Organizace Hewitt Associates nasazuje pro provádění plánování a výpočtů
důchodů grid založený na IBM WebSphere spolu se softwarem pro jeho správu od
DataSynapse," popisuje Dan Kaberon, ředitel správy výpočetních zdrojů. "Povedlo
se nám dosáhnout velké provozní stability, což je v případě tak mladé podnikové
technologie nasazené pro zpracování transakcí velmi působivé," dodává.

Zaměřeno na efektivitu
První firmy, které se pro nasazení grid technologií rozhodly, zdůrazňují
především možnost využití nevytížených zdrojů existujících serverů což se
projevuje v úsporách financí, které by padly na nový hardware, i ve vyšší
produktivitě.
"Ekonomické aspekty grid computingu jsou teprve ve stadiu zkoumání, stejně jako
způsoby, jak ocenit dostupnou výpočetní kapacitu nebo dopad rychlosti či
latence síťové infrastruktury," říká Shahin Kahn, viceprezident HPC oddělení
Sunu.
Také IBM věří, že nalezení nevyužitých serverových kapacit samo o sobě
implementaci gridu ospravedlňuje. "Většina studií se shoduje na tom, že Windows
servery jsou typicky využívány na 5-10 %, u linuxových a unixových systémů se
průměr pohybuje mezi 15-20 %," dodává Dan Powers, viceprezident firmy pro
strategii grid computingu. "Podívejte se však na mainframy ty nabízejí vyšší
míru využití, protože pracují s operačním systémem, který dokáže virtualizovat
každou aplikaci běžící pod ním. K přechodu na tento princip by proto mělo dojít
i v oblasti platforem nižší či střední třídy."
Powers věří, že existují tři oblasti, v nichž mohou firemní uživatelé vstoupit
na pole grid computingu. První z nich je využití gridu pro efektivnější
plánování či rozvržení úloh v rámci sítě. Další představuje řízené zajišťování
důležitých serverových úloh. Třetí oblastí je pak virtualizace informací, kdy
mohou gridy zajistit, aby se všechny servery rozptýlené napříč podnikem jevily
jako jediný velký server.

Modely integrace
Obecnější oblastí využití gridů, která vzbudila zájem podnikových uživatelů, je
integrace. Ve vzájemném propletení grid technologií s webovými službami vidí
mnozí účinný a nákladově efektivní způsob implementace grid architektury. Takto
lze řešit také ožehavý problém integrace geograficky rozptýlených datových
úložišť.
Prvním krokem je zjednodušení existující infrastruktury konsolidací co možná
nejvíce datových center, která budou provozovat veškeré IT zdroje. Následně by
měli uživatelé věnovat pozornost konsolidaci středních serverů do společného
poolu aplikačních serverů. Doporučuje se i konsolidace běžně používaných
aplikací, jako například systémů zpracování objednávek.
Po provedení uvedených kroků jsou uživatelé nuceni učinit několik nesnadných
rozhodnutí které platformy se stanou základem pro standardizaci a které bude
třeba opustit. Tím mohou výrazně zjednodušit implementaci, podporu i problémy
se správou při jejich nasazení v architektuře gridu. Automatizace, která je
soustředěna především na správu systémů a dat, se stává atraktivní výhodou s
tím, jak je více a více serverů připojováno do počátečního gridu. "Jakmile
překročíte hranici clusteru se 4 nebo 8 servery, stává se hlavní výzvou jeho
správa," dodává Robert Shimp, viceprezident marketingu v Oraclu. "Neobejdete se
bez infrastruktury pro správu celého datového centra, která umožní identickou
práci se všemi servery."
Kahn ze Sunu věří, že počáteční implementace gridu musejí nabízet možnost
automatického zjišťování zdrojů, podporovat softwarovou portabilitu a mobilitu,
mají za běhu přizpůsobit pracovní zatížení dostupným zdrojům a automaticky
přidělovat zátěž i zdroje.
V Kahnem popisovaném scénáři slibují gridy výrazný potenciál. A není pochyb o
tom, že uživatelé budou pozorně sledovat, zda bude v nejbližších letech
naplněn. "Takto se gridy stanou vhodným základem pro spolupráci a vývoj,
přičemž představují životaschopnou perspektivu pro následující roky."

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.