Vývoj pokusů o odblokování záznamových funkcí

Především díky Internetu mnozí evropští a i další "postižení" uživatelé digitálních kamer brzy zjistili, že ka...


Především díky Internetu mnozí evropští a i další "postižení" uživatelé
digitálních kamer brzy zjistili, že kamery jsou vyráběny s funkcí záznam.
Protože nejvíce se na trhu s digitálními kamerami v počátku angažovala firma
Sony, padla pozornost týkající se možnosti odblokování kamer právě na její
přístroje. Různými cestami se přišlo na to, že existuje speciální servisní
dálkový ovladač RM 95, který se s kamerou propojuje kabelem a LANC konektorem
(a který technici Sony používají ke kontrole nastavení programových instrukcí
kamery, jež je tento ovladač rovněž schopen změnit a uložit zpět do NVRAM). Ona
totiž např. digitální kamera vyrobená pro obrazovou normu NTSC se dá
přeprogramovat na PAL a dají se činit i další kouzla (namátkou změna rozsahu
digitálního zoomu). Pak se někomu podařilo rozkódovat povelovou sadu tak, aby
bylo možno videokameru používat i pro zpětné nahrávání po DV rozhraní. Protože
však byl servisní dálkový ovladač relativně drahý a jeho nákup nebyl tak
jednoduchý, hledaly se cesty, jak odblokování kamer ještě zjednodušit a
zpřístupnit i ostatním. A zde přichází ke slovu systém PC. Není přece nic
jednoduššího, než onen servisní ovladač emulovat pomocí PC. To je cesta, kudy
se dnešní vývoj úprav digitálních kamer povětšinou ubírá. Situaci poněkud
pomohl i fakt, že výrobci na tyto aktivity nijak nereagují, zachovávají klid v
pozici mrtvého brouka a pouze varují před ztrátou záruky u přeprogramované
kamery. Někteří autorizovaní prodejci (i u nás) dokonce nabízejí programy k
odblokování zakázaných záznamových funkcí společně s prodejem nových
digitálních videokamer. Je tedy docela dobře možné, že díky této zpětné vazbě
na výrobce budou v budoucnu další typy kamer zablokování ušetřeny a jejich
prodejní cena přitom zůstane na úrovni videokamer zablokovaných.
Zde si neodpustím vyjádřit svůj osobní názor profesionálního videotvůrce a
uživatele digitálních technologií. Situace se totiž chopily iniciativní firmy z
celé Evropy, jež nyní nabízejí odblokování digitálních kamer za úplatu. Nic
proti tomu, ale je zde nabízeno zboží či spíše služba (odblokování donesené
digitální videokamery za úhradu), jež je v rozporu se záručními podmínkami
výrobku, na kterém je služba prováděna, a ještě na tuto službu není (a jen
stěží může být) poskytována záruka. Proto jako mnohem korektnější vidím možnost
bezplatného odblokování kamery jejím vlastníkem, jenž tak činí na své riziko a
je odpovědný pouze sám sobě, nebo nákup takových prostředků, které vlastníkovi
kamery tuto úpravu umožní (tzv. softwarové kity obsahující program pro PC na
disketě, návod a propojovací kabel) a rovněž mu poskytnou možnost kameru vrátit
do původního stavu.
Proč vlastně?
Možná by bylo dobré si odpovědět na otázku, proč jsou kamery v našich obchodech
ochuzeny o tyto zajímavé záznamové funkce, když je výrobce s nimi projektoval.
Důvod je stejný jako v případě zablokovaných GSM telefonů pro jiné GSM sítě
obchodní politika. Výrobci shodně tvrdí, že klasické videorekordéry (např. VHS)
spadají do jiného (vyššího) celního pásma než kamery a úprava videokamer pro
záznamové funkce je vrací zpět do kategorie videorekordérů. Má to svou logiku.
V době nástupu prvních analogových videokamer (jejichž výroba byla drahá sama o
sobě) byla snaha tyto přístroje osvobodit od vysokého cla, aby tak byla
zaručena jejich prodejnost a postupné masové rozšíření. Dnes je ovšem jiná doba
a kamery pro neevropské trhy (např. USA a Japonsko) s nezablokovanými
záznamovými funkcemi nejsou v přepočtu o nic dražší než jejich evropské (ale
zablokované) kolegyně.
9 3148 / ija

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.