Výzva pro Notes a Exchange

E-mail je dnes jako nikdy předtím životní mízou podniku. Telefony mohou přestat fungovat, manažeři stejně jako ostatn...


E-mail je dnes jako nikdy předtím životní mízou podniku. Telefony mohou přestat
fungovat, manažeři stejně jako ostatní zaměstnanci krátce zanadávají, vyndají
mobilní telefony a vrátí se k práci. Ale když má výpadek e-mail (kvůli napadení
virem nebo přetížení spamem), práce drhne, až se zastaví. Ale jeden výrobce,
před lety odmítnutý jako outsider, nabízí celopodnikový produkt pro spolupráci,
který má záviděníhodnou sadu bezpečnostních vlastností. Tím výrobcem je Novell
a produkt se jmenuje GroupWise.
GroupWise nemá absolutně žádný záznam v databázi zranitelnosti CERT/CC
(Computer Emergency Response Team/Coordination Center Tým počítačové
pohotovostní služby/Koordinační centrum). I když to není neotřesitelná záruka,
pro podniky to znamená rozumnou jistotu, že GroupWise je systém daleko méně
náchylný ke kompromisům než jakýkoliv jiný.
A to je kardinální téma pro firemní IT managementy, vzhledem k tomu, že mnoho
podniků provozuje druhou nebo třetí generaci e-mailového systému. Některé z
nich používající starší verzi IBM/Lotus Notes nebo Microsoft Exchange se
rozhodují ke změně dodavatele e-mailového systému místo upgradu. Podniky,
poohlížející se po alternativě ke dvěma uvedeným systémům, se dívají na
GroupWise, a to, co vidí, se jim líbí.
A k vidění je toho na GroupWise 6.5 opravdu hodně. Jde o robustní a vyzrálý
kolaborativní produkt se spamovým filtrem, který lze snadno spustit a snadno
provázat s adresami na černé listině, s vylepšeným přístupem na web, který lze
ve všech fázích zajistit použitím SSL, a s celou řadou vylepšení v oblasti
uživatelského rozhraní. Začlenění schopností okamžité výměny zpráv (instant
messaging) do produktu Novell GroupWise Messenger 1.0 který lze, na rozdíl od
volně šiřitelných produktů této třídy, snadno zabezpečit pomocí SSL a který
umožňuje společnostem udržo-vat jejich vlastní archivy těchto zpráv vrací
GroupWise zpět do závodu kolaborativních produktů na všech frontách kromě jedné.
Jediná věc, která stále ještě chybí v celkovém obraze GroupWise, je prostředí
pro vývoj aplikací, takové, jaké v devadesátých letech přineslo Notes na
miliony pracovních stanic. Uživatelé Exchange a Notes považují těsnou integraci
za danou. Budoucí verze GroupWise takovou integraci s produktem Novellu exteNd
Application Server mohou přinést (verze 5 se nedávno dostala na trh), ale nyní
to není ničím více než optimistickou vizí.
Nicméně v reálném světě většina koncových uživatelů vyžaduje e-mail, okamžitou
výměnu zpráv (instant messaging) a možnost sdílet dokumenty i jiné zdroje. Z
pohledu koncového uživatele se GroupWise 6.5 a GroupWise Messenger 1.0 snadno
nastavují a uvádějí do provozu. Administrátoři pak jistě ocení možnost řídit a
zabezpečit uživatelská prostředí z dostatečně známého správcovského nástroje
ConsoleOne, i když nastavení serverové části zahrnuje určitou porci kolizí a
třecích ploch.
GroupWise je flexibilní, nicméně výkonný produkt, takže instalace je proces s
určitou porcí komplexnosti, který naštěstí postrádá překvapení. Za předpokladu,
že serverové operační systémy a NDS/eDirectory Novellu (zahrnut do NetWare a
vyžadován pro serverovou instalaci Windows) jsou již instalovány a DNS záznamy
jsou připraveny předem, je možné rozběhnou systém GroupWise včetně vlastností
pro okamžitou výměnu zpráv (instant messaging) v několika dnech nebo rychleji,
v závislosti na hodinách, které tomu instalující věnuje.
Jak již bylo uvedeno výše, veškerá správa GroupWise se vykonává prostřednictvím
nástroje ConsoleOne, který lze spouštět z klienta nebo přímo ze serveru s
Netwarem nebo Windows, na němž GroupWise běží.
ConsoleOne obsahuje pohled na zdroje specifický pro GroupWise a umožňuje
administrátorovi delegovat správu GroupWise administrátorům e-mailových systémů
a zároveň jim dovoluje znemožnit přístup k jiným vlastnostem spravovaným
prostřednictvím NDS, a to včetně přístupu k souborovému systému a ke správě
bezpečnostních privilegií. Služby vztahující se k Messengeru se také spravují
prostřednictvím ConsoleOne a lze je také delegovat bez přílišných
bezpečnostních kompromisů. (Novell Messenger, serverová komponenta GroupWise
Messengeru, se začal dodávat po uvedení hlavním balíku GroupWise a nevyžaduje
přítomnost GroupWise ani na serverové, ani na klientské straně.)
Protože v dnešní době procházejí e-mailem i okamžitými zprávami senzitivní
data, zabezpečení komunikace je důležitější než kdy jindy. Podniky používající
více serverů s GroupWise nyní mohou využívat šifrování SSL mezi pobočkami a
agenty přenášejícími poštu, a to při komunikaci s použitím plných klientů i při
přístupu uživatelů k poště přes internetový prohlížeč. Komponenty Messengeru
také nabízejí možnost použít šifrování SSL a pro klienty GroupWise i Messengeru
je k dispozici bezpečná autentizace LDAP jako alternativa k zalogování k NDS.
Aplikační služby sice zůstávají slabým místem GroupWise, Novell se ale má čím
chlubit co se týká vestavěného zabezpečení pro GroupWise i GroupWise Messenger.

Novell GroupWise 6.5
+výtečná správa, nabízí šifrování SSL pro všechny komunikační procesy, přídavný
modul pro okamžitou výměnu zpráv (instant messaging), umožňuje zabezpečenou
konverzaci a důvěryhodnou archivaci
-stále zaostává za Lotus Notes a Microsoft Exchange ve vývoji aplikací
Výrobce: Novell, www.novell.cz
Cena (bez DPH): 4 610 Kč za uživatele
Platformy: servery NetWare 5.x/6, Windows NT 4/2000/2003 s NDS verze 8.5.1 nebo
pozdější

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.