Vývoj v e-commerce směřuje k mezipodnikovým vztahům

Světový trh softwaru podporujícího elektronické obchodování by měl podle společnosti Datamonitor v roce 2002 dosáhno...


Světový trh softwaru podporujícího elektronické obchodování by měl podle
společnosti Datamonitor v roce 2002 dosáhnout hodnotu 2,8 miliardy dolarů.
Evropa by se na této hodnotě měla podílet 34 procenty.
Dalším podstatným trendem v této oblasti je snižování procentuálního podílu
aplikací řešících vztah mezi firmou a zákazníkem (business to customer B2C
e-commerce solutions) ve prospěch mezipodnikových řešení (business to business
B2B solutions). Zatímco v roce 1997 byl podíl řešení business to business 41%,
v roce 2002 má klesnout na pouhých 22 %.
Je to vcelku logické, jelikož firmy objevily potenciál, který v sobě
elektronické obchodování skrývá. Klíčovým prvkem je zřejmě zvyšování
efektivnosti. Tomu odpovídá i zaměření nabízených softwarových produktů podle
Datamonitoru by na trhu měly dominovat produkty podporující řízení
dodavatelských řetězců a produkty umožňující řízení distribučních kanálů.
Software pro on-line zprostředkování by měl tvořit 3. klíčovou skupinu žádaných
SW produktů.
Je třeba připomenout ještě jednu zajímavou souvislost. Snižování nákladů a
zvyšování efektivnosti prostřednictvím elektronického obchodování je možné
pouze v případě širokého přijetí této technologie. Bez adekvátní odezvy okolí
totiž nelze efektivně komunikovat.

9 1784 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.