Vzdálení pracovníci

Společnosti léta mluvily o konceptu, který umožní pracovníkům pracovat odkudkoli, rok 2004 znamenal milník ve faktické...


Společnosti léta mluvily o konceptu, který umožní pracovníkům pracovat
odkudkoli, rok 2004 znamenal milník ve faktickém dosažení tohoto cíle. Výsledky
sledování společnosti Nemertes Research LLC kvantifikovaly během posledních pěti
let devítinásobný nárůst "virtuálních pracovníků", tj. těch zaměstnanců
interních i externích, kteří sídlí a pracují odděleně od svých manažerů.
Geografická nezávislost má svou specifickou cenu, přinášející povětšinou
nevyhnutelné náklady. S podporou vzdálených pracovníků může být spojeno až 40 %
telekomunikačních nákladů společnosti. Konkrétně jde o hlasové služby a datové
přenosy ve všech podobách. Tyto služby mohou stát společnost téměř tolik co při
tradičním geografickém modelu práce.
Podpora IT služeb prostorově vzdáleným pracovištím je téměř vždy náročnější.
Zaměstnanci hlavních kanceláří mají v místě své práce většinou velmi dobrou IT
podporu. Činnost vzdálených pracovníků je mnohem více ohrožena výpadky
telekomunikačních i datových služeb. Komunikace místních a vzdálených pracovníků
se však neomezují pouze na datové a hlasové služby. V současnosti je možné a
někdy i nutné či efektivní využívat software pro spolupráci vzdálených týmů.
Audiokonference, videokonference, webové konference a prezentační vybavení mohou
organizaci stát stovky dolarů na zaměstnance. Aby tyto nástroje byly účelné,
potřebuje je mít každý zaměstnanec, nejen ti vzdálení.
Pokud vzdálení pracovníci více zatěžují podnikovou síť, zvyšují náklady na
telekomunikační a datové služby a stupňují nároky na podporu a spolupráci ve
společnosti, nemá potom smysl, aby se společnost přesunula do tohoto modelu
celá? V podstatě ano. Je několik velkých argumentů pro zavádění virtuální
pracovní síly:
Výrazně nižší náklady na vybavení: V metropolitních oblastech jsou náklady mezi
10 000 a 20 000 dolarů na rok za kancelář a zaměstnance. V menších městech jsou
náklady mezi 6 000 a 10 000 dolarů. Přestěhování zaměstnanců z ústředí podniku
do vzdálené domácí kanceláře může společnosti ušetřit miliony dolarů ročně.
Současně je třeba mít na paměti, že se tím snižují náklady na IT podporu v místě
sídla firmy.
Decentralizovaný zaměstnanecký model evokuje agilní přístup: Minimalizace vlivu
geografických vzdáleností umožňuje zaměstnanci být blíže zákazníkům i tržním
příležitostem, a eliminuje tak potřebu realokace klíčových zaměstnanců z důvodů
organizačních změn.
Zásadní snížení fluktuace zaměstnanců: Velké organizace přestaly požadovat, aby
se jejich zaměstnanci přestěhovali blíže k firemním střediskům a centrálám.
Přínosem tohoto přístupu je, že zaměstnanci zůstávají ve firmách déle a jejich
institucionální znalost a potažmo i profesní schopnost zůstane zachována.
Největší výzvou pro zřízení virtuálních pracovníků jsou kulturně-řídicí aspekty.
Někteří zaměstnanci přestávají pracovat v okamžiku, kdy se ocitnou mimo zorné
pole svých manažerů. Jiní pracovníci ztrátu pevného časového rozvrhu pracovního
dne řeší tím, že začnou pracovat 24 hodin denně 7 dnů v týdnu, dokud zcela
nevyhoří. Manažeři by tyto situace měli znát a mít pod kontrolou, aby se
dokázali s oběma typy vypořádat. Řešením zde mohou být moderní prostředky pro
spolupráci v reálném čase.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.