Vývoj v C# i Javě

Borland pokrývá celý cyklus Společnost Borland představila větší množství novinek, které pokrývají celý cyklus ...


Borland pokrývá celý cyklus
Společnost Borland představila větší množství novinek, které pokrývají celý
cyklus vývo-je aplikací pro platformy .Net i J2EE.
Borland uvedl na trh C#Builder, který je prvním nástrojem od nezávislého
výrobce pro vývoj v jazyce C# v prostředí platformy .Net. Jedná se o
integrované prostředí pro řízení celého životního cyklu vývoje s podporou
návrhových vzorů, modelování, rychlé a snadné údržby aplikací i propojování
aplikací se softwarovými infrastrukturami J2EE a CORBA. C#Builder podporuje
vývoj s využitím modelování díky integraci technologie Borland Together a
platformy Enterprise Core Objects (ECO). V oblasti databázových aplikací jsou
podporovány platformy Borland InterBase, IBM DB2, Microsoft SQL Server a
Oracle9i. C# Builder bude k dispozici ve verzích Architect, Enterprise,
Professional i Personal a je součástí strategie řízení životního cyklu aplikací
pro platformu Microsoft .Net. Její součástí jsou mj. produkty CaliberRM
(automatizace sběru a vyhodnocování požadavků), StarTeam (otevřené API pro Javu
a COM, které podporuje vývoj vlastních řešení pro platformu .Net) či Optimizeit
Profiler (pro kontrolu výkonu aplikací).
Borland dále představil novou verzi vývojového prostředí pro Javu JBuilder 9, k
jehož klíčovým vlastnostem patří zabudovaná správa projektů, podpora nástrojů
pro správu zdrojového kódu (včetně CVS, ClearCase, Visual SourceSafe), nové
konfigurovatelné šablony Smart Code (pro automatizaci zápisu běžného kódu) nebo
nový nástroj pro webové služby a rychlejší tvorbu i propojení EJB (Enterprise
JavaBeans) s webovými uživatelskými rozhraními. K vylepšení došlo u Javadoc
Insight (pro tvorbu dokumentace), dále byl rozšířen nástroj Borland
ErrorInsight (pro vyhledání a opravu chyb kódu). JBuilder 9 přichází také ve
verzi Developer pro vývojáře, kteří dávají přednost zápisu kódu před čistě
vizuálním programováním. Verze Developer a Enterprise obsahují i integrované
řešení pro tvorbu mobilních aplikací v Javě pro zařízení odpovídající normě
MIDP. Zahrnutí sady nástrojů Borland Optimizeit Suite pak poskytuje úplné
možnosti správy výkonu aplikací.
Optimizeit Suite 5.5 obsahuje nástroje pro ověřování výkonu aplikací i řešení
problémů výkonu a spolehlivosti. Jeho součástí jsou Automatic Memory Leak
Detector (automatický detektor úniků paměti) a Progress Tracker (pro vizuální
sledování a vyhodnocování dopadů vylepšení výkonu).
K dalším novinkám patří produkt Janeva, který umožňuje týmům vyvíjejícím řešení
pro platformu .Net Framework integrovat aplikace se systémy založenými na J2EE
a CORBA (bez potřeby dodatečných znalostí, nových technologií nebo změn v
existujících systémech). Tím by měl pomoci překlenout problémy související s
dosavadní nezralostí technologií webových služeb.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.