Vývoj počítačové bezpečnosti

Jaroslav Malina Sun Microsystems Vývoj povede k tomu, že požadavky na zabezpečení operačního prostředí porostou a n...


Jaroslav Malina
Sun Microsystems
Vývoj povede k tomu, že požadavky na zabezpečení operačního prostředí porostou
a např. v případě Solarisu budou již od verze 10 součástí funkce, které dříve
byly pouze ve verzi Trusted Solaris; ta se již dále nebude vyvíjet a
poskytovat. Podstatný je i fakt, že bude přibývat systémů provozovaných formou
služby, kde provozovatelé budou muset pro svoje klienty budovat infrastrukturu
s vysokým stupněm zabezpečení, aby si zajistili dostatečnou důvěryhodnost,
která je základním předpokladem pro takovýto obchodní model.

Hanuš Adler
Actinet Informační Systémy
V centru zájmu podniků bude bezpečnost jejich aplikací, které se mimo jiné ve
velké míře otevírají světu, především odběratelům a mobilním zaměstnancům.
Proto bude kladen důraz na bezpečný vzdálený přístup, autentizaci pomocí
certifikátů, detekci narušení a efektivní bezpečnostní dohled. Lze očekávat
pokračování trendu zdvojování bezpečnostních produktů v provozech s vyšší mírou
potřeby zabezpečení IT. Do popředí se dostane důležitost včasné reakce na
aktuálně oznámené zranitelnosti a hrozby.

Jiří Grund
Microsoft
Poslední dva roky byl celý obor IT svědkem do té doby nevídané vlny
bezpečnostních hrozeb a virových epidemií. Pro Microsoft to znamenalo skutečně
vážné přehodnocení způsobu vývoje softwaru s maximálním důrazem právě na
bezpečnost... Znamenalo to změnit naše procesy, zavést nové kontrolní
mechanismy. Bezpečnost je v podstatě i jedním z hlavních důvodů, proč ještě
dnes není na trhu Longhorn. Když jsme v roce 2001 slíbili Longhorn do roku
2004, byl počítačový svět relativně bezpečný, nebyly obrovské virové epidemie,
které se valí poslední dva roky. Nějaký čas trvalo, než jsme našli reakci na
tuto změnu, a pak další čas, než jsme ji dokázali realizovat...

Martin Pavlica
Security Expert
V praxi všichni vidíme, nakolik jsou z hlediska bezpečnosti děravé prakticky
všechny informační a komunikační technologie. Na pořad dne se proto dostávají
tzv. nepřímé metody zajištění informační bezpečnosti. Vychází se přitom z toho,
že k tomu, aby byla zajištěna potřebná úroveň dostupnosti, důvěrnosti a
integrity informací, musejí být v organizaci nejprve definovány cíle a jim
odpovídající množina přirozeně seskupených procesů.

Josef Cacek
český lokalizační tým OpenOffice.org
Myslím si, že se firmy budou stále více zaměřovat na vypracování bezpečnostní
politiky a kontrolu jejího dodržování. Budou se snažit mít zabezpečenou síť,
bezpečné a stabilní systémy a hlavně uživatele dodržující přijatá opatření.
Nečekám, že se na trhu s operačními systémy projeví razantní změny. Je nutné
počítat s tím, že čím více bude strojů s Linuxem, tím více útoků bude proti
tomuto systému vedeno.

Martin Malý
Servodata
Všechny známé operační systémy jsou v principu bezpečné, musejí být ale
průběžně aktualizovány a správně administrovány. K problémům dochází většinou
ve chvíli, kdy v systému zůstane neošetřená díra. Očekávám proto, že se vývoj
zaměří především na předcházení chyb v administraci.

Petr Cimprich
Ginger Alliance
Bezpečnost bude čím dál tím významnějším faktorem. Tomu se budou muset
přizpůsobit jak komerční výrobci, tak open source projekty. Neočekávám, že by
bezpečnostní problematika jedné nebo druhé straně přinesla podstatnou
konkurenční výhodu.

David Krch
Oracle Czech
Bezpečnost (stejně tak jako ostatní provozní vlastnosti výkon a dostupnost) se
nejlépe a nejefektivněji zajišťuje u konsolidovaných systémů. Současný důraz na
bezpečnost tak povede k tomu, že se touto cestou vydají i ty firmy, které dosud
budovaly svůj systém distribuovaně. Bezpečnost přitom nelze zužovat na často
zmiňovanou otázku zabezpečeného přenosu dat, ochranu před viry a záplatování,
ale je třeba mít na paměti i ostatní technologické dimenze, jako je např.
řízení přístupu k datům a zdrojům, správa uživatelů nebo auditování operací.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.